Вы здесь

Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях

(2013)

Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях

1. 953551    Батлук В. А. Охорона праці : навч. посібник / В. А. Батлук, М. П. Кулик, 
    65.9(4Укр)248    Р. А. Яцюк. - 2-ге вид. – Л. : Львів. політехніка, 2009. - 360 с.
    Б28    С. 192-220: Пожежна безпека.

2. 944651    Бедрій Я. І. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для вузів / Я. І. Бедрій, 
    51.204.0    В. Я. Нечай. – Л. : Магнолія 2006, 2009. - 504 с.
    Б38    С. 307-423: Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях.

3. 965903    Безпека життєдіяльності : конспект лекцій : для студентів / [Петрук М. П. 
    51.204.0    та ін.]. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 224 с.
    Б40    

4. 934305    Гайченко В. А. Основи безпеки життєдіяльності людини : навч. посібник для вузів 
    51.204.0    / В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, Є. П. Буравльов. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : 
    Г14    МАУП, 2006. - 440 с.
        С. 166-262: Безпека на виробництві. Основи гігієни праці;
        С. 263-361: Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.

5. 939306    Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для вузів / Є. П. Желібо, 
    51.204.0    Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. - 6-е вид. - К. : Каравела, 
    Ж51    2008. - 344 с.
        С. 247-264: Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх                   негативних наслідків.

6. 944819    Катренко Л. А. Охорона праці : навч. посібник для вузів / Л. А. Катренко, 
    65.9(4Укр)248    Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Суми : Унів. кн., 
    К29    2009. - 544 с.
        С. 70-155: Гігієна праці та виробнича санітарія.

7. Ф76544    Коваль В. І. Управління охороною праці в промисловості : навч. посібник для 
    65.9(4Укр)248    вузів / В. І. Коваль, В. А. Скороходов. - К. : Професіонал, 2005. - 448 с.
    К56    С. 311-360: Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві.

8. 965502    Козяр М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного 
    65.9(4Укр)248    захисту населення : навч. посібник / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, 
    К59    О. В. Станіславчук ; під заг. ред. Козяр М. М. - К. : Кондор, 2012. - 452 с.

9. 935121    Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : навч. посібник для ВУЗів 
    51.204.0    / за ред. С. П. Сонько. – Л. : Магнолія Плюс, 2006. - 232 с.
    Н17    

10. 966216    Охорона праці : навч. посібник / [Андрейчук Н. І. та ін.]. – Л. : Вид-во 
    65.9(4Укр)248    Львів. політехніки, 2012. - 276 с.
    О-92    С. 29-71: Гігієна праці та виробнича санітарія.

11. 961196    Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях : 
    51.204.0    навч. посібник для вузів / І. В. Кочін [та ін.]. - К. : Здоров'я, 2005. - 432 с.
    О-92    

12. 933359    Пожежна безпека в Україні. Нормативна база / упоряд. О. М. Роїна. - 3-є вид., 
    38.96    змінене та доп. - К. : КНТ, 2007. - 470 с.
    П46

13. 933727    Ярошевська В. М. Безпека життєдіяльності : підручник для вузів / 
    51.204.0    В. М. Ярошевська. - 2-е вид. - К. : Професіонал, 2006. - 560 с.
    Я77    С. 376-501: Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій.