Вы здесь

Охорона праці та безпека життєдіяльності (2016)

 1. 980077 51.204.0 Б40 Безпека життєдіяльності : підруч. для внз / МОН України ; [aвт.: О. І. Запорожець та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 448 с. : іл.
 2. 985130 65.9(4Укр)248 О-75 Основи охорони праці : підруч. для внз / [О. І. Запорожець та ін.]. - 2-ге вид. - К. : Центр учб. літ., 2016. - 264 с.
 3. Безпечне обслуговування термомеханічного устаткування // Безпека праці на виробництві. - 2016. - № 7. - С. 26-29.
 4. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання будівель, приміщень, споруд та шляхів евакуації // Безпека праці на виробництві. - 2016. - № 9. - С. 12-14.
 5. Войналович О. Організаційні засади охорони праці: зміни та дотримання традицій // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2016. - № 8. - С. 11-14. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).
 6. Гарнійчук В. Школа виживання “самозахист” : [як правильно діяти та вижити у небезпечних й екстремальних умовах] // Шкіл. світ. - 2016. - № 6. - Спецвип.
 7. Гнатовський В. Що розуміти під нещасним випадком? // Безпека праці на виробництві. - 2016. - № 10. - С. 3-6.
 8. Гольцбер К. Правила дитячої безпеки влітку // Дзеркало тижня. - 2016. - № 19. - С. 13.
 9. Горденко С. Організація навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій // Рідна школа. - 2015. - № 11/12. - С. 57-60.
 10. Готовність до аварійних ситуація і реагування на них: процедура СМГіОП 4.4.7-01-2016 // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2016. - № 11. - С. 10-19. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).
 11. Григор'єв М. Основи техніки безпеки // Безпека праці на виробництві. - 2016. - № 7. - С. 3-5.
 12. Дудка Н. Наодинці вдома. Урок з безпеки життєдіяльності для учнів 4-5-х класів // Шкіл. світ. - 2016. - № 19. - С. 33-36.
 13. Єлізаров О. Організація роботи з охорони праці // Безпека праці на виробництві. - 2016. - № 10. - С. 25-27.
 14. Жабко М. Як організувати триступеневий контроль за станом охорони праці // Безпека праці на виробництві. - 2016. - № 8. - С. 26-29.
 15. Иванов А. К вопросу об экономическом ущербе от аварий и несчасных случаев / Андрей Иванов, Вениамин Иванов // Пром. безпека. - 2016. - № 8. - С. 48-49.
 16. Інструкція з охорони праці  для газозварника (газорізальника) // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2015. - № 12. - С. 53-60. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).
 17. Кириленко І. Методика проведення обстеження стану охорони праці // Безпека праці на виробництві. - 2016. - № 7. - С. 23-25.
 18. Клименко О. Перевірка знань з охорони праці перед допуском до роботи // Консультант кадровика. - 2016. - 15 квіт. (№ 8). - С. 33-38.
 19. Кобець З. Які фахівці з охорони праці потрібні країні : [завдання системи освіти] // Охорона праці. - 2015. - № 12. - С. 10-12.
 20. Корецький І. Вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесів // Безпека праці на виробництві. - 2016. - № 11. - С. 3-5.
 21. Кружилко, О. Є. Оцінка економічної ефективності інвестицій заходів з охорони праці на підприємствах / О. Є. Кружилко, В. В. Майстренко, А. О. Іванова // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2016. - № 3. - С. 19-25.
 22. Левченко О. Г. Система управління охороною праці на виробництві // Сварщик. - 2015. - № 1. - С. 36-39.
 23. Лисенко О. OHSAS 18001: крок за кроком. Крок 12: Готовність до аварійних ситуацій і реагування на них : [із циклу статей про впровадження систем менеджменту на основі стандартів серії OHSAS 18001] // Охорона праці. - 2016. - № 10. - С. 32-35.
 24. Лисюк М. Безпека праці при низьких температурах // Кадри і зарплата. - 2016. - 24 листоп. (№ 22). - С. 14-17.
 25. Лисюк, М. Організація працеохоронних заходів службою охорони праці / М. Лисюк // Довідник кадровика. - 2016. - № 7. - С. 84-91.
 26. Матушко О. Оцінка безпеки праці методом обліку та атестації робочих місць // Безпека праці на виробництві. - 2016. - № 9. - С. 21-22.
 27. Методика з формування документації системи управління охороною праці та її заповнення // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2015. - № 12. - С. 21-41. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).
 28. Миколюк О. Економіка... стресу : [про стан охорони праці в Україні] // День. - 2016. - 18 трав. (№ 84). - С. 10.
