Вы здесь

Права та соціальний захист учасників антитерористичної операції

Скачать pdf

 1. Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб : Закон України від 14 листоп. 2017 р. № 2203-VIII // Уряд. кур'єр. - 2017. - 23 листоп. (№ 221).
 2. Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції : Закон України від 18 жовт. 2016 р. № 1683-VIII // Офіц. вісн. України. - 2017. - № 5. - Ст. 169.
 3. Про внесення змін до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям щодо соціального захисту членів сімей учасників антитерористичної операції” : Закон України від 14 лип. 2016 р. № 1462 // Голос України. - 2016. - 5 серп. (№ 147). - С. 3.
 4. Про внесення змін до ст. 14 Закону України “Про зайнятість населення” щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштування учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичної операції, забезпеченні її проведення  : Закон України від 7 лип. 2016 р. № 1436 // Голос України. - 2016. - 30 лип.  (№ 143). - С. 3.
 5. Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту резервістів, які постраждали внаслідок участі в антитерористичній операції, та членів їх сімей : Закон України від 12 квіт. 2016 р. № 1080-VIII // Офіц. вісн. України. - 2016. - № 36. - Ст. 1394.
 6. Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій соціального захисту деяких категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції : Закон України від 2 лют. 2016 р. № 965-VIII // Офіц. вісн. України. - 2016. - № 16. - Ст. 616.
 7. Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб … : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 верес. 2017 р. № 673-р // Уряд. кур'єр. - 2017. - 30 верес. (№ 184).
 8. Деякі питання вступу до вищих навчальних закладів окремих категорій громадян : [пільги для дітей, батьки (один із батьків), яких загинули під час участі в АТО, або померли внаслідок контузії, поранення, каліцтва, одержаних в АТО] : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лип. 2016 р. № 529 // Офіц. вісн. України. - 2016. -  № 68. - Ст. 2269.
 9. Про схвалення Концепції Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лип. 2017 р. № 475-р // Офіц. вісник України. - 2017. - № 59. - Ст. 1809.
 10. Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 черв. 2017 р. № 432 // Офіц. вісник України. - 2017. - № 54. - Ст. 1626.
 11. Про внесення змін до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 верес. 2016 р. № 602 // Офіц. вісн. України. - 2016. - № 73. - Ст. 2453.
 12. Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад : затв. Постановою Кабінету Міністрів України України від 23 серп. 2016 р. № 528 // Уряд. кур'єр. - 2016. - 7 верес. (№ 167).
 13. Порядок організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції : затв. Постановою Кабінету Міністрів від 21 черв. 2017 р. № 432 // Уряд. кур’єр. - 2017. - 30 черв. (№ 119). - С. 11.
 14. Про внесення змін до Граничних цін на вироби підвищеної функціональності за новітніми технологіями для учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок : наказ М-ва соц. політики України від 27 лип. 2017 р. № 1192 // Офіц. вісн. України. - 2017. - № 73. - Ст. 2257.
 15. Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь в антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів) : наказ М-ва оборони України від 09 груд. 2015 р.  № 702 // Офіц. вісн. України. - 2016. - № 18. - Ст. 758.
 16. Ф85015 66.3(4Укр) А72 Антитерористична операція. Мобілізація. Соціальні гарантії учасникам АТО : практ. посіб. / [упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко]. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 168 с.
 17. 977587 88.5 В42  Військова психологічна підготовка та реабілітація  / [ред. О. В. Філюк]. - К. : Видавець Філюк, 2015. - 496 с. 
