Вы здесь

Соціально-психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам (2016-2017 рр.)

1.    Про внесення змін до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 4 лют. 2016 р. № 992 // Голос України. - 2016. - 2 берез. (№ 39). - С. 5.
2.    Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України : Закон України від 16 трав. 2017 р. № 2026 // Уряд кур'єр. - 2017. - 7 черв. (№ 103). - С. 12. - (Орієнтир № 20).
3.    Рекомендації парламентських слухань на тему: “Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції : Схвалено Постановою ВР України від 31 берез. 2016 р. № 1074-VIII // Відомості ВР України. - 2016. - С. 6-27.
4.    Комплексна державна програма щодо підтримки, соціальної адаптації та реєстрації громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України на період до 2017 року : затв. постановою КМ України від 16 груд. 2015 р. № 1094 // Уряд. кур'єр. - 2015. - 29 груд (№ 244).
5.    Концепція Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України : схвалено розпорядженням КМ України від 31 серп. 2016 р № 892-р // Офіц. вісн. України. - 2016. - № 96. - С. 109-115.
6.    Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування : затв. постановою КМ України від 8 черв. 2016 р. № 365 // Уряд. кур'єр. - 2016. - 14 черв. (№ 111).
7.    Порядок надання статусу дитини. Яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів : затв. постановою КМ України від 5 квіт. 2017 р. № 268 // Уряд кур'єр. - 2017. - 21 квіт. (№ 75). - С. 10.
8.    Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам : затв. постановою КМ України від 8 черв. 2016 р. № 365 // Уряд. кур'єр. - 2016. - 14 черв. (№ 111).
9.    Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 1 жовт. 2014 р. № 505 і від 22 верес. 2016 р.  № 646 : [“Про надання щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання...”] : Постанова КМ України від 31.05.2017 р. № 370 // Офіц. вісн. України. - 2017. - № 47. - С. 39-41.
10.    Про затвердження форми Заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи: Наказ М-ва соц. політики України від 27 груд. 2016 № 1610 // Офіц. вісн. України. - 2017. - № 15. - С. 136-140.
11.    983613 60.5 Г34 Герасименко Г. Гендерно обумовлене насильство в умовах конфлікту: результати соціологічного дослідження в п'яти регіонах Східної України : [серед внутрішньо переміщених осіб] / Г. Герасименко // Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті Європейської стратегії України / Центр Разумкова ; [кер. проекту О. Пищуліна ; ред. А. Чернова]. - [К. : Заповіт], 2016. - С. 216-225. 
12.    Ф85709 67.9(4Укр)300 М54 Методологія моніторингу дотримання прав внутрішньо переміщених осіб в Україні / В. Архіпов [та ін.]. - К. : [б. и.], 2017. - 90 с. 
13.    986279 60.5 П27 Переселенці. Люди, які не загубили себе / [упоряд. С. Ославська]. - [Брустури] : DISCURSUS, [2016]. - 176 с. : іл. 
14.    Бр3382 67.9(4Укр)308 С28 Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом в Україні : 14 березня 2014 р. - 31 січня 2017 р. / Упр. Верхов. комісара ООН з прав людини. - [Б. м. : б. в., б. р.]. - 46 c.
15.    984986 60.5 С69 Широкова Є. О. Вимушені переселенці в сучасній Україні: політичні та соціальні аспекти проблеми / Є. О. Широкова // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / КПУ ; [редкол.: В. П. Бех та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - Вип. 69/70. - С. 190-197.
16.    Андронік В. “Хочемо заробляти власними силами”. У Бердянську жінки із окупованого Донбасу готують домашні пельмені на замовлення // День. - 2016. - 27 січ. (№ 12). - С. 11.
17.    Більовський О. А. Особливості механізму надання державної житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні // Укр. соціум. - 2015. - № 3. - С. 104-113.
18.    Борисова І. Адаптація переселенців на новому місці // Дем. Україна. - 2016. - 26 лют. (№ 8). - С. 3.
19.    Борисова І. Причина переселення - загроза життю : [результати соц. дослідження серед вимушених переселенців, які провели науковці Укр. католиц. ун-ту] // Дем. України. - 2016. - 29 січ. (№ 4). - С. 6.
20.    Борисова І. Як вирішуються питання переселенців? : [як вирішуються проблеми переселенців в окремих містах України, в т. ч. в Мелітополі експерти соціол. досліджень] // Дем. України. - 2016. - 19 лют. (№ 7). - С. 8.
