Вы здесь

Інформаційні технології у вищій освіті (2005-2008)

(2016)

 1. Андрущенко В. Інформаційні технології в системі інноваційної освіти / В. Андрущенко, А. Олійник // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 5-15.

 2. Ашеров А. Маркетинг образовательных компьютерных услуг // Нов. колегіум. - 2008. - № 5. - С. 27-35.

 3. Еш С. Методологічні підходи до використання новітніх технологій у процесі вивчення фінансових дисциплін // Вища шк. - 2008. - № 8. - С. 60-70.

 4. Левшин М. Електронний підручник у системі навчально-методичного забезпечення ВНЗ / М. Левшин, Ю. Прохур, О. Муковіз // Вища освіта України. - 2007. - № 1. - С. 60-67.

 5. Пасмор Н. Деякі питання формування і розвитку електронного навчання середовища ВНЗ // Вища шк. - 2008. - № 8. - С. 49-59.

 6. Пучков І. Впровадження електронного підручника в навчальний процес вищого навчального закладу // Рідн. шк. – 2008. – № 1-2. – С. 42-44. – Бібліогр.: 7 назв.

 7. Сословский В. Мультимедийные технологии в университетах Европы, США, России и Украины / В. Сословский, Г. Тохтарь // Нов. колегіум. - 2008. - № 6. - С. 8-15.

 

* * *

 1. Болодурина Н. П. Структура интегрированных ресурсов автоматизированной информационной системы управления вузом // Програм. продукты и системы. - 2007. - № 3 . - С. 51-52.

 2. Даньшева С. Информационные технологии и организация учебно-познавательного процесса в в техническом вузе / С. Даньшева, Ю. Журавлев // Нов. колегіум. - 2007. - № 3. - С. 28-35.

 3. Знахур С. В. Организация интеллектуального поиска в информационной системе вуза // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 10. – С. 86-94.

 4. Королькова Л. Н. Возможности компьютеризации различных видов учебных занятий в высших учебных заведениях // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. - 2007. - № 4. - С. 117-119.

 5. Луньова Г. Навчально-інформаційний сайт кафедри як засіб організації навчання за кредитно-модульною системою у вищому навчальному закладі // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. - 2007. - № 6. - С. 37-42.

 6. Теплицький І. Новий технічний засіб навчання - електронна книга / І. Теплицький, С. Семеріков, С. Шокалюк, О. Лінник // Рідн. шк. – 2007. – № 7-8. – С. 53-54.

 

* * *

 1. 929402 74.58 Н 63 Ніколаєнко С. М. Стратегія розвитку освіти України: початок ХХІ століття / С. М. Ніколаєнко. – К. : Знання, 2006. – 356 с. - Із змісту: Інформатизація вищої освіти та інформаційне забезпечення системи управління якістю освіти. - С. 165-174.

 2. Гирич З. Информатизация высшего образования: проблемы и пути их решения // Нов. колегіум. - 2006. - № 6. - С. 15-25.

 3. Гордієнко В. Використання електронного учбово-методичного комплексу з метою організації активної пізнавальної діяльності студентів // Економіст. - 2006. - № 4. - С. 55-58.

 4. Костікова І. Комп’ютеризація вищої освіти: за та проти // Нов. колегіум. - 2006. - № 4. - С. 48-54.

 5. Костікова І. Роль комп’ютерних технологій у навчанні студентів // Нов. колегіум. - 2006. - № 2. - С. 55-63.

 6. Обухович В. Інформаційні технології у вищому навчальному закладі // Економіст. - 2006. - № 4. - С. 52-54.

* * *

 1. Ніколаєнко С. Інформаційна революція в освіті // Вища шк. - 2005. - № 5. - С. 3-9.

 2. Левыкин В. Комплексная система информатизации вуза // Нов. колегіум. - 2005. - № 4. - С. 13-17.