Вы здесь

Активизация познавательной деятельности и формы работы на уроках химии

(2013)

Активизация познавательной деятельности и формы работы на уроках химии

 1. Самолюк Г. Ф. Ігрова форма уроку як метод інтерактивного навчання хімії // Хімія. – 2008. - № 24.
 2. Яковенко О. Розвиток критичного мислення при вивченні хімії // Хімія. – 2008. - № 24. – (Шкіл. світ).
 3. Савенко А. И. Об организации учебно-исследовательской деятельности в современном образовании // Химия в шк. – 2008. - № 8. – С. 2-7.
 4. Самолюк Г. Ф. Реалізація диференційованого навчання на уроках хімії шляхом гуманізації навчально-виховного процесу // Хімія. – 2008. - № 7. – (Основа).
 5. Бірець С. Застосування методики критичного мислення на уроках хімії // Хімія. – 2008. - № 3.
 6. Бородіна Н. П. Формування інтелекту успіху на уроках хімії // Хімія. – 2008. - № 2. – с. 2-10. – (Основа).
 7. Назімова Н. С. Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках хімії – шлях до соціалізації особистості. 8-9 клас // Хімія. – 2007. - № 18. – С. 5-15. – (Основа).
 8. Крапивна А. В. Формування критичного мислення учнів під час вивчення курсу хімії // Хімія. – 2007. - № 17. – (Основа).
 9. Кравцов І. Використання елементів модульно-розвивального навчання та сучасних технологій на уроках хімії // Рідна шк. – 2007. - № 10. – С. 42-44.
 10. Чернышова О. А. Исследовательское обучение в практике преподавания химии // Химия. – 2007. - № 5. – С. 12-15. – (Перв. сент.).
 11. Слободнюк Р. Дослідницька робота учнів на уроках хімії // Біолога і хімія в шк. – 2007. - № 3. – С. 17-19.
 12. [Все для вчителя хімії: розробки нестандарт. уроків, досвід роботи у позауроч. час, цікавинки навчання] // все для вчителя. – 2007. - № 3. – С. 17-123.
 13. Прищепа С. Г. Використання гри для розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії // Хімія. – 2006. - № 18.
 14. Ващенко Н. В. Групова діяльність учнів на уроках хімії / Ващенко  Н. В., Іваненко О. А. // Хімія. – 2006. – № 18.
 15. Маршанова Г. Л. Роль и место уроков-конференций в учебном процессе // Химия в шк. – 2006. - № 8. – С. 30-36.
 16. Літковевець С. Хімічні задачі як засіб розвитку мислення учнів // Біологія і хімія в шк. – 2006. - № 4. – С. 46-48.
 17. Ніколенко А. А. Педагогічна техніка «Прийоми повторення та закріплення на уроці» // Хімія. – 2006. - № 4.
 18. Гильманшина С. И. Организация исследовательской деятельности как мотивация к познанию химических явлений / Гильманшина С. И., Миннулин Р. Р. // Химия в шк. – 2006. - № 3. – С. 58-62.
 19. Ксенофонтова И. Н. Развитие познаватльной деятельности учащихся в условиях индивидуализации обучения // Химия в шк. – 2006. - № 3. – С. 15-22.
 20. Савчин М. Опорні схеми як засіб організації навчальної діяльності учнів з хімії // Пед. думка. – 2006. - № 2. – С. 38-41.
 21. Сергеєва Л. Розвиток дослідницьких інтересів учнів на уроках хімії // Біологія і хімія в шк. – 2006. - № 1. – С. 25-28.
 22. Жильченко В. Гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії та  позаурочний час // Хімія. Біологія. – 2005. - № 15.
 23. Коломієць О. А. Нестандартні уроки хімії у 8 класі // Хімія. – 2005. - № 11; № 12.
 24. Кендиван О. Д.-С. Уроки-игры в курсе органической химии / Кендиван О. Д.-С., Хомушку А. А. // Химия в шк. – 2005. - № 5. – С. 32-36.
 25. Туріщева Л. Як розвивати пізнавальні процеси в учнів на уроках хімії // Біологія і хімія в шк. – 2005. – № 4. – С. 21-24.
 26. Кузнєцова В. Формування системи наукових понять за сучасними програмами // Хімія. Біологія. – 2004. - № 49.
 27. Багаєва Н. І. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії // Хімія. – 2004. – № 27.
 28. Проведення нестандартних уроків з хімії : досвід // Все для вчителя. – 2004. - № 25-26.- С. 41-66.
 29. Різванов А. Проведення хімічних дослідів : (поради учням) // Хімія. Біологія. – 2004. - № 17.
 30. Ковальова Л. Ю. Репродуктивні та евристичні дослідницькі завдання на семінарах // Хімія. – 2004. - № 13.
 31. Здор С. В. Лекційно-практична система навчання та пошуковий метод на уроках хімії // Хімія. – 2004. - № 6.
 32. Багаєва Н. І. Дидактичні ігри на уроках хімії // Хімія. – 2004. - № 6.
 33. Застосування групової форми пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії // Хімія. – 2004. - № 5. 
 34. Румянцев Б. В. О построении курса органической химии на основе теории поэтапного формирования умственных действий // Химия в шк. – 2004. - № 4. – С. 12-16.
 35. Береснева Е. В. Развитие познавательных процессов при изучении органической химии / Береснева Е. В., Бакулева М. А. // Химия в шк. – 2004. - № 4. – С. 18-22.
 36. Березан О. Розвиток дивергентного мислення учнів на уроках хімії // Біологія і хімія в шк. – 2004. - № 3. – С. 44-47.
 37. Мукан Л. В. Утвердження інтелектуальних умінь учнів як складова частина навчальної діяльності // Хімія. – 2004. - № 3. – С. 5-7.
 38. Жаровская О. В. Урок химии с элементами исследования // Открытая шк. – 2004. - № 1. – С. 56-60.
 39. Буринська Н. Зміст курсу хімії основної ланки 12-річної школи // Біологія і хімія в шк. – 2004. - № 1. – С. 7-9.