21.    Воронцов П. Діти не воюють, але стали першою жертвою : [зустріч за круглим столом «Жінки Луганщини: крок назустріч»] // Голос України. - 2017. - 12 квіт. (№ 67). - С. 10.
22.    Герасименко Є. Казка про тукі й звукі : [робота психолога з дітьми-переселенцями щодо вирішення проблеми травмуючої ситуації та адаптації дитини, що вимушена переїхати на нове місце проживання] // Психолог. - 2017. - № 19/20. - С. 64-69.
23.    Голощалова О. Діти-переселенці у школі. Дії практичного психолога // Заступ. директора шк. - 2016. - № 12. - С. 37-44.
24.    Горлач Н. Психологічна робота з внутрішньо переміщеними особами // Психолог. - 2016. - № 9-10. - С. 70-77.
25.    Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на сході України: круглий стіл : [матеріали (22 верес. 2015 р., м. Київ)] // Нар. творчість та етнологія. - 2015. - № 6. - С. 5-115. 
26.    Добровольська А. “Хочемо змінити споживацьку психологію на творчу”. У Миколаєві розпочав роботу  “Бізнесінкубатор” для переселенців і учасників АТО // День. - 2016.- 9 листоп. (№ 203). - С. 10.
27.    Долгополова О. Діти, переселені із зони АТО. Психологічна підтримка / О. Долгополова, Н. Скібіцька // Психолог. - 2016. - № 21/22. - С. 40-46.
28.    Ивкина О. Сложные гости : [о сложностях социализации переселенцев] // Новое время. - 2016. -12 февр. (№ 5). - С. 22-24.
29.    Історія успіху проекту TEAM : [проект USAID на підтримку зайнятості та працевлаштування економ. можливостей осіб з інвалідністю, зокрема внутрішньо переміщених осіб ] // Без бар'єрів. - 2016. - № 21/22 (листоп.)
30.    Каліман О. Пошук резервів, або Психологічний супровід дітей-переселенців із зони проведення АТО та членів їхніх сімей // Психолог дошкілля. - 2015. - № 11. - С. 4-20.
31.    Карнаухов С. “Мы, переселенцы, дали работу местным жителям. Оказалось, что собирать десять урожаев в год - это реально” : [переселенка из Алчевска Н. Марийчук благодаря львов. «клубу деловых людей» создала предприятие «Зелений кошик» по выращиванию зелени] //Факты. - 2016. - 4 нояб. - С. 29.
32.    Карп'юк Г. Діти-комбатанти. Український вимір та виклики : [дослідження щодо дотримання прав дітей у кризових умовах воєнного конфлікту на сході України] // День. - 2017. - 8-9 груд. (№ 222/223). - С. 11.
33.    Кляпець О. Сприяємо розкриттю терапевтичного потенціалу сім'ї : [щодо надання допомоги дітям, які зазнали психолог. травмування (діти-переселенці, діти ветерани війни, діти-глядачі)] // Практ. психолог: Дит. садок. - 2016. - № 8. - С. 18-25.
34.     Коваль Л. Вимушені переселенці: інтегруватися чи повертатися // Уряд. кур'єр. - 2017. - 17 січ (№ 8). - С. 5.
35.    Кожедубова Г. “Папа и муж сомневались, что из моей затеи с пряниками выйдет что-то путное. Это стало для меня дополнительным стимулом...”  : [28-летняя переселенка из Луганска Екатерина Самарская-Сагайдаченко организовала в Харькове «сладкий бизнес», выпекая кондитерские изделия благодаря гранту в 100 тыс. грн. от правительства Японии] // Факты. - 2016. - 4 марта. - С. 15. 
36.    Кожна восьма дитина в країні постраждала від конфлікту на Донбасі // Голос України. - 2017. - 26 квіт. (№ 76). - С. 5.
37.    Коновалова Х. Переселенцам помогут наладить бизнес : [программа ПРООН по предоставлению бизнес-грантов для переселенцев] // Сегодня. - 2016. - 13 апр. (№ 69). - С. 6.
38.    Кременовська І. В. Правові підойми розв'язання житлових проблем внутрішньопереміщених осіб та активізації їх підприємницької діяльності / І. В. Кременовська, О. А. Святогор // Економіка України. - 2016. - № 10. - С. 87-94.
39.    Кулик Н. Без вини винуваті : [“Діти Донбасу: 18 місяців випробуваннь і надій” прес-конф. до 26-ї річниці прийняття Ген. Асамблеєю ООН Конференції про права дитини] // Освіта України. - 30 листоп. (№ 48). - С. 11.
