Вы здесь

Соціально-психологічна допомога внутрішньо переміщеним особам (2016)

 1. 984986 60.5 С69 Широкова Є. О. Вимушені переселенці в сучасній Україні: політичні та соціальні аспекти проблеми / Є. О. Широкова // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: В. П. Бех та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - Вип. 69/70. - С. 190-197.
 2. Про внесення змін до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” : Закон України від 4 лют. 2016 р. № 992 // Голос України. - 2016. - 2 берез. (№ 39). - С. 5.
 3. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції : Закон України від 19 квіт. 2016 р. № 1114 // Голос України. - 2016. - 19 трав. (№ 91).
 4. Комплексна державна програма щодо підтримки, соціальної адаптації та реєстрації громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України на період до 2017 року: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 груд. 2015 р. № 1094 // Уряд. кур'єр. - 2015. - 29 груд. (№ 244).
 5. Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 черв. 2016 р. № 365 // Уряд. кур'єр. - 2016. - 14 черв. (№ 111).
 6. Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 черв. 2016 р. № 365 // Уряд. кур'єр. - 2016. - 14 черв. (№ 111).
 7. Абрамов В. Молодая гвардия 2.0 : [о «поколении АТО» - несовершеннолетние из зоны боевых действий, готовые идти в партизаны и работать на спецслужбы по обе стороны фронта] // Корреспондент. - 2016. - № 36. - С. 26-29.
 8. Більовський О. А. Особливості механізму надання державної житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні  // Укр.  соціум. - 2015. - № 3. - С. 104-113.
 9. Борисова І. Адаптація переселенців на новому місці // Дем. Україна. - 2016. - 26 лют. (№ 8). - С. 3.
 10. Борисова І. Причина переселення - загроза життю : [результати соц. дослідження серед вимушених переселенців, які провели науковці Укр. католиц. ун-ту] //  Дем. України. - 2016. - 29 січ. (№ 4). - С. 6.
 11. Борисова І. Як вирішуються питання переселенців? // Дем. України. - 2016. - 19 лют. (№ 7). - С. 8.
 12. Горлач Н. Психологічна робота з внутрішньо переміщеними особами  // Психолог. - 2016. - № 9/10 - С. 70-77.
 13. Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на сході України : [матеріали круг. столу, 22 верес. 2015 р., м. Київ] // Нар. творчість та етнологія. - 2015. - № 6. - С. 5-115.
 14. Долгополова О. Діти, переселені із зони АТО. Психологічна підтримка / О. Долгополова, Н. Скібіцька // Психолог. - 2016. - № 21/22. - С. 40-46.

 