 18. Вдовиченко Т. Соціальна та професійна адаптація звільнених військовослужбовців як об'єкт фінансового забезпечення // Світ фінансів. - 2017. - № 1. - С. 166-180. - Бібліогр.: 21 назва.
 19. Галкіна В. Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни :  [у т. ч. учасникам АТО]  // Кадровик України. - 2016. - № 9.  - С. 76-81.
 20. Демобілізований працівник повернувся на роботу: права і гарантії за місцем працевлаштування // Оплата праці. - 2016. - 27 жовт (№ 20). - Спецвип. “Кадровик-Бюджетник”.
 21. Єгорова Ю. Компенсація середнього заробітку мобілізованим // Дебет-кредит. - 2017. - 5 черв. (№ 23). - С. 42-46.
 22. Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації учасників АТО, які постраждали внаслідок антитерористичної операції // Благосвіт. - 2016. - № 4 (30 січ). - С. 3.
 23. Казначей Г. Пільги учасникам АТО // Зар. плата. - 2016. - № 7. - С. 88-92.
 24. Кожен учасник АТО має право на безкоштовну психологічну реабілітацію : [як скористатися таким правом] // Нар. армія. - 2016. - 21 лип. (№ 28). - С. 18.
 25. Коновалова О. Призов офіцерів запасу та нові гарантії працівникам, які виконують військовий обов'язок / Олена Коновалова, Юлія Видиборець // Кадровик-01. - 2017. - № 2. - С. 11-15.
 26. Король О. Новації для військовослужбовців: трудові гарантії, пенсії, контракти // Все про бух. облік. - 2017. - 6 лют. (№ 12). - С. 17-19.
 27. Корольчук О. Л. Актуальність вивчення питань щодо державного управління медико-соціальним забезпеченням учасників АТО та членів їх сімей // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 15. - С. 47-51. - Бібліогр.: 14 назв.
 28. Корольчук О. Л. Охорона психічного здоров'я в умовах ведення АТО // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 18. - С. 96-102.
 29. Корольчук О. Л. Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик сучасній Україні // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 17. - С. 104-111.
 30. Лисенко А. Учасники АТО мають право на безоплатне санаторно-курортне лікування. Що потрібно для отримання  путівки до санаторію // Нар. Армія. - 2016. - 18 серп. (№ 32). - С. 17.
 31. Мастюгіна Г. Пенсійне забезпечення учасників антитерористичної операції // Кадровик України. - 2017. - № 3. - С. 46-49.
 32. Масьондз О. Які пільги під час вступу у вищі мають учасники АТО та їхні діти // Нар. Армія. - 2017. - 27 квіт. (№ 17). - С. 11.
 33. Павлюк В. Ветерани поза чергою. Як реалізовані медичні пільги для учасників бойових дій і яких змін чекати в процесі реформ // Укр. Тиждень. - 2017. - № 31. - С. 28-30.
 34. Прокопенко О. Завдання служби - допомогти адаптуватися. На що може розраховувати боєць після повернення із зони АТО // Уряд. Кур’єр. - 2017. - 14 жовт. (№ 194). - С. 6.
 35. Список льгот для участника боевых действий АТО // Без Бар'єрів. - 2016. - № 17/18 (верес.). - С. 7.
 36. Трегуб Г. Зняти броню. Що передбачає й кого зачіпає якісна психореабілітація людей, які повертаються з війни // Укр. тиждень. - 2016. - 15-21 июля (№ 28). - С. 30-31.
 37. Федорова І. Окремі питання додержання законодавства про працю для працівників звільнених з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту та їхній соціальний захист : [роз'яснення] // Праця і зарплата. - 2017. - 6 верес. (№ 33). - С. 8-11.
 38. Федорова І. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців, призначених на строкову військову службу та звільнених у запас // Праця і зарплата. - 2017. - 14 черв. (№ 22). - С. 3.
 39. Шашерін В. Виплата грошового забезпечення військовослужбовця: новації-2018 // Баланс-бюджет. - 2017. - 30 жовт. (№ 44). - С. 12-19.
 40. Як атовцю отримати протезування за технологіями, які відсутні в Україні // Нар. Армія. - 2016. - 20 жовт. (№ 41).
Відділ наукової інформації та бібліографії ЗОУНБ