40.    Лиховид І. Житло, фінанси та... стратегія : [експерти «Дня» - про пріоритетні завдання для уряду, щоб вирішити проблеми переселенців ] // День. - 2016. - 21 січ. (№ 8). - С. 10.
41.    Лісовецька І. Діти вимушених переселенців : тренінг. заняття для педагогів // Соц. педагог. - 2016. - № 2. - С. 6-14.
42.    Логанов Є. Тренінг для чиновників допоможе переселенцям : [в Запоріжжі відбувся міжнар. тренінг «Актуал. питання соц. захисту внутрішньопереміщених осіб»] // Уряд. кур`єр. - 2016. - 5 жовт. (№ 187).
43.    Логанов Є. Допомога родинам учасників АТО і переселенцям : [у Запоріжжі запровадили програму психол. допомоги «СЕТА»] // Уряд. кур'єр. - 2017. - 3 серп. (№ 143). - С. 4.
44.    Логанов Є. У Запоріжжі переселенці презентували свої бізнес-проекти // Уряд кур'єр. - 2017. - 1 берез. (№ 40).
45.    Лук'яненко Ж. Порядок вищий за закон, або про реалії з життя внутрішньо переміщених осіб // Юрид. газ. - 2017. - 17 січ. (№ 1). 
46.    Максименко С. Допомога населенню у зв'язку з гібрідною війною: об'єднання зусиль фахових наукових академій : [волонтер. робота вчених і науковців  НАПН України, щодо надання допомоги переселенцям, воїнам та ін.] // Методист. - 2016. - № 8 (серп.).
47.    Маркин Я. “Раз ты с Донбасса, то помалкивай” : [о дискриминаии переселенцев] // Вести. - 2016.- 21 окт. (№ 186). - С. 2.
48.    Миколюк О. “Тут я під захистом” : [про дит. реабілітац.-психол. табір “Лісова застава” для дітей із зони проведення АТО] // День. - 2016. - 1 черв. (№ 94). - С. 11.
49.    Миколюк О. Життя  «у невизначеності...” : [про проект “Психосоціальна стабілізація постраждалих у конфліктах в Україні”] // День. - 2016. - 12-13 лют. (№ 24/25).- С. 15.
50.    Миколюк О. Образ переселенців формують ЗМІ. Ставлення українців до внутрішньо переміщених осіб позитивне або нейтральне, але житло їм орендують неохоче : [про результати дослідження КМІС за сприяння Верхов. комісара ООН у справах біженців] // День. - 2016. - 22 черв. (№ 108). - С. 10.
51.    Миколюк О. Старі проблеми і трохи позитиву. Що за минулий рік змінилося у ставленні держави до переселенців // День. - 2017. - 2 лют. (№ 17). - С. 11.
52.    Міщенко К. С. Шляхи удосконалення організаційно-правового механізму соціального захисту та благополуччя дітей-переселенців в Україні // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 3. - С. 86-91. - Бібліогр.: 11 назв. 
53.    Мокосєєва О. Діти у період кризи та збройного конфлікту : рекомендації педагогам та батькам // Дит. садок. - 2016. - № 3 (лют.). - С. 35-36.
54.    Нестерчук М. Любовь и бизнес... История переселенцев из Луганска // Деньги плюс. - 2017. - № 2. - С. 56-57. 
55.    Ніколаєць К. М. Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014-2016 рр. // Економіка та держава. - 2017. - № 7. - С. 9-13. - Бібліогр.: 13 назв. 
56.    Ніколаєць К. Трудовий потенціал внутрішньо переміщених осіб в Україні // Вісн. КНТЕУ. - 2017. - № 4. - С. 42-53. - Бібліогр.: 17 назв. 
57.    Панок В. Психологічна служба системи освіти і виклики сьогодення : [моніторинг діяльності працівників психол. служб, у т.ч. працівників, які надають допомогу постраждалим внаслідок окупації Криму та бойових дій на Сході України]  // Світогляд. - 2015. - № 6. - С. 44-51.
58.    Панок В. Психологічна служба системи освіти і війна // Психологія і суспільство. - 2015. - № 3 (61). - С. 18-23. 
59.    Пенсионные нововведения для переселенцев // Пенс. газ. - 2016. - 2 июня (№ 22).
60.    Перегудова, Т. Охоплення соціальною допомогою внутрішньо переміщених осіб як критерій ефективності заходів адаптації  // Україна: аспекти праці. - 2016. - № 7/8. - С. 43-50. - Бібліогр.: 11 назв. 
