Вы здесь

Розвиток міських територій України (2002-2011)

(2017)

 1. Лесечко М. Д. Механізм управління великими містами в Україні / М. Д. Лесечко, Л. В. Блащук // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 22. - С. 121-125.

 2. Чаргазія Т. З. Аналіз підходів до оцінки рівня інвестиційної активності в економіці міста // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 18. - С. 16-22.

 3. Костишин Д. Ю. Проблеми і перспективи системи комплексного стратегічного соціально-економічного розвитку міста у аспекті сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 15. - С. 117-120.

 4. Запорожец С. А. Організація управління містом як агломераційним центром // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 14. - С. 109-112.

 5. Костишин Д. Ю. Сучасні підходи до управління містом: соціально-економічний вектор // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 14. - С. 113-116.

 6. Блащук Л. В. Стратегічне планування як функція управління міським розселенням // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 138-141.

 7. Карпець С. Л. Становлення міських поселень: урбаністичний аспект // Формування ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 10. – С. 193-196. – Бібліогр.: 14 назв.

 8. Балуєва О. В. Інформаційний аспект в управлінні навколишнім середовищем великого міста // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 9. - С. 65-69.

 9. Гуляк Р. Е. Розробка методологічних принципів економічної діагностики та їх застосування при створенні механізму діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста // Економіка та держава. – 2011. – № 6. – С. 84-88.

 10. Петрук С. Л. Малі міські поселення України : (аналіз сучасного соціально-економічного стану та проблем розвитку) // Укр. геогр. журнал. – 2011. – № 4. – С. 50-54.

 11. Буднікевич І. М. Роль концепції партнерського маркетингу в забезпеченні сталого розвитку міста // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 44-53. – Бібліогр.: 17 назв.

 12. Биченко А. А. Управління соціально-економічним розвитком міських агломерацій // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 92-93. – Бібліогр.: 6 назв.

 13. Павлов О. І. Інституціональний підхід щодо подолання диспропорцій у розвитку міської та сільської територіальних підсистем суспільства // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 3. - С. 10-13.

 14. Орловська В. С. Позиції сучасних мегаполісів у глобальній конкурентній моделі // Стратегія розвитку України. – 2011. – № 2. – С. 148-154. – Бібліогр.: 10 назв.

 15. Гуляк Р. Диференційний підхід до діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста // Економіст. - 2011. - № 2. - С. 24-27.

 16. Доценко А. І. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих монофункціональних міст України // Укр. геогр. журнал. – 2011. – № 1. – С. 51-55. – Бібліогр.: 5 назв.

 17. Гуляк Р. Е. Розробка методологічних принципів економічної діагностики та їх застосування при створенні механізму діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міста // Вісн. екон. науки України. – 2011. – № 1. – С. 181-186 ; Економіка та держава. – 2011. – № 6. – С. 84-88.

 18. Балуєва О. В. Містобудівна екологія: сутність і напрями досліджень // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр.: 7 назв.

* * *

 1. Карий О. І. Імідж міста як фактор його розвитку // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 35-37. – Бібліогр.: 21 назв.

 2. Парасюк І. Л. Економічно-правові аспекти понять "агломерація" та "міська агломерація" в українському законодавстві // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 12-16.

 3. Ломоносов Д. Оцінка ступеню урбанізації в регіонах України // Економіст. - 2010. - № 7. - С. 30-33.

 4. Крук О. М. Фінансова стратегія розвитку бюджету промислового міста // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 2. – С. 114-118. – Бібліогр.: 6 назв.

 5. Лукашина М. Тенденції розвитку науково-технологічної та інноваційної діяльності мегаполіса // Економіст. - 2010. - № 2. - С. 42-46.

 6. Балуєва О. В. Екологічна криза урбанізованих територій: вступ до проблеми / Балуєва О. В., Орлов В. І. // Менеджер. Вісн. ДонДУУ. - 2010. - № 1. - С. 195-200.

