Вы здесь

Военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи (2015)

(2016)

Військово-патріотичне виховання учнівської молоді (2015)

1.    944125  74.04(4Укр) А66 Андрущенко В.  Роздуми про освіту. Статті. Нариси. Інтерв'ю / В. П. Андрущенко. - 2-ге вид., доп. - К. : Знання України, 2008. - 820 с.
    С. 261-305: Виховати людину-професіонала, патріота і громадянина.

2.    934070 74.58     В94 Виховна робота зі студентською молоддю : навч. посіб. / за ред. Т. Ю. Осипової. - Одеса : Фенікс, 2006. - 286 с.
    С. 50-54: Національне виховання та формування національної самосвідомості.
    С. 79-84: Громадянське та правове виховання студентів вищих навчальних закладів.

3.    891515 74.263.24 В94 Виховуємо громадянина України : сценарії виховних заходів з історії та правознавства / уклад. : М. Т. Залипецький, В. І. Уруський. - Тернопіль :    Астон, 2002. - 192 с. 

4.    913258 74.200.58 К66 Корицька Г. Р. Витоки (виховні години, свята) / Г. Р. Корицька. - Запоріжжя : Просвіта, 2004. - 144 с. 

5.    956558 74.58 К72 Костюк І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посібник / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь ; МОН України, Львів. держ. ін-т новіт. технологій та управління ім. В. Чорновола. - Львів : Новий Світ - 2000, 2010. - 268 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 259 - 265 (83 назви).

6.    922810 74.9 К89 Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання  : навч. посібник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - К. : Знання, 2006. - 328 с. - (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
    С. 180-186: Виховати патріота.

7.    Ф81775 74.03(4Укр)     Н35 Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / за заг. ред. В. Г. Кременя ; Нац. Акад. пед. наук України. - К. : [Пед. думка], 2011. - 304 с.
    С. 65-75: Виховати активних і відповідальних громадян-патріотів.

8.    972203 74.04    О-75 Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2012-2013 навчальному році : метод. рекомендації. Ч. II / Упр. освіти і науки Запоріз. облдержадмін., КЗ "Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" ЗОР ; [упоряд.: Ястребова В. Я., Вєрозубова Т. Г.]. - Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. - 316 с.      С. 203-218: Курс “Захист Вітчизни”, ЦО та ОМЗ. 

9.    901776 74.58    П78 Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому навчальному закладі освіти : матеріали перших Ірпінськ. наук.-пед. читань / Акад.     пед. наук України; Акад. ДПС України. - Ірпінь : ВЦ Академії ДПС, 2003. - 412 с. 
    С. 118-126: Краснова Т. Д. Виховання патріотизму і формування національної     свідомості при вивченні математичних дисциплін.
    С. 364-372: Попенко Я.В. Формування національно-духовних цінностей у викладанні     гуманітарних дисциплін.

10.    972705 74.58    Р68 Роль молодіжних студентських громадських самоврядних організацій в     побудові громадянського суспільства в Україні : зб. тез і ст. Всеукр. студент. наук.-практ.. конф. / МОН України, Запоріз. держ. інженер. акад. ; [редкол.: В. С. Калюжний та ін.]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2014. - 132 с. 
    С. 10-11: Ганижанов А. А. Патриотическое воспитание в учебном процессе.
    С. 18-20: Ротанова В. О. Патріотизм як головний чинник громадянської позиції        студентів.

11.    928282 74.263 С29 Сележан Й. Основи національного виховання. Українознавство:     історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти : хрестоматія / Й. Сележан. - Чернівці   : Книги - XXI, 2006. - 305 с. 

12.    963347 74.58    С88 Студентське самоврядування: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. тез і ст. Всеукр. студент. наук.-практ.. конф. / МОН, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інженер. акад. ; [редкол.: В. С. Калюжний (відп. ред.) та ін.]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2012. - 200 с. 
С. 105-106: Криворучко В.В. Студентське самоврядування та його роль в формуванні     патріотизму, національних та загальнолюдських цінностей. 