61.    Пидгора Н. Картина мира - война : [психологи - о том, как боевые действия на Донбассе повлияли на образ мыслей и поведение переселенцев и тех, кто остался на оккупирован. территориях] // Корреспондент. - 2017. - № 9. - С. 28-30.
62.    Призначення пенсії ВПО: які документи потрібно зібрати та куди звертатись // Без Бар'єрів. – 2017. - № 15/16 (серп.). - С. 4.
63.    Про довідки та соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам // Пенс. кур'єр. - 2016. - 1 лип. (№ 26).
64.    Прокопенко М. “Донбас-SOS” почав надавати правові консультації внутрішньо переміщеним особам // День. - 2016. - 21 січ. (№ 8). - С. 10.
65.    Пророк Н. Аспекти роботи з травмованими дітьми. Особливості роботи з травмованими дітьми. Особливості роботи психолога з вихователями та батьками ДНЗ : [психічні травми в наслідок екстремальних подій в Україні] / Наталія Пророк та ін. // Психолог дошкілля. - 2017.- № 12 (Вкладка).
66.    Пророк Н. та ін. Психологічно травмовані діти. На допомогу вчителю початкової школи : [діти психіка яких була травмована внаслідок екстремальних подій в Україні] // Соц. педагог. - 2017. - № 10. - С. 11-40.
67.    Риндзак О. Т. Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі / О. Т. Риндзак // Регіон. економіка. - 2016. - № 3. - С. 120-127.
68.    Ружицька Н. Травма та її прояви в поведінці дитини. Корекційна робота з травмованими дітьми : [які постраждали в зоні АТО] // Психолог. - 2016. - № 9/10 — С. 70-77.
69.    Садова, У. Я. Актуальні проблеми зайнятості внутрішньо переміщених осіб: регіональний аспект : [Івано-Франківська та Волинська обл.] / У. Я. Садова, О. Т. Риндзак, Н. І. Андрусишин // Демографія та соц. економіка. - 2016. - № 3 (28). - С. 171-185. - Бібліогр.: 12 назв. 
70.    Середа Ю. В. Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб як чинник локальної інтеграції в Україні // Укр. соціум. - 2015. - № 3. - С. 29-41. 
71.     Соколинська О. “Теорія порозуміння” : [про діяльність адаптаційно-культ. центру, який допомагає переселенцям з Донбасу] // День. - 2016. - 13-14 жовт. (№ 185/186). - С. 19.
72.    Соколюк О. Дитина в умовах війни. Як може допомогти школа // Сучасна школа України. - 2017. - № 10. - С. 60-61.
73.    Титаренко Н. Новації в обліку переселенців // Голос України. - 2016. - 27 лип. (№ 140). - С. 10
74.    Титаренко Н. Обговорюють правові проблеми внутрішньо переміщених осіб : [круглий стіл в Ін-ті законодавства Верховної Ради України]  // Голос України. - 2016. - 2 берез. (№ 39). - С. 5.
75.    Фоменко А. Як платити за комунальні послуги в покинутому домі? : [на запитання переселенців із зони АТО відповідає юрист А. Фоменко] // Уряд. кур`єр. - 2016. - 5 жовт. (№ 187).
76.    Чекстере О. Психологічні особливості ПТСР.  Робота з дітьми, постраждалими внаслідок збройного конфлікту на Сході України : [ПТСР — постравматичний стресовий розлад] / Оксана Чекстере, Крістіна Бєтіна // Психолог. - 2016. - № 7/8. - С.55-61.
77.    Чижов Д. А. Особливості забезпечення права на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в України // Часоп. Київ. ун-ту права. - 2017. - № 2. - С. 163-166. - Бібліогр.: 20 назв. 
78.    Чкалін В. Як допомогти дітям, душі яких обпалені війною: Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій // Народ. Армія. - 2017.- 8 черв. - С. 20.
79.    Шуткевич О. “Звільнитися від рабства” стереотипів Як на Вінниччині переселенцям та людям з інвалідністю допомагають вести власний бізнес // День. - 2017. - 15-16 груд. (№ 227/228). - С. 19.
80.    Шуткевич О. “Щасливий вибір...із шапки”. Як вимушені переселенці, що оселилися у Вінниці, за два роки не просто інтегрувалися у місцеву громаду, а й відкрили власні справи // День. - 2016. - 15 груд. (№ 229). - С. 11.