 29. Моисеенко О. Культура безопасности: актуальность, сущность и проблемы // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2016. - № 7. - С. 17-31. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).
 30. Моісеєнко О. Нарядно-допускна система підприємства: відповідальні особи // Охорона праці. - 2016. - № 11. - С. 28-30.
 31. Моісеєнко О. Управління службою охорони праці // Охорона праці. - 2016. - № 9. - С. 24-26.
 32. Орєхова О. Вимірюємо напруженість праці / Оксана Орєхова, Олександр Павленко // Охорона праці. - 2016. - № 9. - С. 48-51.
 33. Орієнтири щодо попередження виробничого стресу. на робочому місці // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2016. - № 7. - С. 32-40. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).
 34. Пількевич О. Уповноважений з питань охорони праці: основні обов'язки та права // Довідник спеціаліста з охорони праці. - 2016. - № 7. - С. 11-15.
 35. Полукаров Ю. Безпека робіт у замкнутому просторі // Безпека праці на виробництві. - 2016. - № 7. - С. 8-10.
 36. Радіонов, М. О. Підвищення ефективності здійснення державного нагляду та відомчого контролю за станом охорони праці на підприємствах агропромислового комплексу / М. О. Радіонов // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2016. - № 3. - С. 39-61.
 37. Рідний В. Методика проведення обстеження стану охорони праці // Безпека праці на виробництві. - 2016. - № 11. - С. 28-30.
 38. Рішення Європейської комісії для Європейського парламенту, Ради, Європейського економіко-соціального комітету та Комітету регіонів щодо Рамкової Стратегії Європейського Союзу з розвитку здоров'я та безпеки праці на 2014-2020 роки // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2016. - № 10. - С. 11-21. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).
 39. Романчук А. Особенности управления персоналом в сфере охраны труда // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2016. - № 11. - С. 25-32. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).
 40. Романчук А. Управление профессиональными рисками: проблемы и решения // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2016. - № 9. - С. 23-29. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).
 41. Селявін Д. Поведінковий аудит як інструмент охорони праці // Охорона праці. - 2016. - № 9. - С. 12-13.
 42. Система аварийного оповещения, позиционирования персонала // Пром. безпека. - 2016. - № 9. - С. 30-35.
 43. Сліпачук О. А. Дослідження стану виробничого травматизму, спричиненого факторами виробничого середовища та трудового процесу / О. А. Сліпачук // Інформ. бюлетень з охорони праці. - 2016. - № 3. - С. 74-93.
 44. Смирнова О. Ю. Надання першої долікарської допомоги у разі травм: інтегроване заняття // Виховн. робота в шк. - 2016. - № 7. - С. 45-51.
 45. Старчук Р. Документи з питань охорони праці: зберігаємо протягом визначеного часу // Довідник спеціаліста з охорони праці. - 2016. - № 11. - С. 30-36.
 46. Стовбун А. Основні напрями здійснення роботодавцем заходів з охорони праці // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2015. - № 12. - С. 42-50. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).
 47. Сучасний стан охорони праці в Україні // Упр. освітою. - 2016. - № 3. - С. 51-61.
 48. Таірова Т. М. Щодо відповідальності роботодавця за дотримання нормативних актів з охорони праці на підприємстві / Т. М. Таірова // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2016. - № 3. - С. 13-18.
 49. Тернова Т. Основи самозахисту під час терористичних актів. Урок основ здоров'я, 8-й кл. // Здоров'я та фіз. культура. - 2016. - № 4. - С. 18-21.
 50. Федоренко М. Безпека праці під час проведення робіт у замкнених просторах // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2016. - № 9. - С. 30-53.
 51. Федоренко М. Безпека праці: НПАОП чи ДСТУ? : [нормативно-прав. акти з охорони праці (НПАОП) та державні (національні) стандарти України (ДСТУ)] // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2016. - № 11. - С. 20-24. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).
 52. Філософські та соціальні аспекти охорони праці у металургійній галузі промисловості / В. К. Тарасов [та ін.] // Гуманітар. вісник ЗДІА. - 2015. - № 61. - С. 246-253. - Бібліогр.: 7 назв.
 53. Цибульська О. В. Нове у системі управління охороною праці: управління ризиками // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2015. - № 4. - С. 52-55.
 54. Цопа В. Стратегія + програма = результат : [про необхідність формування в Україні нац. стратегії і нац. програми у сфері безпеки та гігієни праці досвіду передов. країн світу] // Охорона праці. - 2016. - № 9. - С. 4-9.
 55. Что делать когда работник травмировался? Инструкция для работодателя (часть 1) // Пром. безпека. - 2016. - № 9. - С. 54-60.