Вы здесь

Дистанційна освіта (2016)

 1. 980071 74.58 М54 Дистанційне навчання як самостійний елемент сучасної підготовки студентів // Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. / О. В. Малихін [та ін.] ; МОН України. - К. : [КНТ], 2014. - С. 136-141.
 2. Абакумова О. О. Дистанційна освіта у трансформаціях соціального хронотопу // Гілея. - 2016. - Вип. 7 (110). - С. 307-311. - Бібліогр.: 7 назв.
 3. Абакумова О. О. Засадничі принципи і досвід дистанційної освіти / О. О. Абакумова // Гілея. - 2015. - № 11(102). - С. 333-337. - Бібліогр.: 7 назв.
 4. Барабаш О. Дистанційний урок. Яким він має бути? // Інформатика. - 2016. - № 11. - С. 34-41.
 5. Бубусевич А. Дистанційне навчання: переваги перед традиційними формами // Консультант кадровика. - 2016. - № 15. - С. 39-45.
 6. Валит Е. Дистанционное обучение студентов-иностранцев подготовительного факультета гуманитарного профиля: проблемы и перспективы / Е. Валит, Д. Зиновьев // Новий колегіум. - 2015. - № 4. - С. 44-48.
 7. Галата С. Українські діти Донбасу і Криму : [дистанц. навчання дітей з окупованих територій] // Освіта України. - 2016. - 3 жовт. (№ 39). - С. 4.
 8. Завтра не в школу. Як влаштована сімейна освіта в Україні // Директор школи. - 2016. - № 11. - С. 51-58.
 9. Знетиняк Н. Н. Очно-дистанційна школа Львівської обласної Малої академії наук як інноваційна форма діяльності з обдарованою учнівською молоддю // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 8. - С. 34-37.
 10. Кльоц І. Використання елементів дистанційного навчання хімії для  учнів вечірньої школи // Хімія. - 2016. - № 1. - С. 15-17.
 11. Книш І.  Становлення нової вітчизняної парадигми освіти: off-line освіта як система vs on-line освіта як мережа // Вища освіта України. - 2016. - № 3. - С. 42-49. - Бібліогр.: 14 назв.
 12. Ковальов І. Знання доступні на відстані : [школярі з окупованих Криму  та Донбасу можуть здобути укр. освіту завдяки дистанційному навчанню] // Уряд. кур'єр. - 2016. - 27 січ. (№ 16).
 13. Кузьмінська О. Викладачі як студенти: практичні рекомендації щодо вибору МООС  : [масові відкриті онлайн курси] / О. Кузьмінська, Н. Михайлова // Інформатика та інформ. технології в навч. закладах. - 2015. - № 5-6. - С. 45-54.
 14. Лемєшева Л. Використання мережевих ресурсів - засіб для рівного доступу до якісної освіти // Директор шк. - 2016. - № 5/6. - С. 45-60.
 15. Літвінова Т. Дистанційний Тиждень української писемності та мови / Тетяна Літвінова, Олена Янченко // Заступник директора школи. - 2016. - № 10. - С. 16-21.
 16. Літвінова Т. Створюємо дистанційний курс: крок за кроком / Тетяна Літвінова, Олена Янченко // Заступник директора школи. - 2016. - № 10. - С. 4-15.
 17. Мініна І. Особливості впровадження дистанційної освіти // Директор шк. - 2016. - № 7/8. - С. 50-58.
 18. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах : затв. наказом МОН України від 12.01.2016 р. № 8 // Інформ. зб. та комент. МОН України. - 2016. - № 5. - С. 68-73.
 19. Серватинська Н. Дистанційна освіта школярів // Сучасна школа України. - 2016. - № 10. - С. 56-60.
 20. Смікал В. Тьюторство в системі дистанційного навчання // Освіта. - 2016. - 6-13 квіт. (№ 13/14). - С. 6.
 21. Сорока В. “Літературна вітальня” на онлайн-платформі : [проект дистанц. освіти з укр. мови та літ. Курахів. шк. № 5] // Освіта України. - 2016. - 10 жовт. (№ 40). - С. 11.
 22. Сорока В. Неформальне навчання й онлайн платформа // Освіта України. - 2016. - 8 лют. (№ 5). - С. 4.
 23. Цзоу Ченчжан. Віртуальний університет як стратегія розвитку вищої освіти в інформаційному суспільстві // Гілея. - 2016. - Вип. 7 (110). - С. 311-314. - Бібліогр.: 9 назв.
 24. Шевченко А. В. Дистанційне навчання за допомогою сервісів Google // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2016. - № 6. - С. 48-52.
 25. Шелюк Л. А. Мировой опыт демократизации образовательной политики  : [в т. ч. дистанционное образование] / Л. А. Шелюк // Гуманітар.  вісн. ЗДІА. - 2015. - № 60. - С. 144-151.
 26. [Як організувати освіту у сфері прав людини в Інтернеті у навчальних закладах] // Соц. педагог. - 2016. - № 4. - Спецвип.