Вы здесь

Архетипы по Юнгу. Теория бессознательного аспекта отношений

(2014 р.)

1.    866824 71 Б87 Бриколаж: Теория и история культуры : сб. ст. - Х., 1998. - 366 с.
       С. 112-127: Стрельцов С. Архетипы и символы К. Г. Юнга.

2.    867277 88.3 П86 Психология личности. - Самара, 1999. - Т. 1. - 447 с.
       С. 115-127: Теория личности К. Юнга.
       С. 119-120: Архетипы.

3.    543685 151 Ш49 Шерозия А. Е. Психика. Сознание. Бессознательное: К обобщенной теории психологии. - Тбилиси, 1979. - 171 с.

4.    872848 88.3 Э21 Эдингер Э. Ф. Эго и архетип: индивидуация и религиозная функция психического. - М., 2000. - 264 с.

5.    844683 88.6 Ю50 Юнг К. Г. Алхимия снов. Четыре архетипа «Мать» «Дух» «Трикстер» «Перерождение». - СПб, 1997. - 350 с.

6.     848820 88.1(4Шва) Ю50 Юнг К. Г. Аналитическая психология: прошлое и настоящее. - М., 1997. - 320 с.

7.    969458 88.3 Ю50 Юнг К. Г. Бог и бессознательное. - М., 1998. - 480 с.

8.    970020 88.1 Ю50 Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. - К.; М., 1997. - 384 с.

9.    824513 87.3(4Ш) Ю50 Юнг К. Г. Либидо, его метаморфозы и символы. - СПб., 1994. - 416 с.

10.    969455 88.1(4Шва) Ю50 Юнг К. Г. Ответ Иову. - М., 1998. - 384 с.

11.    969114 53.57 Ю50 Юнг К. Г. Практика психотерапии. - СПб.; М., 1998. - 416 с.

12.    880853 88.3 Ю50 Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. - СПб., 2002. - 352 с.

13.    930985 88.1 Ю50 Юнг К. Г. Психологические типы. - Минск, 1998. - 656 с.

14.    969113 88.1(4Шва) Ю50 Юнг К. Г. Психология бессознательного. - М., 1998. - 400 с.

15.    848817 88.1(4Шва) Ю50 Юнг К. Г. Сознание и бессознательное. - СПб., 1997. - 538 с.
С. 174-188: Брак как психологическое взаимоотношение. - С. 174-188.

16.    872957 81 Я41 Язык и культура: 4-я междунар. конф. : Материалы. - Ч. 1. - К., 1996. - С. 75-81. - 279 с.
         С. 75-81: Лобанок О. Вчення К. Г. Юнга про архетипи і язичницький світогляд древніх слов'ян.

17.    Анцыферова Л. И. Архетипическая теория развития личности К. Г. Юнга. Ст. 2: Вторая половина жизни человека. Этапы индивидуации, проблемы призвания, судьбы, смысла жизни // Психол. журн. - 2000. - Т. 21, № 3. - С. 10-19.

18.     Донченко О. Структура психіки як колективне несвідоме // Соц. психологія. - 2008. - № 2. - С. 3-15.

19.    Завершнева Е. Ю. Превращение формы в теории архетипов К. Г. Юнга // Вопр. психологии. - 1999. - № 6. - С. 70-77.

20.    Кондрико А. А. Еволюція поняття «архетип» у контексті наукового знання // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. - 2010. - № 1. - С. 20-23. - Бібліогр.: 9 назв.

21.    Пілецький Є. А. Взаємозв'язок принципу (архетипу) самості та релігійного (“нумінозного”) досвіду в антропологічній моделі К. Г. Юнга // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Філософія. Політологія. - 2011. -  Вип. 103. - С. 51-54.

22.    Панова О. Ю. «Homo Dei». «Трансценденция Эго» у Карла Юнга и Франца Кафки // Вестн. Моск. ун-та. Серия 9. Филология. - 2004. - № 1. - С. 50-75.

23.    Руткевич А. М.  К. Г. Юнг об архетипах коллективного бессознательного // Вопр. философии. - 1988. - № 1. - С. 124-152.

24.    Филатова Е. С. Мог ли Юнг ошибаться? : [теория бессознательного] // Соционика, ментология и психология личности. - 2011. - № 5. - С. 35-45.

25.     Хлопунова І. Несвідомі сімейні експектації заміжніх жінок : [завищене очікування, егоцентризм, байдужість до бажань партнера (інтерпретація в рамках юнгіанської парадигми)] // Соц. психологія. - 2004. - № 1. - С. 127-133.

26.    Яценко Т. Пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки у процесі глибинної корекції // Психологія і суспільство. - 2013. - № 1. - С. 75-85. - Бібліогр.: 11 назв.