Вы здесь

Освіта протягом життя (2016)

 1. 981098 74.4 О-36 Огієнко О. І. Андрагогічна модель навчання: американський контекст : монографія / О. І. Огієнко, І. М. Литовченко. - К. : Центр учеб. літ., 2016. - 234 с.
 2. 984943 74.58 П24 Пулій Т. М. Потенціал E-Learing у контексті неперервної педагогічної освіти // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [голов. ред. Сущенко Т. І.]. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - Вип. 46 (99). - С. 134-140.
 3. Аніщенко О. В. Професіоналізація освіти дорослих у країнах східного партнерства / О. В. Аніщенко // Педагогіка і психологія. - 2016. - № 3. - С. 80-84.
 4. Аніщенко О. Неформальне навчання у полікультурному середовищі // Освіта. - 2016. - 31 серп.-7 верес. - С. 6.
 5. Астахова К. Комплекс безперервної освіти: харківські напрацювання // Освіта. - 2016. - 10 серп. (№ 33). - С. 4.
 6. Богів Є. Розвиток неформальної освіти дорослих: досвід Німеччини для України // Територія успіху. - 2016. - № 1 (2). - С. 42-44.
 7. Бурлука О. В. Самоосвіта особистості як необхідний компонент сучасного освітнього процесу // Гілея. - 2015. - № 10. - С. 369-372.
 8. Василенко О. В. Розвиток функціональної грамотності в системі неформальної освіти дорослих / О. В. Василенко // Педагогіка і психологія. - 2016. - № 3 (92). - С. 34-41.
 9. Ващенко Л. Досвід навчання дорослих у містах Європи і Азії // Територія успіху. - 2016. - № 1 (2). - С. 41-42.
 10. Волошина А. Л. Творча діяльність "Козацького Просвітницького Центру" Київської Академії Казачества : [просвіт. діяльність для дорослих, особливо віком 25-45 років] / А. Л. Волошина, Л. Є. Сичевська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 8. - С. 28-30.
 11. Волярська О. С. Вплив післядипломної педагогічної освіти на професійний розвиток учителів / О. С. Волярська // Педагогіка і психологія. - 2016. - № 3 (92). - С. 42-47.
 12. Давиденко А. А. Підготовка фахівців до професійної діяльності з обдарованими учнями в системі післядипломної педагогічної освіти // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 9. - С. 52-57.
 13. Декларація Лімерика: керівні принципи для створення міст і регіонів, що навчаються // Територія успіху. - 2016. - № 1 (2). - С. 15-17.
 14. Закомірний І. Інноваційний потенціал сучасної вечірньої школи // Територія успіху. - 2016. - № 1 (2). - С. 32-34.
 15. Кириченко М. Засновано Український відкритий університет післядипломної освіти // Пед. газ. - 2016. - № 1 (січ.-лют.) - С. 2.
 16. Ковганич Г. Самоосвіта: між необхідним і реальним : самоосвіта як форма підвищення професійної компетентності педагогів // Методист. - 2016. - № 5. - С. 68-73.
 17. Лунячек В. Післядипломна педагогічна освіта. Чи потрібна нова модель? // Управління освітою. - 2016. - № 3. - С. 22-26.
 18. Матат Д. Рамка безперервного навчання вчителів // Освіта України. - 2016. - 21 листоп. (№ 46). - С. 6-7.
 19. Мельничук Г. Освіта третього віку - життя спочатку. В Україні впроваджують практику навчання пенсіонерів // Вечір. Київ. - 2016. - 23 черв. (№ 25). - С. 19.
 20. Олійник В. Навчання через дію або Як формується готовність керівників навчальних закладів до діяльності в умовах змін в Українському відкритому університеті післядипломної освіти // Освіта. - 2016. - 20-27 січ. (№ 3/4). - С. 5.
 21. Риковська О. В.  Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу: європейський досвід та українські тенденції // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 22. - С. 96-101.
 22. Стеценко І. Безперервна освіта педагогів: інтернет ресурси // Дошк. виховання. - 2016. - № 7. - С. 16-18.
 23. Тернюк Н. Обоснование дифференциации структуры содержание технических дисциплин для объектов системы непрерывного инженерного образования / Н. Тернюк, Е. Шандыба // Новий колегіум. - 2015. - № 4. - С. 78-85. - Бібліогр.: 12 назв.
 24. Ткаченко Л. Г. Ваучери на навчання осіб віком старше 45 років як інструмент активної політики ринку праці // Демографія та соц. економіка. - 2015. - № 2 (24). - С. 41-52.
 25. Фамілярська Л. Організація освітнього середовища післядипломної педагогічної освіти засобами хмарних сервісів Google // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. - 2015. - № 5-6. - С. 38-44.
 26. Чаграк Н. Освітні програми для людей похилого віку в закладах вищої освіти США: досвід для України // Рідна школа. - 2016. - № 7. - С. 68-73.
 27. Чичук А. Сучасні моделі навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів у Великій Британії // Рідна школа. - 2016. - № 7. - С. 74-77.
 28. Яцишин А. В. Музична самоосвіта дорослих у сучасному інформаційному суспільстві / А. В. Яцишин, О. М. Коваленко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 10. - С. 28-33.