Вы здесь

Детермінанти успішності навчальної діяльності: креативність та інноваційність у початковій школі

(2018)

 1. И34214 74.261.7 Д13 Давиденко А. О. Навчання креативного читання та письма / А. О. Давиденко, І.І. Бекреньова. – Х. : Основа, 2009. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (77).
 2. 992258 37.091.4 Д91 Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник / Ілона Дичківська. - 3-тє вид., випр. - К. : Академвидав, 2015. - 304 с.
 3. Ф80763 88.4 И46 Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2011. – 448 с.
 4. Бр1270 74.202 К63 Комаровська О. А. Управлінська діяльність керівників навчальних закладів щодо подолання неуспішності в початковій школі / О. А. Комаровська, Н. І. Лапенкова. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 48 с.
 5. Ф86138 37.091 К79 Креативна педагогіка : 144 форми, прийоми і методи роботи для творчого навчання і виховання / [упоряд. Н. Харченко]. - К. : Шкіл. світ, 2017. - 96 с.
 6. 912535 88.5 М80 Морозов А. В. Креативная педагогика и психология : учеб. пособие для вузов / А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский. – М. : Традиция : Акад. Прект, 2004. – 560 с.
 7. 974596 74.58 П24 Скірко Г. З. Упровадження інноваційної моделі навчання молодших школярів у систему роботи сучасної школи  // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / Клас. приват. ун-т; [голов. ред Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. [та ін.]. - Запоріжжя : КПУ. – 2014.- Вип. № 36 (89). – С. 520-527. – Бібліогр.: 7 назв.
 8. Андрієць О. Психологічний супровід становлення і розвитку успішної особистості як пріоритетний напрям роботи навчального закладу інноваційного типу / О. Андрієць, Г. Андрющенко, К. Бондар // Рідна школа. – 2015. – № 7-8. – С. 20-31. – Бібліогр.: 12 назв.
 9. Антонюк Л. Упровадження інноваційних технологій в освітній процес // Завуч. Усе для роботи. - 2017. - № 23-24. - С. 28-9-28-13.
 10. Бех М. Інноваційні технології організаційних форм навчання в початковій школі // Особлива дитина: навчання і виховання. - 2017. - № 2. - С. 56-70.
 11. Біленко І. Початкова школа в контексті інноваційних освітніх змін: Використання сучасних технологій форм та методів у початковій освіті // Методист. - 2017. - № 2. - С. 3-7.
 12. Богасевич, Є.    Шкільний театр. Як засіб формування креативної особистості // Школа. - 2018. - № 4. - С. 38-47.
 13. Власенко О. Навчальна успішність школярів: чим вимірювати й що на неї впливає?  // Школа. - 2018. - № 4. - С. 2-9.
 14. Дайнеко Н. Розвиток креативності школярів // Директор школи. Україна.. – 2008. – № 6. – С. 37-40.
 15. Діброва А. Розвиток креативності на різних етапах навчання. Психологічні особливості // Психолог. - 2015. - № 7-8. - С. 4-11.
 16. Качуровська І. Інноваційний підхід до освітнього процесу : специфіка організації та супровід // Позашкілля. - 2018. - № 7. - С. 4-44.
 17. Митник О. Психолого-педагогічний супровід формування успішної особистості учня початкової школи // Почат. школа. - 2018. - № 11. - С. 1-4.
 18. Луцькова, С.    Від ідеї до успіху: управлінський проект "школа успішної особистості"  // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2017. - № 1-2. - С. 178-182.
 19. Ожиганова Г. В. Диагностика и формирование креативности у детей в процессе учебной деятельности // Психол. журн. - 2001. - Т. 22, № 2. - С. 75-86.
 20. Пищулина Л. В. Диагностический комплекс и программа развития креативной личности младшего школьника / Л. В. Пищулина, Н. М. Швалева // Психология и школа. – 2013. – № 2. – С. 3-65. – Библиогр.: 33 назв.
 21. Подорожна І. В. Педагогічний аспект поняття креативність та його структура  // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 33-37.
 22. Располова Т. В. Розвиток креативного мислення учнів молодших класів за допомогою дидактичної гри // Початк. навчання та виховання. - 2011. - № 16-18. - С. 2-11.
 23. Сидоренко О. Б. Відповідальність як фактор підвищення навчальних досягнень у молодших школярів  // Гілея. – 2014. – № 12 (91). – С. 323-329.
 24. Федосєєв, С. Е. Особливості динаміки мотивації досягнення успіху протягом усього періоду навчання в школі // Вісн. ЗНУ. Пед. науки. – 2009. – № 2. – С. 201-205.
 25. Хомуха О. Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості // Завуч. - 2016. - № 2. - С. 4-14.
 26. Яголковский С. Р. Психологические детерминанты успешности учебной деятельности: креативность и инновационность  // Психология и школа. – 2013. – № 1. – С. 40-53. – Библиогр.: 48 назв.
 27. Яланська С. Як оцінювати шкільні успіхи дітей // Початкова школа. - 2018. - № 4. - С. 36-38.