Вы здесь

Типологічні характеристики періодики та особливості друкованих видань української діаспори в США

 1. 940110 76 Г93 Губарець В. В. Преса і книга діаспори. : З історії видавничої діяльності українського зарубіжжя: навч. посіб. / В. В. Губарець. – К. : Ун-т "Україна", 2008. – 266 с. – Бібліогр.: с. 258-265 (136 назв.).
 2. Кф584 63.3(4Укр)6 К33 Кедрин І. Життя - Події - Люди : Спомини і коментарі / Іван Кедрин. – Ню Йорк : Червона Калина, 1976. – 724 с.
 3. 929926 76.12 З-41 Сковронська І. Типи сталих словосполучень в еміграційній періодиці США і Канади 90-х рр. ХХ ст. (за матеріалами українських (двомовних) газет США і Канади) / І. Сковронська // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / Ред. кол.: Я. Р. Дашкевич, Л. О. Зашкільняк, В. Й. Здоровега та ін. - Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника. – 2005. - Вип. 13. – С. 443-457. – Бібліогр.: 6 назв.
 4. 929925 76.12 З-41 Сирота Л. Еміграція і батьківщина (Західноукраїнська література 20-30-х рр. ХХ ст. на сторінках газети "Свобода" (США) цього періоду) : [Додаток. Західноукр. літ. 20-30-х рр. ХХ ст. на сторінках газ. "Свобода'' (США): бібліогр.] / Л. Сирота // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / редкол.: Я. Р. Дашкевич, Л. О. Зашкільняк, В. Й. Здоровега та ін. - Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника. – 2004. - Вип. 12. – С. 319-350. – Бібліогр.: 9 назв.
 5. 923645 027 Н34 Борисенко Т. Українська преса Америки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 14 / редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2005.  - С. 629-643.
 6. Біловус Л. І. Україномовна періодика США про роль української діаспори у поширенні інформації про Голодомор // Гілея. - 2018. - № 2(129). - С. 77-81. - Бібліогр.: 14 назв.
 7. Біловус Л. Україномовні періодичні видання США про культурну самопрезентацію української діаспори як способу збереження національної ідентичності // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 5. - С. 46-50. - Бібліогр.: 18 назв.
 8. Біловус Л. І.  Українські періодичні видання США щодо діяльності окремих музейних установ діаспори у напрямі збереження національної ідентичності // Гілея. - 2017. - № 12. - С. 102-106. - Бібліогр.: 17 назв.
 9.  Богачевська М. Наші шістдесяті : [про укр. журн. "Сучасність" в США] // Сучасність. - 1996. - № 10. - С. 36-40.
 10. Гриценко О. З історії української преси в США та Канаді // Політологічні читання. - 1995. - № 3. - С. 219-229.
 11. Кривенька Т. О. Висвітлення теми мови сатиричною пресою української еміграції США та Канади в першій половині ХХ ст. : [на сторінках газ. "Шершень" і "Точило"]  // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. – 2012. – № 3. – С. 69-72. – Бібліогр.: 7 назв.
 12. Савченко, О. І. Газета першого українського політичного емігранта в США А. Гончаренка : [Агапій Гончаренко (Гумницький А. О.) (1832-1916) - укр. священик, громад. діяч США, видавець, перекладач ] // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. – 2012. – № 4. – С. 114-118. – Бібліогр.: 19 назв.
 13. Савченко О. І. Зародження української преси в США // Нова філологія. - 2005. - Вип. 3 (23). - С. 377-387.
 14. Савчук Г. М. Видавнича діяльність української діаспори у США та Канаді до Першої світової війни // Укр. акад. друкарства. Наук. записки. Серія: Соц. комунікації. – 2015. – № 2. – С. 100-107. – Бібліогр.: 8 назв.

Сковронська І. Ю. Взаємовплив української та англійської мов на збагачення їх лексико-фразеологічних фондів (за матеріалами двомовної періодичної преси США та