Вы здесь

Адаптація і дезадаптація дітей до навчання в школі (1998-2009)

(2017)

 1. Гордєєва Ж. Тривожність молодших школярів у процесі адаптації до школи. Шляхи та методи психокорекції // Психолог. - 2009. - № 14. - (Вкладка).

 2. Сидоренко Н. Емпатія і творчість у спілкуванні молодших підлітків. Тренінг адаптації для п'ятикласників // Психолог. - 2009. - № 40. - (Вкладка).

 3. Мирошниченко Н. Адаптація п'ятикласників до нових умов навчання у школі // Психолог. - 2009. - № 47. - С. 4-7.

 4. Петрюк І. Показники і фактори шкільної дезадаптації дітей // Рідна шк. - 2009. - № 10. - С. 24-28.

 5. Потьомкіна І. Я – першокласник. Програма для учнів : [адаптація] // Психолог. - 2009. - № 33.

 6. Ігнатова О. Адаптація п'ятикласників: взаємодія психолога й педагога / Олена Ігнатова, Ірина Кузнєцова // Школа. - 2009. - № 2. - С. 37-42.

 7. Віннічук Ю. Покращення перебігу адаптаційного періоду. Корекційна робота з дітьми (майстер-клас) // Психолог. - 2009. - № 3-4. - Бібліогр.: 24 назв.

 8. Баранюк С. Особливості адаптації п'ятикласників до нових умов навчання та виховання // Психолог. - 2009. - № 3-4. - С. 32-33.

 9. Левенець В. Психолого-педагогічний консиліум. Майстер-клас у 1 кл. : [критерії адаптованості учнів до шк.] // Психолог. - 2009. - № 3-4.

 10. Опанасюк Г. Алгоритм супроводу дітей в адаптаційний період : [з досвіду роботи] // Психолог. - 2009. - № 3-4.

 11. Опанасюк Г. Перебіг адаптації в дітей 1, 5 кл. : [з досвіду роботи] // Психолог. - 2009. - №3-4.

* * *

 1. Ермакова И. Адаптация первоклассников к школе / И. Ермакова, О. Даниленко // Шк. технологии. - 2008. - № 6. - С. 140-147.

 2. Коцур Н. Адаптація шестирічної дитини до школи: психолого-педагогічні та медичні критерії // Рідна шк. - 2008. - № 10. - С. 38-42.

 3. Глушакова О. “Поймите меня!”: Организация работы психолога с детьми раннего возраста и их родителями в адаптационный период // Шк. психолог. - 2008. - № 8. - С. 27-32.

 4. Сапрыгина Н. Социально-психологическое сопровождение подростков с дезадаптацией в условиях открытой сменной школы // Соц. педагогика. - 2008. - № 1. - С. 57-62.

 5. Григорович Р. Програма психодіагностичного супроводу адаптації п'ятикласників до нових навчальних умов // Школа. - 2008. - № 11. - С. 45-46.

 6. Бєляєва О. Поговоримо про шкільну дезадаптацію : [психол. підготовка учнів почат. шк. до навчання] // Психолог. - 2008. - № 37.

 7. Бойчук В. Шкільна дезадаптація учнів 5-х класів // Психолог. - 2008. - № 35.

 8. Бєляєва О. Як підтримати дитину в період адаптації до школи? // Психолог. - 2008. - № 36.

* * *

 1. Адаптация пятиклассников : [программа тренинговых занятий для уч-ся 5-х кл. в период адаптации к ср. звену шк.] // Шк. психолог. - 2007. - № 22. - С. 19-30.

 2. Ревасевич І. Психологічні інваріанти особистісної адаптованості школярів у системі модульно-розвивального навчання // Психологія і суспільство. - 2007. - № 1. - С. 109-127. - Бібліогр.: 39 назв.

 3. Капінус Н. Розв'язання проблем адаптації учнів / Н. Капінус, О. Коваленко // Директор шк. Україна. - 2007. - № 12. - С. 48-52.

 4. Маланцева О. “Буллинг” в школе. Что мы можем сделать? // Соц. педагогика. - 2007. - № 4. - С. 90-92. - Библиогр.: 5 назв. (англ.).

 5. Кондратьев М. Ю. Особенности адаптации развивающейся личности в условиях становления ученической группы / М. Ю. Кондратьев, Э. Г. Вартанова // Вопр. психологии. - 2007. - № 2. - С. 91-98.

* * *

 1. Швечікова О. Адаптація учнів в умовах ліцею інтернатного типу : З досвіду роботи соціально-психологічної служби ліцею // Директор шк., ліцею, гімназії. - 2006. - № 5. - С. 104-107.

 2. Бугова Г. В. К вопросу о профилактике дезадаптации младших школьников // Начал. шк. - 2006. - № 12. - С. 73-77.

 3. Исаенко О. С. Случай школьной дезадаптации в психоаналитическом контексте // Психология и шк. - 2006. - № 4. - С. 82-94.

 4. Гончарова-Чагор А. Адаптація першокласників до школи // Психолог. - 2006. - № 11. - С. 16-19.

 5. Зустрічаймо шестирічок у школі // Психолог. - 2006. - № 16. - (Спецвипуск).

 6. Удовенко М. Адаптація молодших школярів у основній школі (за допомогою психологічної гри) // Психолог. - 2006. - № 18. - С. 12-18.

* * *

 1. Куликова Т. Г. К проблеме диагностики личностных факторов адаптации к школьной среде учащихся начальных классов // Мир психологии. - 2005. - 4. - С. 246-250.

 2. Лосев П. Н. Психолого-педагогический анализ особенностей адаптации первоклассников к школе / П. Н. Лосев, С. В. Дейс // Начал. шк. - 2005. - 8. - С. 51-55.

 3. Фирсанова Е. Ю. Влияние родительско-детских отношений на успешность адаптации к школе // Психология и шк. - 2005. - № 2. - С. 45-64.

 4. Марінушкіна О. Шкільна дезадаптація дітей молодшого шкільного віку // Психолог. - 2005. - № 42.

 5. Коблик Е. Г. Программа адаптации детей к средней школе “Первый раз в пятый класс!” // Практ. психологія та соц. робота. - 2005. - № 5. - С. 29-36 ; № 6. - С. 9-20. - Бібліогр.: 17 назв.

 6. Психологічне забезпечення процесу адаптації дитини до дошкільного закладу // Дит. садок. - 2005. - № 14.

 7. Ніколаєва І. Психологічний супровід формування адаптивної моделі дошкільного закладу : [досвід дит. садка № 205 м. Запоріжжя] // Психолог. - 2005. - № 16. - С. 3-18.

 8. Фирсанова Е. Ю. Особенности адаптации детей младшего дошкольного возраста с нарушениями речи // Психолог в дет. саду. - 2005. - № 1. - С. 75-93.

 9. Удовенко М. В. Психологическая игра как способ адаптации младших школьников к обучению в основной школе // Практ. психологія та соц. робота. - 2005. - № 3. - С. 11-18.

 

* * *

 1. Костина Л. М. Адаптация первоклассников к школе путем снижения уровня их тревожности // Вопр. психологии. - 2004. - № 1. - С. 137-143.

 2. Цукерман Г. О. Адаптація першокласників дошкільного життя / Г. О. Цукерман, К. М. Поліванова // Обдарована дитина. - 2004. - № 6. - С. 30-55.

 3. Хаирова С. И. Этнокультурные особенности формирования адаптивного поведения детей // Практ. психологія та соц. робота. - 2004. - № 6. - С. 26-29.

 4. Завгородня О. В. Шкільна адаптація і психологічне здоров'я першокласника / О. В. Завгородня, Л. О. Курганська // Педагогіка і психологія. - 2004. - № 4. - С. 47-54.

 5. Баранников А. В. Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего образования – на основную // Шк. психолог. - 2004. - № 30. - С. 23-31.

 6. Удовенко М. Попереду в нас 5-й клас : Психол. гра як засіб адаптації // Почат. освіта. - 2004. - № 42.

* * *

 1. Степанова М. Что такое “школьная зрелость”? : [степень адаптации к требованиям школы] // Нар. образование. - 2003. - № 6. - С. 125-127.

 2. Ахсахалян С. Здоровий глузд і гідність у школі: проблеми соціально-психологічної адаптації учнів // Шкіл. світ. - 2003. - № 42.

 3. Баженова Л. Адаптація дитини шестилітнього віку до навчання у школі // Психолог. - 2003. - № 29/32. - С. 6-8.