 1. Ивкина О. Сложные гости : [о сложностях социализации переселенцев] // Новое время. - 2016. -12 февр. (№ 5). - С. 22-24.
 2. Історія успіху проекту TEAM : [проект USAID на підтримку зайнятості та працевлаштування економ. можливостей осіб з інвалідністю, зокрема внутрішньо переміщених осіб ] // Без бар'єрів. - 2016. - № 21/22 (листоп.)
 3. Каліман О. Пошук резервів, або Психологічний супровід дітей-перерселенців із зони проведення АТО та членів їхніх сімей // Психолог дошкілля. - 2015. - № 11. - С. 4-20.
 4. Кляпець О. Сприяємо розкриттю терапевтичного потенціалу сім'ї : [щодо надання допомоги дітям, які зазнали психолог. травмування (діти-переселенці, діти ветеранів війни, діти-глядачі)] / О. Кляпець // Практ. психолог. Дит. садок. - 2016. - № 8. - С. 18-25.
 5. Коновалова Х. Переселенцам помогут наладить бизнес : [программа ПРООН по предоставлению бизнес-грантов для переселенцев] // Сегодня. - 2016. - 13 апр. (№ 69). - С. 6.
 6. Корольчук О. Л. Охорона психічного здоров'я в умовах ведення АТО / О. Л. Корольчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 18. - С. 96-102.
 7. Корольчук О. Л. Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик сучасній Україні / О. Л. Корольчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 17. - С. 104-111.
 8. Кременовська І. В. Правові підойми розв'язання житлових проблем внутрішньопереміщених осіб та активізації їх підприємницької діяльності / І. В. Кременовська, О. А. Святогор // Економіка України. - 2016. - № 10. - С. 87-94.
 9. Кулик Н. Без вини винуваті : [“Діти Донбасу: 18 місяців випробуваннь і надій” прес-конф. до 26-ї річниці прийняття Ген. Асамблеєю ООН Конференції про права дитини] // Освіта України. - 30 листоп. (№ 48). - С. 11.
 10. Лиховид І. Житло, фінанси та... стратегія : [експерти «Дня» - про пріоритетні завдання для уряду, щоб вирішити проблеми переселенців ] // День. - 2016. - 21 січ. (№ 8). - С. 10.
 11. Лісовецька І. Діти вимушених переселенців : тренінг. заняття для педагогів // Соц. педагог. - 2016. - № 2. - С. 6-14.
 12. Логанов Є.  Тренінг для чиновників допоможе переселенцям : [в Запоріжжі відбувся міжнар. тренінг “Актуальні питання соц. захисту внутрішньопереміщених осіб”] // Уряд. кур`єр. - 2016. - 5 жовт. (№ 187).
 13. Максименко С. Допомога населенню у зв'язку з гібрідною війною: об'єднання зусиль фахових наукових академій : [волонтер. робота вчених і науковців  НАПН України, щодо надання допомоги переселенцям, воїнам та ін.]  // Методист. - 2016. - № 8 (серп.).
 14. Маркин Я. “Раз ты с Донбасса, то помалкивай” : [о дискриминации переселенцев] // Вести. - 2016.- 21 окт. (№ 186). - С. 2.
 15. Миколюк О. Образ переселенців формують ЗМІ. Ставлення українців до внутрішньо переміщених осіб позитивне або нейтральне, але житло їм орендують неохоче : [про результати дослідження КМІС за сприяння Верхов. комісара ООН у справах біженців] // День. - 2016. - 22 черв. (№ 108). - С. 10.
 16. Моісеєва Т. Як здолати травму війни : [про громад. ініціативи, спрямовані на психол. допомогу воїнам АТО, переселенцям, дітям] //  Уряд. кур'єр. - 2016. - 26 лют.  (№ 38).
 17. Мокосєєва О. Діти у період кризи та збройного конфлікту : рекомендації педагогам та батькам // Дит. садок. - 2016. - № 3 (лют.). - С. 35-36.
 18. Панок В. Психологічна служба системи освіти і виклики сьогодення : [моніторинг діяльності працівників психол. служб, у т. ч. працівників, які надають допомогу постраждалим внаслідок окупації Криму та бойових дій на Сході України] // Світогляд. - 2015. - № 6. - С. 44-51.
 19. Панок В. Психологічна служба системи освіти і війна // Психологія і суспільство. - 2015. - № 3 (61). - С. 18-23.
 20. Про довідки та соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам // Пенс. кур'єр. - 2016. - 1 лип. (№ 26).
 21. Прокопенко М. “Донбас-SOS” почав надавати правові консультації внутрішньо переміщеним особам // День. - 2016. - 21 січ. (№ 8). - С. 10.
 22. Риндзак О. Т. Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі // Регіональна економіка. - 2016. - № 3. - С. 120-127.
 23. Ружицька Н. Травма та її прояви в поведінці дитини. Корекційна робота з травмованими дітьми : [які постраждали в зоні АТО]   // Психолог. - 2016. - № 9-10 - С. 70-77.
 24. Середа Ю. В. Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб як чинник локальної інтеграції в Україні // Укр. соціум. - 2015. - № 3. - С. 29-41. 
 25. Титаренко Н. Новації в обліку переселенців // Голос України. - 2016. - 27 лип. (№ 140). - С. 10
 26. Титаренко Н. Обговорюють правові проблеми внутрішньо переміщених осіб : [круглий стіл в Ін-ті законодавства Верховної Ради України]  // Голос України. - 2016. - 2 берез. (№ 39). - С. 5.
 27. Фоменко А. Як платити за комунальні послуги в покинутому домі? : [на запитання переселенців із зони АТО відповідає юрист А. Фоменко] // Уряд. кур`єр. - 2016. - 5 жовт. (№ 187).
 28. Чекстере О. Психологічні особливості ПТСР.  Робота з дітьми, постраждалими внаслідок збройного конфлікту на Сході України : [ПТСР - постравматичний стресовий розлад] / Оксана Чекстере, Крістіна Бєтіна // Психолог. - 2016. - №7/8. - С.55-61.