Вы здесь

Використання різних видів ігор в національно-патріотичному вихованні дітей дошкільного віку

 1. 827790 74.1 Б74 Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. пос. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. - К. : Вища школа, 1994. - 398 с. - Із змісту: Українські національні ігри в дитячому садку. - С. 169-187 ; Методика ознайомлення з символами України. - С. 187-236.

 2. 955905 74.1 О-64 Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : навч.-методичний посібник / за ред. Г. С. Тарасенко ; М-во освіти і науки України. - К. : Слово, 2010. - 320 с. - Із змісту: Кудіна Н. В. Теоретико-методологічні засади організації ігрової діяльності дітей. - С. 11-25 ; Поніманська Т. І. Роль ігри в особистісному розвитку дитини дошкільного віку. - С. 25-38 ; Кут Г. Г. Пташник Н. М. Українська народна гра - дітям. - С. 96-111.

 3. 980188 74.1 П56 Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник / Тамара Поніманська. - Вид. 3-тє, випр. - К. : Академвидав, 2015. - 448 с. - (Alma mater +). – Із змісту: Виховання патріотизму. - С. 251-257 ; Виховання дітей у грі. - С. 297-356.

 4. 952307 74.1 Т38 Технологія формування полікультурної особистості : конспекти занять з укр. народознавства з дітьми старш. дошк. віку / [Крутій К. Л., Котій Н. І.]; КЗ "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" ЗОР, Кафедра дошк. та почат. освіти. - Запоріжжя : ЛІПС, 2010. - 220 с.

 5. 953924 74.1 Ф 76 Фоменко Е. В. Формування національної самосвідомості / Е. В. Фоменко. - Х. : Основа, 2009. - 128 с. - ("ДНЗ. Вихователю"). - Із змісту: Ігри. - С. 166-169.

 

 1. Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах : лист МОН України від 25 лип. 2016 р. № 1/9-396 // Вихователь-методист дошк. закладу. - 2016. - № 8. - С. 52-57.

 2. Віон-Дюрі С. Україна славиться майстрами: гра з народознавства для старших дошкільнят / С. Віон-Дюрі, І. Сорока // Дошк. виховання. - 2009. - 12. - С. 33.

 3. Власенко В. М. Бути українцем пишаюсь!: Заняття з громадянського виховання з дітьми старшого дошкільного віку : [у т. ч. ігри] // Дошк. навч. заклад. - 2015. - № 10. - С. 2-4.

 4. Іванюк Г. Україна - це моя Батьківщина : заняття для дітей старшого дошкільного віку : [у т.ч. ігри] // Дит. садок. - 2016. - № 18. - С. 4-5. - (Фантазії вихователя ; иип. 9).

 5. Кривонос Л. Подорож рідним краєм: Дидактична гра для дітей середньої та старшої груп // Палітра педагога. - 2017. - № 1. -С. 25-28.

 6. Пономарьова Н. Відлуння старовини : дидактичні ігри за народознавчими мотивами // Дошк. виховання. - 2007. - 10. - С. 23-25.

 7. Ревуцька О. Граємо - рідний край вивчаємо: дидактичні ігри для старших дошкільнят / О. Ревуцька, К. Четвертак // Палітра педагога. - 2015. - 4. - С. 5-6.

 8. Сметаніна С. Віночок народних свят: Дидактичні ігри для старшого дошкільного віку / С. Сметаніна, О. Артюх // Дит. садок. - 2016. - 8. - С. 9-12.

 9. Україна в нас єдина: Патріотичне виховання - нові підходи // Дошк. виховання. - 2015. - 8. - (Тема номера).