Вы здесь

Використання людського капіталу на підприємствах

 1. 955412 65.9(4Укр)24 А39 Акіліна О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч ; МОН України. - К. : Алерта, 2010. - 734 с. – Із змісту: Концептуальні основи досліджень людського капіталу та трудового потенціалу. – С. 80-121.
 2. 983850 65.9(4Укр)30 М74 Модернізація та структурна трансформація соціально-економічної системи України: комунальна контента організації обслуговування промислового підприємства : монографія / за ред.: О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2015. - 432 с. – Із змісту: Вдосконалення оцінювання ефективності використання людського капіталу / М. К. Бургман. - С. 141-150.
 3. Батченко Л. В. Фактори формування і використання людського капіталу України / Л. В. Батченко, Н. А. Мякотіна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - № 3. - С. 5-8. - Бібліогр.: 9 назв.
 4. Бевз В. П. Підвищення ефективності використання людського капіталу як визначений чинник економічного та соціального розвитку / В. П. Бевз, Є. О. Бугаенко // Формування ринк. відносин в Україні. - 2012. - № 5. - С. 133-139. -
 5. Бендасюк О. О. Людський капітал як основний фактор економічного розвитку // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - № 2. - С. 10-15. - Бібліогр.: 8 назв.
 6. Берсуцький А. Я. Механізм управління людським капіталом на основі мотивації стратегічної готовності / А. Я. Берсуцький, О. О. Каменська // Вісник ЗНУ. Екон. науки. - 2013. - № 3. - С. 11-16. - Бібліогр.: 10 назв.
 7. Білецький О. В. Стратегічні засади формування та використання людського капіталу в інноваційній економіці // Формування ринк. відносин в Україні. - 2015. - № 10. - С. 51-54.
 8. Бургман М. К. Сучасна практика формування концепції розвитку людського капіталу // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2012. - № 1. - С. 99-105. - Бібліогр.: 8 назв.
 9. Вахович І. М. Концептуальні засади розвитку теорії «людського капіталу» / І. М. Вахович, О. В. Потьомкіна, І. В. Олександренко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 6 (168). - С. 14-21. - Библиогр.: 20 назв.
 10. Костюнік О. В. Питання управління людським капіталом підприємства // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 3. - С. 51-54. - Бібліогр.: 9 назв.
 11. Мельничук Д. П. «Людський капітал»: теоретичні аспекти дослідження // Демографія та соц. економіка. - 2013. - № 2. - С. 50-59. - Бібліогр.: 15 назв.
 12. Паустовська Т. І. Сучасні соціально-економічні основи формування людського капіталу // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2014. - № 4. - С. 40-45. - Бібліогр.: 9 назв.
 13. Ревтюк Є. А. Теоретичні основи управління людським капіталом в умовах економіки знань // Формування ринк. відносин в Україні. - 2014. - № 7-8. - С. 123-126 (№ 7). - Бібліогр.: 14 назв.
 14. Свердлова Ю. О. Шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні // Стратегія розвитку України. - 2015. - № 2. - С. 160-166. - Бібліогр.: 7 назв.
 15. Турило А. М. Основи формування стратегії управління людським капіталом працівника підприємства // Екон. форум. - 2014. - № 3. - С. 208-214. - Бібліогр.: 6 назв.
 16. Хромов М. І. Економічний розвиток в єдності процесів формування та використання людського капіталу // Економіка та держава. - 2010. - № 1. - С. 57-61. - Бібліогр.: 12 назв.
 17. Чорна Л. О. Механізми управління розвитком людського капіталу за умов активізації економіки знань / Л. О. Чорна, О. Д. Зачоса // Економіка та держава. - 2017. - № 3. - С. 36-38.