13.    Україна Верховна Рада Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді : Постанова від 12 трав. 2015 р. № 373 // Уряд. кур'єр. - 2015. - 27 трав. (№ 93).- Орієнтир № 17.
14.    Україна Президент Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді : Указ від 12 черв. 2015 р. № 334 // Уряд. кур'єр. - 2015. - 16 черв. (№ 106).
15.    Україна. Президент. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки : Указ від 13 жовт. 2015 р. № 580 // Школа. - 2015. - № 11. - С. 86-93.
16.    Концепція національно патріотичного виховання дітей та молоді // Завуч. - 2015. - № 14 (лип.). - (Тема номеру) ; Історія України. - 2015. - № 16. - С. 7-11. ; Позашкілля. - 2015. - № 8. - С. 4-20.
17.    Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : дод. до наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 // Інформ. зб. та комент. МОН України. - 2015.- № 7. - С. 90-95 ; Завуч. - 2015. - (№ 14). - (Вкладка). 
18.    Балабанова С. Один день в армії. Спортивно-інтелектуальне свято. 5-9 класи // Здоров'я та фіз. культура. - 2015. - № 21-22. - С. 33-34.
19.    Белоглазова Н. Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах позашкільного навчального закладу // Позашкілля. - 2015. - № 5. - С. 14-18.
20.    Бех І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / І. Бех, К. Чорна // Шкіл. світ. - 2014. - С. 5-21.
21.    Бех І. Д. Державницьке виховання як суспільно-освітній пріоритет // Педагогіка і психологія. Вісн. Акад. пед. наук України. - 2015. - № 2. - С. 14-17. - Бібліогр.: 4 назв.
22.    Бойко С. Роль українознавства у формуванні світогляду підростаючого покоління // Українознавство. - 2015. - № 2. - С. 174-182.
23.    Бондаренко А. Ю. Фольклор як засіб формування національної свідомості школярів // Історія та правознавство. - 2015. - № 25-26. - С. 2-6.
24.    Борисенко В. Ми любимо Україну : позаклас. захід. 7-9-ті кл. // Історія України. - 2015. - № 7. - С. 22-26.
25.    Бородіна В. Слава козацька жива. Сценарій до Дня українського козацтва // Шкіл.  світ. - 2015. - № 18. - С. 22-24.
26.    Боярчук О. Сучасний патріотизм: мода чи життєва необхідність? Диспут. 10-11-ті класи // Шкіл. світ. - 2015. - № 21. - С. 10-17.
27.    Валькова О. Пам'ятаємо. Культуролог. проект : [мета проекту - формування у дітей патріот. почуттів і поваги до старш. покоління] // Позашкілля. - 2015. - № 11. - С. 63-67. 
28.    Варіативний модуль “Військово-спортивні ігри.” : [6-9 класи] // Фіз. виховання в рід. шк. - 2015. - № 5. - С. 7-12.
29.    Власенко Ю. М. Я - українець і цим пишаюсь! (урок математики для 5 класу з елементами українознавства та історії України) // Математична газ. - 2015. - № 9/10. - С. 2-5.
30.    Волинець І. Патріотичне виховання засобами українознавства // Світ. літ. - 2015. - № 7/8. - С. 63-70.
31.    Гавриш Н. Національно-патріотичне виховання у ситуації соціального неспокою: змінюємо підходи / Н. Гавриш, К. Крутій // Дошк. виховання. - 2015. - № 8. - С. 2-7. 
32.    Галкіна І. Громадянське становлення дитини: співпраця школи, сім'ї та громадськості / Ірина Галкіна, Марина Кобиль // Дир. шк. - 2015. - № 21/22. - С. 76-88.
33.    Довбій Н. М. “Свою Україну любіть...” : [урок] // Труд. навчання в шк. - 2015. - № 15-16. - С. 89-95.
34.    Дубас В. В. Військово-патріотичне свято до Дня захисника Вітчизни // Фіз. виховання в шк. України. - 2015. - № 9. - С. 33-35.
35.    Євчук С. Що означає бути патріотом своєї держави. Диспут. 11-й клас // Завуч. - 2015. - № 16. - (Вкладка. - С. 10-15).
36.    Жеревко І. В. Ми - Українці: (КВК між учнями 9-х класів) // Виховна робота в шк. - 2015. - № 7. - С.  29-35.
37.    Живу тобою, Батьківщино! : Сценарій // Позакл. час. - 2015. - № 7. - С. 54-55.
38.    Жидкова Н. Урок на тему “ Що означає бути громадянином держави”. Правознавство, 9 кл. // Історія в рід. шк. - 2015. - № 9. - С. 35-37.
