Вы здесь

Державне регулювання зайнятості населення в Україні

(2019)

 1. 925764 65.9(4Укр)24 В19 Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості : навч. посіб. / В. С. Васильченко. – К. : КНЕУ, 2005. – 252 с.
 2. Прушківська Е. В. Світовий досвід та основні напрями державного регулювання зайнятості в Україні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.. – 2008. – № 4. – С. 182-186.
 3. 948976 65.9(4Укр)240 Б87 Бражко О. В. Державне регулювання зайнятості населення в умовах соціально-економічного розвитку України : монографія / О. В. Бражко / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [КПУ], 2009. – 200 с.
 4. Бр2952 67.9(4Укр)305 И23 Іванченко А. В. Формування та розвиток механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 - механізми держ. управління / Іванченко Андрій Володимирович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с.
 5. Бендасюк О. О. Державне регулювання зайнятості населення // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – № 5. – С. 11-17. – Бібліогр.: 5 назв.
 6. Міненко В. Л. Методологічні підходи до визначення сутності державного регулювання ринку праці і зайнятості населення // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 75-78. – Бібліогр.: 7 назв.
 7. Коваль С. П. Державне регулювання зайнятості населення на ринку праці України: інвестиційно-регіональні аспекти // Проблеми науки. – 2010. – № 10. – С. 15-22. – Бібліогр.: 11 назв.
 8. Бр1190 67.9(4Укр)305 Т35 Терехов, І. О. Державне регулювання зайнятості в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 - механізми держ. упр. / Терехов Ігор Олександрович ; ГУ ЗІДМУ. – Запоріжжя, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17.
 9. Федоренко В. Г. Удосконалення системи економічних механізмів державного регулювання ринку праці як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, Ю. Б. Пінчук // Економіка та держава. – 2012. – № 1. – С. 13-16. – Бібліогр.: 13 назв.
 10. Шостак С. В. Особливості державного регулювання зайнятості населення // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2012. – № 1. – С. 152-155.
 11. Іванченко А. В. Оцінювання дії механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 77-82.
 12. Толуб'як В. С. Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців / В. С. Толуб'як, Л. А. Мельник // Економіка та держава. – 2014. – № 7. – С. 102-106. – Бібліогр.: 12 назв.
 13. Фурсін О. О. Напрями державного регулювання зайнятості населення в Україні // Право