 7. Копилова Н. А. Можливості впровадження інтегрального підходу під час реалізації стратегій соціального розвитку міст // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – № 1. – С. 197-202. – Бібліогр.: 10 назв.

* * *

 1. Адаричев Е. Н. Пути снижения электропотребления крупного города / Е. Н. Адаричев, С. Е. Кокин, А. В. Поздерин // Электрические станции. - 2009. - № 10. - С. 43-46.

 2. Іщенко Г. Г. Аналіз та прогноз природно-техногенної безпеки крупних міст із застосуванням нелінійних методів // Економіка та держава. – 2009. – № 8. – С. 78-80.

 3. Балашов А. М. Концептуальні засади формування моделі сталого розвитку на муніципальному рівні // Економіка та держава. – 2009. – № 7. – С. 89-91.

 4. Прохорова М. С. Рекреаційні зони урбанізованих територій як регіональний чинник // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 178-182.

 5. Балашов А. М. Особливості муніципального управління з використанням показників сталого розвитку // Економіка та держава. – 2009. – № 6. – С. 79-82. – Бібліогр.: 5 назв.

 6. Балашов А. М. Сутність та механізми становлення системи управління сталим розвитком на муніципальному рівні // Економіка та держава. – 2009. – № 5. – С. 64-66. – Бібліогр.: 7 назв.

 7. Балашов А. М. Планування сталого розвитку на муніципальному рівні // Економіка та держава. – 2009. – № 4. – С. 75-76.

 8. Бугай С. М. Державна підтримка розвитку малих міст: проблеми та шляхи вдосконалення / С. М. Бугай, В. І. Мельничук, А. Є. Слівак // Наук.-техн. інформація. - 2009. - № 3. - С. 10-13.

 9. Малиновський В. Місто — регіон: аргументи за і проти // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2009. - № 3. - С. 150-157.

 10. Кокіц О. П. Взаємодія стратегічних субєктів як предмет моделювання сценарію розвитку міста // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2009. – № 3. – С. 99-103. – Бібліогр.: 28 назв.

 11. Гарькавий І. Методологічні підходи до вдосконалення управління соціальною і виробничою інфраструктурою в місті // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2009. - № 2. - С. 173-180.

 12. Гарькавий І. Обгрунтування роподілу ресурсів у проектах з розвитку соціальної та виробничої інфраструктури в місті // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2009. - № 1. - С. 139-144.

 13. Дерун Т. М. Механізм формування і реалізації державної політики розвитку малих міст в контексті державного управління та місцевого самоврядування // Упр. сучас. містом. - 2009. - № 1-4/1-12. - С. 244-252.

 14. 956919 67.9(4Укр)301 З-41 Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / МОН України ; [редкол. : Поважний О. С. та ін.]. – Донецьк : ДонДУУ, 2009. – Т. Х. вип. 135: Держава та економіка: розподіл функцій та особливості сучасної взаємодії. – Із змісту: Дослідження гнучкості існування урбанізованих територій / С. Є. Стародубцев. - С. 390-402.

 15. 950015 65.049(4Укр) Р32 Управління міськими агломераціями в контексті інноваційного регіонального розвитку // Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. для вузів / під ред. В. Г. Воронкової ; МОН України, ЗДІА. – Запоріжжя : [ЗДІА], 2009. – С. 180-200.

* * *

 1. Губань Р. Міські населені пункти як адміністративно-територіальні одиниці // Юрид. журн. - 2008. - № 10. - С. 57-64.

 2. Бойко-Бойчук О. Типологізація механізмів державного регулювання розвитку міст // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 2. - С. 124-133.

 3. Бакалова Л. Сталий розвиток міст: участь громадськості // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2008. - № 2. - С. 223-230.

 4. Бакалова Л. Стратегії переходу на сталий розвиток великих міст // Упр. сучас. містом. - 2008. - № 1-4/1-12. - С. 221-232.