39.    Завальнюк О. В. Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості // Гілея. - 2014. - № 10. - С. 333-336. - Бібліогр.: 9 назв.
40.    Зелений В. О. Вийськово - патріотичне виховання учнів 10-11 кл. у процесі занять хортингом // Фіз. виховання в рід. шк. - 2015. - № 4. - С. 36-38.
41.    Зуєва Р. Т. Україна понад усе! (урок мужності до Дня захисника Вітчизни) // Виховна робота в шк. - 2015. - № 9 (верес.). - С. 27-29.
42.    Івашковський В. В. Військово-патріотичне виховання школярів як суб'єктів громадянського суспільства // Нові технології навчання. - 2014. - № 80. - С. 156-160. - Бібліогр.: 5 назв. 
43.    Ковальчук В. Патріотичне виховання: досвід США // Директор школи. - 2015. - № 9. - С. 27-33.
44.    Колесникова Ю. Україна - єдина країна! (Огляд тематичних уроків і виховних заходів, що надійшли до редакції) // Почат. шк. - 2015. - № 9. - С. 1-4.
45.    Кузьмук Л. Плекаємо патріотів. Досвід організації роботи з педагогами і батьками // Дошкільне виховання. - 2015. - № 8. - С. 14-17. 
46.    Михайлюк О. Фестиваль вишиванок. Родинне свято для всіх вікових груп / О. Михайлюк, О. Гросу // Дошкіл. виховання. - 2015. - № 8. - С. 33-35.
47.    Нежуріна О. Ю. На захист рідної землі : [шк. сценарій — виховання патріотизму] // Позаклас. час. - 2015. - № 11. - С.22-23. 
48.    Немежанська О. Військово-патріотичне виховання молоді у рамках проекту “Зростаємо патріотами” // Позашкілля. - 2015. - № 9. - С. 43-54.
49.    Онищенко Т. Виховання національної культури учнів // Дир. шк. - 2015. - № 21/22. - С. 38-76.
50.    Остапенко О. Концепція військово-патріотичного виховання в системі освіти України : проект / О. Остапенко, М. Зубалій // Вища школа. - 2015. - № 4/5. - С. 118-126. 
51.    Остапенко О. І. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета “Захист Вітчизни” у 2015/2016 навчальному році // Фіз. виховання в рід. шк. - 2015. - № 6. - С. 32-38.
52.    Присвята України. Добірка віршів сучасних поетів про нашу рідну землю // Позаклас. час. - 2015. - № 7. - С. 57-59
53.    Павленко Г. І. Я - громадянин України і цим пишаюсь : [урок ] // Труд. навчання в шк. - 2015. - № 15/16. - С. 81-88.
54.    Патріотичне виховання молодших школярів // Почат. освіта. - 2015. - № 18. - (Спецвипуск). 
55.    Прокопенко М. Героям Небесної Сотні присвячується...: літ.-муз. композиція // Шкіл. світ. - 2015. - № 9. - С. 32-34.
56.    Прокоф'єва Л. Е. Рідна земля для нас всіх - Україна : Сценарій // Розкажіть онуку. - 2015. - № 7. - С. 5.
57.    Скоробагатько О. Т. Патріотичне виховання на уроках літератури рідного краю // Вивчаємо укр. мову та літ. - 2015. - № 33. - С. 28-34.
58.    Скрипник О. О. Сучасні аспекти патріотичного виховання через забезпечення розвитку музичної справи в закладах освіти // Виховна робота в шк. - 2015. - № 8. - С. 42-48.
59.    Стаєнна О. Виховуємо патріотизм засобами народознавства // Палітра педагога. - 2015. - № 4. - С. 3-4.
60.    Сухомлинська О. В. Громадянське виховання і сучасна освіта: від здобутого - до нових акцентів і наголосів // Педагогіка і психологія. - 2015. - № 2. - С. 5-13. - Бібліогр.: 9 назв. 
61.    Фареник В. Найкраща у світі земля - це Україна моя : [матеріал для заходу на патріот. тему] // Дефектолог. - 2015. - № 5. - С. 46-48.
62.    Церковна Г. Формування в учнів початкової школи національних та духовних цінностей українського народу // Початк. шк. - 2015. - № 11. - С. 24-25.
63.    Цуканова М. Гартує “звитяга”: [з досвіду роботи Центру військ-патріот. виховання та допризов. підготовки молоді у складі Білоцерків. навч.- виховн. об'єднання “Звитяга”] // Освіта України. - 2015. - 8 черв. (№ 23). - С. 7.
64.    Черкаська Л. Якщо не ми, то хто... Суспільна акція школярів України “Громадянин-2015” // Історія України. - 2015. - № 14. - С. 19-25.
65.    Я - громадянин України : [шк. сценарій, виховання патріотизму] // Позаклас.  час. - 2015. - № 10. - С. 26-27.