Вы здесь

Мировое соглашение: проблемы при выполнении

(2013)

Мирова угода: проблеми при виконанні

1. Ф78386    Зейкан Я. П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України (станом 
    67.9(4Укр)310    на 4 січня 2007 р.). - 2-ге вид., доп. - К. : Юрид. практика, 2007. - 592 с.
    З-47    Ст. 89 (с. 152);
        Ст. 175 (с. 273-275);
        Ст. 306 (с. 431);
        Ст. 334 (с. 480);
        Ст. 372 (с. 521).

2. 963945    Курс цивільного процесу : підручник / за ред. В. В. Комарова. - Х. : Право, 
    67.9(4Укр)310    2011. - 1352 с.
    К93    С. 526-529: Зміна позову. Відмова від позову і визнання позову. Мирова угода 
              сторін.

3. Ф82248    Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : 
    67.9(4Укр)310    наук.-практ. посіб. / за заг. ред. С. Я. Фурси. - вид. 3-тє, зі змінами. - К. :
    П84    Правова єдність, 2011. - 896 с.
        С. 739-769: Процесуальні акти осіб, які беруть участь у справі, у апеляційному 
              провадженні (с. 759-769: Мирові угоди).

4. Ф80829    Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального 
    67.9(4Укр)310    кодексу України : станом на 01.11.2010 р. / за ред. Притики Ю. Д.. - К. : 
    Т31    Центр. учб. л-ри, 2011. - 696 с.
        С. 374-379: Підстави закриття провадження у справі (п. 4. Мирова угода).

5. Губенко Н. М. Про судову практику вирішення спорів, пов’язаних з укладанням мирової угоди / Н. М. Губенко, Я. С. Суткович // Вісн. госп. судочинства. – 2012. - № 1. – С. 71-74.

6. Квасниця С. Мирова угода в цивільному процесі: історія і сучасність // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. - № 1. – С. 10-14.

7. Середницька І. А. Матеріально-правова та процесуальна природа мирової угоди // Південноукр. правн. часопис. – 2011. - № 4. – С. 124-125.

8. Тимченко Г. Мирова угода в науці цивільного права // Право України. – 2004. - № 8. – С. 104-107.

9. Фурса С. Я. Знову про мирову угоду у цивільному процесі. Проект мирової угоди / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса // Юриспруденція: теорія і практика. - 2005. - № 6. – С. 17-20.

10. Вечірко І. О. Мирова угода у справі про банкрутство: основні стадії та процесуальні особливості // Вісн. госп. судочинства. – 2008. - № 6. – С. 20-26.

11. Карпечкін П. Ф. мирова угода у справах про банкрутство: окремі аспекти теорії та практики // Бюл. М-ва юстиції України. – 2006. - № 11. – С. 85-96.

12. Ніколаєва І. В. Мирова угода у процедурах банкрутства та виконавчого провадження // Вісн. госп. судочинства. – 2011. - № 3. – С. 126-132.

13. Родзивілюк В. Мирова угода у провадженні у справі про банкрутство // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Юрид. науки. – 2009. - № 77/78. – С. 66-67.

14. Талан Л. Г. Особливості застосування процедури «мирова угода» в справі про банкрутство // Санація та банкрутство. – 2008. - № 2/3. – С. 139-147.

15. Тамашевський  В. Мирова угода у справі про банкрутство // Справочник экономиста. – 2005. - № 3. – С. 54-57.