Вы здесь

Інновації в освіті (2016)

 1. 980071 74.58 М54  Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О. В. Малихін [та ін.] ; МОН України. - К. : [КНТ], 2014. - 264 с. - Із змісту: Застосування сучасних технічних засобів у процесі навчання. - С. 131-136 ; Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів з використанням нових інформаційних технологій. - С. 146-157.
 2. 984945 74.58 П24 Смоляк В. М. Електронне персональне навчальне середовище як засіб індивідуалізації освітнього процесу в педагогічному коледжі // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [голов. ред. Сущенко Т. І.]. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - Вип. 48 (101). - С. 215-223.
 3. 977724 74.58  П24  Тавлуй І. П. Інноваційна модель системи управління якістю вищого навчального закладу  : монографія / І. П. Тавлуй. - К. : Центр учб. літ., 2014. - 222 с. : табл.
 4. 984945 74.58 П24 Твердохліб А. І. Smart Education – нова тенденція у сфері освіти / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [голов. ред. Сущенко Т. І.]. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - Вип. 48 (101). - С. 236-241.
 5. Андрейко Т. В. Інтерактивний стиль навчання з технологією microsoft mouse mischief ("кілька мишок") / Т. В. Андрейко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 9. - С. 58-61.
 6. Ачкан В. Інновації у шкільній математичній освіті в зарубіжних країнах // Математика в рід. шк. - 2016. - № 6. - С. 39-44.
 7. Богославець Г. Особливості формування інноваційної культури школи // Завуч. - 2016. - № 8. - С. 4-8.
 8. Бородієнко, О. Неформальне навчання у ПТНЗ України / О. Бородієнко, А. Цивінська // Проф.-тех. освіта. - 2015. - № 4. - С. 22-24.
 9. Бугайчук А. Хмарні технології в освітній системі України // Сучасна шк. України. - 2016. - № 6. - С. 4-6.
 10. Букач А. Сервіс Google у професійній діяльності педагога // Сучасна шк. України. - 2016. - № 6. - С. 33-47.
 11. Букреєва С. Освітня система малого міста: науково-методичний супровід інноваційних процесів // Методист. - 2016. - № 3. - С. 7-19.
 12. В Україні відкрито онлайн-проект шкільної статистики : [шкільна карта CEDOS] // Упр. освітою. - 2016. - № 1 (січ). - С. 12.
 13. Воротня Н. Інформатизація освіти: науково-методичний проект // Методист. - 2016. - № 5. - С. 54-67.
 14. Гергель О. Створення хмарного кабінету для організації перевернутого навчання // Сучасна шк. України. - 2016. - № 6. - С. 52-57.
 15. Гриценко Л. О. Проектна технологія в особистісно-орієнтованому процесі трудового навчання / Л. О. Гриценко, М. О. Романько // Труд. підготовка в рід. шк. - 2016. - № 2. - С. 26-38.
 16. Грищук М. Інноваційні технології громадянського виховання учнівської молоді // Директор шк. - 2016. - № 17-18 (верес.). - С. 63-71.

 