 4. Суртаева Н. Н. Конфликтное взаимодействие – основная причина дезадаптации учащихся // Химия в шк. - 2003. - № 6. - С. 2-6.

 5. Маценко Ж. “Мамо, я не хочу до школи”. Психологічні причини труднощів адаптації дитини до школи та умови їх запобігання // Почат. освіта. - 2003. - № 19.

* * *

 1. Прихожан А. Под гнетом школьных требований : [неготовность детей к школьным требованиям] // Шкіл. психолог. - 2002. - № 12. - С. 8.

 2. Школьная дезадаптация : [подборка статей] // Шк. психолог. - 2002. - № 9. - С. 13-36.

 3. Кумарина Г. Школьная дезадаптация: признаки и способы предупреждения // Нар. образование. - 2002. - № 1. - С. 111-121.

 4. Лурье С. Б. Роль морфофизиологических и психологических особенностей первоклассников в адаптации к систематическому обучению // Мир психологии. - 2002. - № 1. - С. 127-133.

* * *

 1. Матвеева О. А. Помощь в адаптации к средней школе: психолого-педагогическое сопровождение V-VI классов / О. А. Матвеева, Е. А. Львова. - 2001. - № 3. - С. 57-74. - Библиогр.: 20 назв.

 2. Богорев В. В. Психолого-педагогические основы системы адаптивного обучения // Наука и шк. - 2001. - № 2. - С. 12-15.

 3. Глозман Ж. М. Нарушения общения и школьная дезадаптация : [негативизм, трудности контактов со сверстниками или взрослыми, отказ от посещения шк., страхи, повышенная возбудимость или тормозимость и др.] // Вестн. Моск. ун-та. Серія 14, Психология. - 2001. - № 3. - С. 35-46.

 4. Горланова Е. Ушел ученик из школы… Почему? : социально-психол. аспекты школьной дезадаптации в современных условиях // Учитель. - 2001. - № 1. - С. 42-46.

 

* * *

 1. Лайкова Н. В. Причины школьной дезадаптации старшеклассников : [невозможность успеш. школ. обучения соответственно природ. способностям ребенка] // Школа. - 2000. - № 1. - С. 36-38.

 2. Зеленова М. Е. Адаптация к начальной школе: особенности психического состояния и поведения первоклассников в зависимости от типа педагогического взаимодействия их учителей // Психол. наука и образование. - 2000. - № 1. - С. 22-29.

 3. Святогорова М. В. Динамика мотивации учения и адаптации к школе в младшем школьном возрасте // Психол. наука и образование. - 2000. - № 3. - С. 26-30.

 4. Неровнова Ю. Первый раз в первый класс : [адаптация к школе] // Здоровье. - 2000. - № 8. - С. 50-51.

 5. Горланова Е. Познавательная сфера: развитие и коррекция : [проблема шк. дезадаптации и качество обучения] // Учитель. - 2000. - № 5. - С. 50-56.

 6. Дзюбко Л. Моделюючий тренінг як засіб профілактики ранньої шкільної дезадаптації // Почат. шк. - 2000. - № 1. - С. 54-56.

* * *

 1. Кузнецов А. М. Діяльність учителя в період адаптації першокласників до навчання // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 3. - С. 78-80.

 2. Туркова И. В. Проблемы адаптации ребенка (в свете современных представлений о психологических защитных механизмах) // Журн. прикл. психологии. - 1999. - № 2. - С. 11-23.

 3. Шолохов И. Психологические проблемы адаптации учащейся молодежи за рубежом // Развитие личности. - 1999. - № 4. - С. 72-85.

 4. Школьная дезадаптация: психоневрологическое и нейропсихологическое исследование : [проблемы, возникающие у детей в связи с началом школ. обучения] // Вопр. психологии. - 1999. - № 4. - С. 21-28.

 5. Дзюбко Л. В. Рання шкільна дезадаптація: обгрунтування гіпотези // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1. - С. 111-122.

 6. Агафонова И. Н. Психологическая готовность к школе в контексте проблемы адаптации // Начал. шк. - 1999. - № 1. - С. 23-26.

 7. Витцлак Г. Бранденбургская модель школьной адаптации // Мир психологии. - 1998. - № 1. - С. 206-219.