 5. Бойко-Бойчук О. Загальносистемна модель міста // Упр. сучас. містом. - 2008. - № 1-4/1-12. - С. 121-221.

 6. Дерун Т. Взаємодія суб’єктів місцевого розвитку як інструмент відновлення соціально-економічного потенціалу малих міст // Упр. сучас. містом. - 2008. - № 1-4/1-12. - С. 262-274.

 7. Іщенко М. Прогнозування розвитку як напрям підвищення ефективності управління сучасним містом // Упр. сучас. містом. - 2008. - № 1-4/1-12. - С. 282-289.

 8. Чувікіна Н. Методи планування міського розвитку: економіко-правові аспекти // Схід. - 2008. - № 1. - С. 42-45.

 9. Місто, регіон, держава: економіко-правові проблеми містознавства” : матеріали V міжнар. науково-практ. конф. // Схід. - 2008. - № 1. - С. 3-52.

* * *

 1. Гладкий О. Система міського розселення України як чинник формування промислових агломерацій // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Географія. – 2013. – № 1 (61). – С. 36-40.

 2. Булыга С. Н. Современная концепция городского пространства и формальные методы его анализа // Проблеми науки. – 2007. – № 10. – С. 43-47. – Бібліогр.: 8 назв.

 3. Бойко-Бойчук О. Категорія державного регулювання розвитку міст: зміст, визначення // Вісник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2007. – № 4. – С. 307-320. – Бібліогр.: 10 назв.

 4. Карий О. І. Дослідження думки членів територіальної громади в процесі розробки стратегічного плану розвитку міста / О. І. Карий, Н. Ю. Глинський // Регіон. економіка. – 2007. – № 3. – С. 55-62.

 5. Палеха Ю. М. Типізація міст України за особливостями внутрішньої планувальної диференціації територій // Укр. геогр. журн. - 2007. - № 3. - С. 31-35.

 6. Бакалова Л. Структурно-функціональна типологія міст як ефективний інструмент управління розвитком міста / Упр. сучас. містом. - 2007. - № 1-12 (25-28). - С. 193-204.

 7. Васильєва Н. В. Проблеми розвитку монофункціональних міст України // Формування ринк. відносин в Україні. - 2007. - № 1. - С. 88-93.

 8. 934558 65.049(4Укр) З-63 Зінь Е. А. Малі міста як об’єкти економічного та соціального розвитку // Зінь Е. А. Регіональна економіка : підруч. для вузів / Е. А. Зінь. – К. : Професіонал, 2007. – С. 413-422.

* * *

 1. Дробишевська Т. Міста України в міській стратегії світового банку // Економіст. - 2006. - № 11. - С. 70-72.

 2. Дробышевская Т. В. Индикаторы городского развития как носители имиджа города // Вісник ДІТБ (Донец. ін-ту турист. бізнесу). – 2006. – № 10. – С. 43-46. – Библиогр.: 7 назв.

 3. Дробишевська Т. Політика розвитку міст в Україні: ідеологія і структура // Економіка України. - 2006. - № 8. - С. 48-53.

 4. Бойко-Бойчук О. Місто як елементарне ціле техносфери: проектний та футурологічний потенціал нового погляду // Упр. сучас. містом. - 2006. - № 1-2/1-6. - С. 26-38.

* * *

 1. Панухник О. В. Організаційно-економічний механізм розвитку малих міст: сутність, зарубіжний і вітчизняний досвід малого міста // Формування ринк. відносин в Україні. - 2005. - № 3. - С. 130-133.

 2. Малажівська С. Методика визначення рейтингу інвестиційної привабливості міста // Упр. сучас. містом. - 2005. - № 1-2/1-6. - С. 251-255.

 3. Панухник О. Мале місто в системі регіональних відносин: теоретико-методологічні підходи до дослідження // Упр. сучас. містом. - 2005. - № 1-2/1-6. - С. 28-37.

