Вы здесь

Творчість польської письменниці Ольга Токарчук

 1. М153318 И(Пол) Т51 Токарчук О. Бігуни : роман / Ольга Токарчук ; [пер. з пол. О. Сливинського]. - К. : КЕТС, 2013. - 416 с. - (Карта світу).
 2. 911298 И(Пол) Т51 Токарчук О. Гра на багатьох барабанчиках : 19 оповідань / Ольга Токарчук ; пер. з пол. Віктор Дмитрук. - Львів : Літопис, 2004. - 312 с. - (Література сусідів).
 3. 911307 И(Пол) Т51 Токарчук О. Мандрівка людей книги / Ольга Токарчук ; пер. з пол. Н. Бічуя. - Львів : Літопис, 2004. – 176 с. - (Література сусідів.).
 4. Ф77648 83.3(4=Пол) П64 Токарчук О. Останні історії : (уривки) / Ольга Токарчук ; пер. Наталки Сняданко // Потяг до Польщі. Спецрейс : [проза] / голов. ред. Ю. Андрухович. - Чернівці : Книги - XXI, 2006. – С. 145-158.
 5. 973646 И(Пол) Т51 Токарчук О. Правік та інші часи : [роман] / Ольга Токарчук ; [пер. з пол. В. Дмитрук]. - Львів : Кальварія, [2004]. - 224 с.
 6. Токарчук О. Веди свій плуг понад кістками мертвих : уривок з роману / Ольга Токарчук ; з пол. пер. Божена Антоняк // Кур’єр Кривбасу. – 2011. - № 254/255. – С. 108-141.
 7. Токарчук О. Журек : рассказ / Ольга Токарчук ; пер. Ольги Катречко // Новая Польша. – 2006. - № 11. – С. 47-52.
 8. Токарчук О. Последние истории : роман / Ольга Токарчук ; пер. Ирины Адельгейм // Иностр. лит. – 2006. - № 8. – С. 3-122.
 9. Токарчук О. Transfugium : [рассказ] / Ольга Токарчук ; пер. Ольги Лободзинской // Новая Польша. – 2018. - № 7/8. – С. 93-101.
 10. Токарчук О. Че Гевара / Ольга Токарчук ; пер. Марины Курганской. Персонаж / Ольга Токарчук ; пер. Ирины Адельгейм // Новая Польша. – 2005. - № 7/8. – С. 66-78.
 11. Токарчук О. Якубовы книги : (отрывки из кн.) / Ольга Токарчук ; пер. Ольги Лободзинской // Новая Польша. – 2015. - № 11. – С. 36-46.

* * *

 1. Бр3203 83.3(4=Укр)7 Б87 Брега Л. О. Гендерна природа психологізму у творах О. Забужко та О. Токарчук : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Брега Людмила Олександрівна ; МОН України, Берд. держ. пед. ун-т. - Бердянськ, 2016. - 20 с.
 2. 76.17 У45 М149713 Родик К. «Вісімку треф розстріляли» : [про роман Ольги Токарчук «Правік та інші часи»] // Український BEST : міні-енциклопедія книж. року / упоряд.: К. Родик, Т. Щербаченко. - К. : Книжник-review, 2005. – С. 72-76.
 3. Брега Л. Про сни Токарчук і реальність Забужко // Слово і час. - 2017. - № 1. - С. 104-105. - Бібліогр.: 5 назв.
 4. Дроздовський Д. Місто Ур Ольги Токарчук // Слово Просвіти. – 2009. – 24 верес. (№ 38).
 5. Калинюшко О. А. Жанрові модифікації Травелогу в романі Ольги Токарчук «Бігуни» // Молодий вчений. - 2014. - № 6 (2). - С. 88-92. - Відомості доступні також з Інтернету: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_6(2)__26
 6. Крупка М. А. Досвід втрати Батьківщини у художньому освоєнні сучасної польської літератури (на прикладі роману Ольги Токарчук «Останні історії») // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Остроз. акад.»]. Серія філол. - 2010. - Вип. 15. - С. 162-169. - Відомості доступні також з Інтернету: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2010_15_28
 7. Куліш М. Концепт «дому» в українській та світовій літературі: екзистенційний та соціокультурний аспекти (за текстами О. Токарчук і Т. Прохаська) / Марія Куліш, Іван Чорний // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ, 2010. - Вип. 504/505: Філософія. - С. 190-195. – Відомості доступні також з Інтернету: http://www.philosophy.chnu.edu.ua/res/philosophy/V.%20504-505.pdf#page=190
 8. Родик К. Час на паузі. Квест-мандри Ольги Токарчук : [про роман «Бігуни» Ольги Токарчук] // Україна молода. – 2017. – 5 квіт. (№ 42). – С. 11.
 9. Шаруга Л. Новая книга : [творчество Ольги Токарчук] // Новая Польша. – 2005. – 7/8. – С. 79.
 10. Шульгун М. Ідентичність постмодерної людини: «Фланер» у сучасному травелозі та романі -подорожі (Патрік Модіано «Одного разу вночі», Ольга Токарчук "Бігуни") // Слово і час. - 2016. - № 12. - С. 83-89. - Бібліогр.: 9 назв.