Вы здесь

Торгівля людьми (2016-2017 рр.)

1.    Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей : Закон України від 7 листоп. 2017 р № 2180  // Уряд. кур'єр. - 2017. - 29 листоп. (№ 229). - С. 4. 
2.    Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень : ратифіковано Законом України № 1026-VIII від 16.03.2016 // Відомості Верхов. Ради України. - 2016. - № 37. - С. 5-12.
3.    Національна стратегія у сфері прав людини : Указ Президента України № 501/2015 від 25 серп. 2015 р. : [у т. ч. протидія торгівлі людьми та рабству, забезпечення прав біженців, прав учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які проживають на тимчасово окупованої території України] // Соц. педагог. - 2016. - № 3. - С. 6-31.
4.    Про проведення парламентських слухань на тему “Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист» : Постанова Верховної Ради України від 6 верес. 2016 р. № 1482 // Уряд. кур'єр. - 2016. - 17 верес. (№ 175). ; Голос України. - 2016. - 10 верес. (№ 172).
5.    Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 лют. 2016 р. № 111 // Уряд. кур'єр. - 2016. - 12 берез. (№ 48).
6.    Про внесення змін до Порядку виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листоп. 2017 р. № 889 // Уряд кур'єр. - 2017. - 29 листоп. (№ 229). - С. 10-11.
7.    Про внесення змін до Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми : Постанова Кабінету Міністрів від 16 листоп. 2016 р. № 833 // Уряд. кур'єр. - 2016. - 8 груд. (№ 231).
8.    Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серп. 2017 р. № 576 // Уряд кур'єр. - 2017. - 12 серп. (№ 150). - С. 9.
9.    990189 343.43 Н14 Набруско М. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми : монографія / Марія Набруско ; за заг. ред. М. А. Погорецького ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Правова єдність : [Алерта], 2016. - 204 с. 
10.    980976 67.9(4Укр)300 М74 Агапова О. М. Кримінально-правова протидія торгівлі людьми або іншій незаконній угоді щодо людини // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумк. наук.-практ. конф. (Київ, 25 квіт., 2014 р.) / МВС України [та ін. ; редкол.: В. В. Сокуренко (відп. ред.) та ін]. - К. : [Ліра-К], 2014. - С. 251-253.
11.    Боровський О. Сезон “полювання” на беззахисних. У Європі “зникли” 10 тисяч дітей-мігрантів : [нелегал. торгівля дітьми] // Україна молода. - 2016. - 2 лют.- С. 9.
12.    Горбачов О. Міжнародне викрадення дітей: правове регулювання та особливості вирішення спорів // Юрид. газ.- 2017. - 31 січ. (№ 4/5). - С. 13, 16-17.
13.    Доброта В. Окупація частини Донбасу спричинила появу нових форм торгівлі людьми : [інтерв'ю з членом групи експертів з питань протидії торгівлі людьми (ГРЕТА) К. Левченко] // Дем. Україна. - 2016. - 16 груд. (№ 50). - С. 8.
14.    Кирей Р. Від сучасного рабства не застрахований ніхто : [торгівля людьми не тільки за кордоном, але й у межах країни] // Уряд. кур'єр. - 2016. - 22 верес. (№ 178). - С. 5.
15.    Крот В. Як не потрапити в тенета торгівця людьми. Тренінгове заняття : [юнац. вік] // Психолог. - 2016. - № 11/12. - С. 19-26. 
16.    Макарчук А. Маніпулятивні впливи та способи боротьби з ними : [заняття з елементами тренінгу щодо протидії залученню підлітків до вживання наркотиків, участі в деструктивних культових орг., торгівлі людьми, втягуванню у кримінальне середовище] // Соц. педагогіка. - 2016. - № 5. - С. 6-34.
17.    Наумова О. Окремі аспекти регламентації кримінальної відповідальності за торгівлю людьми (ст. 149 КК України) // Публічне право. - 2017. - № 2 (26). - С. 155-161. - Бібліогр.: 13 назв. 
18.    Прокопенко М. Про рабство у ХХІ столітті : [інтерв'ю координатора проектів з протидії торгівлі людьми Міжнар. благодійн. фонду “Карітас Україна” Наталії Голинської / записала Марія Прокопенко] // День. - 2016. - 2-3 груд. (№ 220/221). - С. 19.
19.    Савчук В. Міжнародні викрадення дітей: 10 років застосування Конвенції в Україні / В. Савчук, Я. Брич // Юрид. газ. - 2016. - 21 черв. (№ 29/30). - С. 14-15.
20.    Сторожук Д. Окремі питання досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми // Вісн. прокуратури. - 2016. - № 11. - С. 19-23. 
21.    Торгівля людьми в Україні. Актуальні ризики та вразливі групи // Без бар'єрів. - 2016. - № 5/6 (берез.).
22.    Трестер Ю. О. До питання розробки мінімальних стандартів забезпечення безпеки дитини / Ю. О. Трестер // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 15. - С. 92-94. 
23.    Турок В. В. Оцінка ризику потрапляння у ситуацію торгівлі людьми для різних груп населення України  // Демографія та соціальна економіка. - 2015. - № 2 (24). - С. 164-173.
24.    Харь І. О. Теоретичні і прикладні проблеми суб'єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України : [у т. ч. торгівля людьми, експлуатація дітей, жебрацтво]  // Юрид. наука. - 2016. - № 7 (61). - С. 92-116. - Бібліогр.: 58 назв.