Вы здесь

Судова практика в формуванні норм трудового права

(2016)

Судебная практика в формировании норм трудового права

 1. Ф84188 67.9(4Укр)310 В92 Виконавче провадження: Законодавство. Роз'яснення, Судова практика : практ. посіб. - К.: Центр учб. літ., 2015. - Із змісту: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України від 5 черв. 2012 р. № 4901. - С. 66-71

 

 1. 940073 67.9(4Укр)305 Б77 Бойко М. Д. Трудове право України : навч. посіб. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Атіка, 2008. - Із змісту: Джерела трудового права України. - С. 23-39 ; Значення керівних роз'яснень Верхов. Суду України для однакового застосування судами чинного законодавства про працю. - С. 33-34.

 

 1. 940528 67.9(4Укр)305 Т78 Трудове право України : акад. курс : підруч. для внз / за ред. П. Д. Пилипенка. - К.: “ІнЮре”, 2007. - 536 с.

 

 1. 922421 67.9(4Укр)305 К60 Колективні трудові спори / за заг. ред. В. М. Руденка. - К.: Юрінком, 2006. - 384 с. - (Бюлетень законодавства і юрид.. практики України. - 2006. - № 2.). - Із змісту: Судова практика. - С. 326-363.

 

 1. Григорьева Л. Прекращение трудового договора по соглашению сторон: комментарии и судебебная практика // Справочник кадровика. - 2013. - № 2. - С. 66-74.

 

 1. Калиновська І. Г. Практика судових проваджень щодо розслідування нещасних випадків // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2012. - № 3. - С. 23-29.

 

 1. Котнюк Ю. Роботодавець як завжди правий. Хоча відстояти своє право можна. Про що свідчить судова практика з трудових спорів // Юрид. вісн. України. - 2014. - № 34. - С. 5.

 

 1. Луцик Г. Судова практика призначення покарання за безпідставну невиплату заробітної плати // Вісн. прокуратури. - 2012. - № 10. - С. 58-63.

 

 1. Мацюк А. Р. Про деякі питання судового захисту трудових прав / А. Мацюк, О. Бушенко // Вісн. Запоріз. юрид. ін-ту Дніпропетр. держ. ун-ту внутріш. справ. - 2009. - № 2. - С. 19-26.

 

 1. Сидорова Л. Поновлення на роботі після звільнення за угодою сторін : судова практика // Кадровик. Труд. право і управління персоналом. - 2010. - № 8. - С. 34-37.

 

 1. Спори, що виникають із трудових правовідносин: (суд. практика) // Вісн. Верхов. Суду України. - 2015. - № 9. - С. 19-23.

 

 1. Теньков С. Застосування форс-мажору у трудових спорах: тепер можна : постанова Суд. палати у цивіл. справах Верхов. Суду України від 11. 11. 2015 р. у справі № 6-2159цс15 // Юрид. вісник України. - 2015. - № 51-52.- С. 14.

 

 1. Теньков С. Зламали, розтрощили, вкрали. Хто відповідатиме : (огляд суд. практики в справах про матеріал. відповідальність працівників) // Юрид. вісник України. - 2014. - № 6. - С. 10.

 2. Теньков С. Судовий розгляд трудових спорів : строкові трудові договори і контракти // Юрид. вісник України. - 2014. - № 13. - С. 12.

 

 1. Чернорот С. Правильне використання рішення суду про поновлення на роботі працівника // Юрид. журнал. - 2011. - № 6. - С. 95-97.

 

Окремі справи судової практики з питань трудового права

 

 1. Про визнання протиправними наказів про застосування дисциплінарних стягнень та їх скасування : Рішення Вищого спец. суду України від 9 верес. 2015 р. // Юрид. вісник України. - 2015. - № 43. - (Інформ.-прав. банк. - С. 5-6.)

 

 1. Про перерахунок пенсії : Постанова ВАСУ від 30 черв. 2015 р. // Юрид. вісник України. - 2015. - № 35. - (Інформ.-прав. банк. - С. 9-10.) ; № 38. - (Інформ.-прав. банк. - С. 9-12).

 

 1. Про стягнення середнього заробітку, компенсації за невикористану щорічну відпустку та моральної шкоди : Постанова суд. палати у господар. справах Верхов. Суду України від 4 лют. 2015 р. // Юрид. вісник України. - 2015. - № 12. - (Інформ.-прав. банк. - С. 12-14.).

 

 1. Про стягнення моральної шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я під час виконання трудових обов'язків : Постанова суд. палати у цивіл. справах Верхов. Суду України від 24 груд. 2014 р. // Юрид. вісник України. - 2015. - № 7. - (Інформ.-прав. банк. - С. 15-16).

 

 1. Про визнання відмови перерахувати пенсію протиправною та зобов'язання перерахувати пенсію : Постанова суд. палати в адмін. справах Верхов. Суду України від 2 груд. 2014 р. // Юрид. вісник України. - 2015. - № 4. - (Інформ.-прав. банк.- С. 11-13).

 

 1. Про визнання незаконною причину звільнення з роботи, зміни причини та запису про звільнення, стягнення середньої заробітної плати, відшкодування витрат на відрядження, відшкодування витрат у зв'язку з неотриманням субсидії, відшкодування моральної шкоди : Ухвала апеляц. суду Київ. обл. від 12 берез. 2014 р. // Юрид. вісник України. - 2015. - № 41. - (Інформ.-прав. банк. - С. 4-6).

 

 1. Про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні : Постанова Верхов. Суду України від 22 січ. 2014 р. // Юрид. вісник України. - 2014. - № 17. - (Інформ.-прав. банк. - С. 10-13).

 

 1. Про зобов'язання провести виплату недоплаченої соціальної допомоги : Постанова ВАСУ від 9 січ. 2014 р. // Юрид вісник України. - 2015. - № 39-40. - (Інформ.-прав. банк. - С. 8-10).

 

 1. Про зміну формулювання причин звільнення, стягнення вихідної допомоги та середнього заробітку під час затримання розрахунку при звільненні: Постанова Суд. палати в цивіл. справах Верхов. Суду України від 20 листоп. 2013 р. // Юрид. вісник України. - 2014. - № 5. - (Інформ.-прав. банк. - С. 27-29).