Вы здесь

Підвищення промислової безпеки шляхом удосконалення мотиваційного регулювання з питань охорони праці

(2016)

Повышение промышленной безопасности путем усовершенствования мотивационного регулирования по вопросам охраны труда

 1. Беляков С. А. Анализ зарубежного опыта экономического стимулирования безопасных условий труда [Электронный ресурс] / С. А. Беляков, А. И. Забудский, Е. Ю. Баранова // Вестн. Омск. аграр. ун-та. - 2015. - № 2. - С. 108-112. - Режим доступа: http://vestnik.omgau.ru/wp-content/files/18_22pdf

 2. Кобець В. Крокувати в ногу з часом : [досвід підбору заходів в рамках СУОП на Харків. підшипнік. з-ді ; в т. ч. згадуються методи матеріал. стимулювання] // Охорона праці. - 2012. - № 4. - С. 12-13. - Доступно також в Інтернеті: http://ohoronapraci.kiev.ua/arhiv-zhurnalu/ (архів 2004-2014).

 3. Колесник С. Додержуємося найжорсткіших норм : [досвід організації СУОП на ПАТ “САНінБев Україна” ; в т. ч. згадується мотивація та аудит знань персоналу] // Охорона праці. - 2012. - № 3. - С. 18-20. - Доступно також в Інтернеті: http://ohoronapraci.kiev.ua/arhiv-zhurnalu/ (архів 2004-2014).

 4. Колесник С. СІВ — ефективний інструмент мотивації персоналу : [досвід системи індивідуал. відповідальності на ВП “Южно-Українська АЕС”] // Охорона праці. - 2014. - № 10. - С. 30-33. - Доступно також в Інтернеті: http://ohoronapraci.kiev.ua/arhiv-zhurnalu/ (архів 2004-2014).

 5. Кузнєцов Г. Базовий принцип зацікавленості. Європейська модель економічного стимулювання охорони праці // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2001. - № 2. - С. 22-25.

 6. Малихін О. В. Використання економічних методів (економічних стимулів) в охороні праці // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2013. - № 2. - С. 61-69.

 7. Моісеєнко О. І традиції, і пошук нового : [досвід роботи служби охорони праці ПАТ “Дніпров. меткомбінат ім. Ф. Е. Дзержинського” ; згадується талон. система для роботи з порушниками] // Охорона праці. - 2012. - №5 . - С. 14-16. - Доступно також в Інтернеті: http://ohoronapraci.kiev.ua/arhiv-zhurnalu/ (архів 2004-2014).

 8. Трофімчук В. Людина понад усе : [СУОП на основі міжнар. стандартів, в т. ч. методи мотивації] // Охорона праці. - 2015. - № 9. - С. 16-20.

 9. Цогла О. О. Економічне стимулювання безпечних умов праці на виробництві : [теор. аспект] // Актуал. проблеми економіки. - 2014. - № 7. - С. 393-396.

 10. Швець І. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємствах : [на прикладі підприємств Донец. обл.] / І. Швець, С. Поторочин // Україна: аспекти праці. - 2012. - № 7. - С. 31-37.

 11. Ветлужских Е. Опыт депремирования [как мотивации персонала] // Менеджмент і менеджер. - 2007. - № 12. - С. 41-45.

 12. Іваненко С. Нестандартні способи мотивації персоналу: досвід успішних компаній // Консалтинг в Україні. - 2008. - № 1/2. - С. 60-63.

 13. Новикова А. Психология мотивационных стимулов персонала // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. - 2010. - № 1. - С. 91-96.

 14. 925729 65.9(4Укр)248 К36 Керб Л. П. Основи охорони праці. - 2-ге вид. - К. : КНЕУ, 2006. - 216 с. - Із змісту: Економічне стимулювання поліпшення умов і охорони праці. Європейська модель економічного стимулювання охорони праці. - С. 176-180.