 1. Дидактичне призначення і роль аудіовізуальних електронних засобів як автономних мультимедійних засобів навчання  / А. М. Гуржій, В. П. Волинський, О. В. Чорноус [та ін.] // Педагогіка і психологія.  - 2015. - № 4. - С. 54-60. - Бібліогр.: 7 назв.
 2. Донченко І. Адреси педагогічного досвіду: про результати роботи Всеукр. наук.-практ. конф. “Науково-методичний супровід інноваційної діяльності в умовах малого міста та сільської місцевості” (22-23 жовт. 2015 р., КЗ “ЗОІППО” ЗОР) // Методист. - 2016. - № 4. - С. 51-54.
 3. Дорожня карта впровадження хмарних сервісів у навчально-виховний процес ЗНЗ України // Заступник директора шк. - 2016. - № 10. - С. 69-71.
 4. Дубініна Н. Інноваційні технології навчання на заняттях з біології  // Рідна школа. - 2015. - № 9/10. - С. 68-72.
 5. Жорницька Т. Хмарні технології: створення інформаційного середовища гімназії / Т. Жорницька, Г. Івасюк // Завуч. - 2016. - № 13 (лип.). - С. 13-19.
 6. Інноваційні школи світу // Школа. - 2016. - № 9. - С. 100-104.
 7. Калашник Ю. Робототехніка як один із напрямків впровадження Stem-освіти / Ю. Калашник // Укр. слово і сучасність. - 2016. - № 11. - С. 8-12.
 8. Камабурдін О. О. Створення відкритого навчального ресурсу для уроків трудового навчання на базі шкільного сайту // Труд. навчання в шк. - 2016. - № 21. - С. 8-11.
 9. Карзун І. Г. Інтегральна оцінка рівня інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти України / І. Г. Карзун // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2016. - № 3. - С. 3-7.
 10. Карташова Л. А. Відкритий мережевий ресурс “Accent”: інноваційні можливості для освітян // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2016. - № 5. - С. 3-8.
 11. Качан О. А. Впровадження та ефективне використання новітніх інформаційних технологій у процесі фізичного виховання // Фіз. виховання в рід. шк. - 2016. - № 3. - С. 33-38.
 12. Качан О. А. Урок хортингу з використанням інноваційних технологій для всіх типів навчальних закладів // Фіз виховання в рід. шк. - 2016. - № 2. - С. 42-47.
 13. Ковальова С. Інноватика вищої школи в сучасних освітніх і суспільних трансформаціях  // Гілея. - 2015. - № 12 (103). - С. 280-283. - Бібліогр.: 10 назв.
 14. Козубай Л. Хмарне портфоліо як інструмент самореалізації вчителя // Труд. навчання. - 2016. - № 5. - С. 4-9.
 15. Кононенко Ж. В. Сучасні освітні технології // Завуч. Усе для вчителя. - 2016. - № 15/16 (серп.). -  С. 4-30.
 16. Копайгора М. Поглянемо разом у майбутнє: програма інноваційного розвитку гімназії // Директор шк. - 2016. - № 7/8. - С. 64-81.
 17. Кучман С. Інновації - практика всієї школи: досвід // Завуч. - 2016. - № 8. - С. 8-14.
 18. Литвинова С. Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи  // Сучасна шк. України. - 2016. - № 6. - С. 18-22.
 19. Литвинова С. Хмарно зорієнтоване навчальне середовище. Основні поняття // Сучасна шк. України. - 2016. - № 6. - С. 7-17.
 20. Лозінська О. Створюємо новий досвід: методичні рекомендації щодо впровадження педагогогічних інновацій // Методист. - 2016. - № 1. - С. 42-49.
 21. Мазур В. Освіта майбутнього. Глобальний погляд на проблему // Школа. - 2015. - № 12. - С. 44-51.
 22. Михальчук В. Розвиток критичного мислення як освітня інновація // Труд. навчання. - 2016. - № 6. - С. 4-6.
 23. Морквян І.  Використання віртуальної інтерактивної дошки Padlet під час вивчення нового матеріалу  / І. Морквян, Н. Хміль // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. - 2015. - № 5-6. - С. 22-21.
 24. Нечипоренко В. Інноваційний розвиток навчально-реабілітаційного центру // Директор шк. - 2016. - № 3/4. - С. 10-41.
 25. Носенко Ю.    Еволюція хмарних обчислень як актуального засобу навчання  // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. - 2015. - № 5/6. - С. 16-21.
 26. Осатюк Н. Формування інноваційної культури вчителя: проект // Завуч. - 2016. - № 8. - С. 14-32.
 27. Попель С. Школа Smart: світовий тренд в українському загальноосвітньому закладі // Заступник директора шк. - 2016. - № 10. - С. 35-42.
 28. Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти: “Законодавче забезпечення розвитку Національної інноваційної системи: стан та шляхи вирішення”  (15 черв. 2016 року) // Інтелект. власність в Україні. - 2016. - № 7. - С. 11-24.
 29. Сервачук М. Інноваційна культура в сучасній школі. Створення дієвого інноваційного середовища // Директор шк. - 2016. - № 21/22. - С. 58-71.
 30. Серветник О. Інноваційні освітні технології у навчально-виховному процесі  // Сучасна шк. України. - 2016. - № 9. - С. 22-27.
 31. Стецюк Л. Всеукраїнський проект "Хмарні сервіси в освіті" : [створення хмарно орієнтованого навч. середовища закладу "ЗОШ № 35 Вінницької міськради". Підсумки першого року] / Л. Стецюк, І. Стромило // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. - 2015. - № 5-6. - С. 78-90.
 32. Таборовець Т. Ф. Науково-методичний супровід становлення молодого педагога в сучасних умовах: Інноваційні підходи // Завуч. Усе для вчителя. - 2016. - № 13/14 . -  С. 26.1-26.9.
 33. Тацій В. Інноваційний розвиток освіти, підвищення її якості, інтегрування в європейський освітній простір - найважливіші наші завдання : [ст. ректора НЮУ ім. Я. Мудрого В. Тація] // Голос України. - 2015. - 29 груд. (№ 248).
 34. Тіхонов В. І.    Загальна характеристика сучасних інформаційних технологій в системі освіти  // Гілея. - 2015. - № 11(102). - С. 366-370. - Бібліогр.: 7 назв.
 35. Федор Л. Новітні тенденції у створенні презентацій  // Сучасна шк. України. - 2016. - № 6. - С. 48-51.
 36. Федорова Н. Ф. Деякі питання щодо інноваційної діяльності вчителя / Н. Ф. Федорова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 9. - С. 10-13.
 37. Хомуха О. Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості // Завуч. - 2016. - № 2. - С. 4-14.
 38. Цьома Л. О. Інновації у виховній роботі // Позаклас. час. - 2016. - № 10. - С. 45-50.
 39. Шатовський Т. Модель організації інноваційної та підприємницької діяльності студентів ІТ-спеціальностей "науковий парк - інноваційна структура - університет"  / Т. Шатовський, В. Каук, І. Каменєва // Вища школа. - 2015. - № 1. - С. 19-27.
 40. Шишова Н. Інтеграція інформаційних технологій у діяльності навчального закладу // Директор шк. - 2016. - № 5/6. - С. 61-67.
 41. Шмайда В. Інноваційні методи роботи на уроках математики // Сучасна шк. України. - 2016. - № 4. - С. 44-47.
 42. Шовш К. Інформатизація освіти як теоретична і практична проблема  // Вища освіта України. - 2015. - № 4. - С. 32-37.
 43. Шульга С. ІКТ-компетенції вчителя у виховному процесі. Реалізація проекту в освітньому закладі // Дир. школи [газета]. - 2016. - № 19/20. - С. 58-60.
 44. Як розвиватимуться освітні технології: прогноз на п'ять років // Управління освітою. - 2016. - № 3. - С. 19-21.
 45. Ярмоленко Т. Навчання для інформаційної доби: сучасні інноваційні технології в урочний та позаурочний час // Рідна школа. - 2015. - № 9/10. - С. 73-76.