Вы здесь

Внешкольные учреждения (2004-2008)

(2015)

Внешкольные учреждения (2004-2008)
1.    Егорова А. Стратегия развития дополнительного образования: занятость подростков делом // Соц. педагогика. - 2008. - № 4. - С. 11-18. 
2.    Тихенко Л.   Пересувний позашкільний навчальний заклад - інноваційна форма роботи з дітьми та учнівською молоддю сільської місцевості // Рід. шк. - 2008. - № 7/8. - С. 48-49. 
*  *  *
3.    Леонтьева О. Школьный клуб: так создаются традиции // Перв. сент.- 2007. - 7 марта (№ 5).
4.    Пустовіт Г. Діяльнісний підхід у навчанні особистості в позашкільному закладі: психологічний аспект // Рід. шк. - 2007. - № 11/12. - С. 3-6. - Бібліогр.: 13 назв. 
*  *  *
5.    Ільченко А. Актуальні проблеми та перспективи розвитку позашкільних навчальних закладів системи освіти України // Фіз. виховання в шк. - 2006. - № 2. - С. 2-3.
6.    Качан Л. В. Педагогический менеджмент в учреждениях дополнительного образования // Актуал. проблемы совр. науки. - 2006. - № 1. - С. 65-68. 
7.    Манорик Л. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних закладів  // Рід. шк. - 2006. - № 8. - С. 9-12. 
8.    Рахманіна В. Особливості педагогічного процесу школи моделей // Рід. шк. - 2006. - № 10. - С. 51-53. 
9.    Тараненко В. Всеукраїнський інститут біологічних стажувань як інноваційна форма роботи з обдарованою учнівською молоддю  / В. Тараненко, Н. Конончук // Рід. шк. - 2006. - № 8. - С. 32-34. - Бібліогр.: 6 назв. 
10.    Тихенко Л. Можливості позашкільного соціуму: завдання, пошук, знахідки : з досвіду роботи Сумського обл. центру позашкіл. освіти та роботи з талановитою молоддю // Рід. шк. - 2006. - № 12. - С. 30-32. - Бібліогр.: 8 назв. 
 *  *   *
11.    Науменко Р. Державна освітня політика щодо розвитку талановитої та обдарованої молоді в позашкільних навчальних закладах України // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2005. - № 3. - С. 419-426.
12.    Первушевська І. Позашкільний заклад: новий ритм діяльності // Управління освітою. - 2005. - № 22. 
13.    Первушевська І. Система профільного навчання позашкільного закладу // Управління освітою. - 2005. - № 12. - С. 10-11.
*  *  * 
14.    Первушевська І. Організаційно-педагогічні умови інноваційної діяльності позашкільного закладу нового типу // Дир. шк. - 2004. - № 33/34.
15.    Трохина О. Воспитательный потенциал дворовых клубов // Соц. педагогика. - 2004. - № 1. - С. 37-40.
*  *  *
16.    Белошицька О. Соціально-педагогічні проблеми позашкільних закладів технічного спрямування в Україні // Освіта і управління. - 2003. -  № 2. Т. 6. - С. 58-62.
17.    Сучасне позашкілля: зб. метод. матеріалів для педагогів позашкіл. навчал. закладів України // Шкіл. світ. - 2003. - № 22/24.