 4. Ф76663 60.5 С16 Салій І. М. Особливості розвитку малих міст // Салій І. М. Урбанізація в Україні: соціальний та управлінський аспекти : [монографія] / І. М. Салій. – К. : Наук. думка, 2005. – С. 95-100.

 5. Ф76663 60.5 С16 Салій І. М. Проблеми великих міст // Салій І. М. Урбанізація в Україні: соціальний та управлінський аспекти : [монографія] / І. М. Салій. – К. : Наук. думка, 2005. – С. 101-118.

 6. Ф76663 60.5 С16 Салій І. М. Урбанізація як складова процесу кекономічного розвитку // Салій І. М. Урбанізація в Україні: соціальний та управлінський аспекти : [монографія] / І. М. Салій. – К. : Наук. думка, 2005. – С. 17-50.

* * *

 1. Андрієвський Д. Використання підземного простору у великих містах: світовий досвід // Упр. сучас. містом. - 2004. - № 10/12. - С. 287-294.

 2. Бабаєв В. Проблеми удосконалення інформаційного забезпечення і управління сталим розвитком міст // Упр. сучас. містом. - 2004. - № 7/9. - С. 36-49.

 3. Гринчук Н. Якість життя як визначальний чинник соціальної переорієнтації управління в містах України // Упр. сучас. містом. - 2004. - № 7/9. - С. 259-265.

 4. Дейнеко Л. Концептуальні засади формування інтеграційної політики міста Києва // Економіка України. - 2004. - № 6. - С. 25-32.

 5. Панухник О. В. Методологічні аспекти дослідження малого міста як складової територіально-господарської системи регіону // Формування ринк. відносин в Україні. - 2004. - № 6. - С. 76-80.

 6. Сукач О. Нові методи діагностики и експертизи розвитку міста // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2004. - № 4. - С. 343-348.

 7. Мельник В. В. Проблеми та подальші шляхи розвитку малих монофункціональних міст України // Формування ринк. відносин в Україні. - 2004. - № 1. - С. 130-132.

* * *

 1. Зінов’єв Г. О. Проблеми та перспективи сталого розвитку міст України // Формування ринк. відносин в Україні. - 2003. - № 10. - С. 69-73.

 2. Дюжев С. А. Процесо-середовищні поняття міста як теоретична та методологічна база удосконалення управління розселенням // Регіон. економіка. - 2003. - № 4. - С. 177-186.

 3. Козарь Т. П. Формування концепції розвитку міст // Держава та регіони. Серія: Держ. упр. - 2003. - № 2. - С. 58-61.

 4. Черленяк І. Управління розвитком міста умовах євроінтеграційного вибору України // Вісн. Укр. акад. держ. упр. пр Президентові України. - 2003. - № 1. - С. 301-303.

 5. 897565 67.9(4Укр)300 Г87 Довбенко В. Сучасні проблеми формування та реалізації стратегії розвитку міста // Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування. - Львів, 2003. - С. 347-352.

* * *

 1. Качаєв Ю. Інвестиційна привабливість міст як фактор інвестиційної діяльності банків України // Вісн. НБУ. - 2002. - № 5. - С. 22-26.

 2. Манцевич Ю. Проблеми регулювання розвитку територій засобами містобудування в нових соціально-економічних умовах / Ю. Манцевич, А. Степаненко // Регіон. економіка. - 2002. - № 4. - С. 99-107.

 3. Кабанова О. Соціальна складова шахтарських міст (теоретичні аспекти) // Регіон. економіка. - 2002. - № 1. - С. 177-183.

 4. Онищук Г. Удосконалення системи управління міським госпдарством // Схід. - 2001. - № 6. - С. 15-21.

 5. Єгоренко Т. Проблеми управління промисловим районом міста в нових умовах господарювання // Схід. - 2001. - № 6. - С. 3-8.