Вы здесь

Психологія дитячої творчості. Психологія наукової, науково-технічної та художньої діяльності (1982-2008)

(2015)

Психология детского творчества. Психология научной, научно-технической и художественной деятельности (1982-2008)
1.    Ф79432 88.8 П86 Лоскутова Р. Музыкальная психотерапия как средство эмоционального развития детей дошкольного возраста // Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Дайджест 6. - Запоріжжя, 2008. - С. 190-196.
2.    Ф79432 88.8 П86 Карабаєва І. Педагогічна підтримка як механізм розвитку творчого спрямованого фантазування дітей старшого дошкільного віку // Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Дайджест 6. - Запоріжжя, 2008. - С. 174-183.
3.    943539 94 Т93 Волосюк В. Ю. Игромания, компьютеромания — угроза современной молодежи // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. 21-25 квітня 2008 року. Т. 3. - Запоріжжя, 2008. - С. 172-174.
4.    Сейфи, С. Т. Коллективное творчество в формировании "школьного социума" и жизненных установок подростка (из опыта нижегородской школы № 66) : [ Россия ] / С. Т. Сейфи, Н. Н. Жукова // Мир психологии. - 2008. - № 1. - С. 202-211. - Библиогр.: 7 назв.
5.    Дмитриева У. Увлечение или диагноз? Психологическое сопровождение проблемы компьютерной зависимости // Шк. психолог. - 2008. - № 1, 2.
6.    Кожем'яченко Н. Г. Вплив занять на персональному компьютері на психіку молодшого школяра // Інформатика та інформ. технології в навч. закл. - 2008. - № 1. - С. 104-106.
7.    Малых Т. Ребенок у компьютера: за или против // Воспитание школьников. - 2008. - № 1. - С. 56-58.
8.    Дмитренко Л. Талановите дитинство. Розвиток здібностей і обдарувань у дітей дошкільного віку // Управління освітою. - 2008. - № 2.
9.    Назарова И. Креативный менеджер: творческие игры для старшеклассников // Шк. психолог. - 2008. - № 1.
10.    Дуброва Т. Вплив засобів масової інформації на формування особистості дитини // Психолог. - 2008. - № 46/47.
11.    Мойсеєнко Л. А. Творче математичне мислення: психологічна сутність // Обдарована дитина. - 2007. - № 7. - С. 20-29.
12.    Калошин, В. Ф. Роль позитивного мислення у розвитку творчості особистості / В. Ф. Калошин // Практ. психологія та соц. робота. - 2007. - № 10. - С.67-72. - Бібліогр.: 13 назв. 
13.    Северенчук Н. Вплив анімаційних фільмів на розвиток психічних процесів дитини // Психолог. - 2007. - № 16. - С. 17-21.
14.    Чорна Л. Вплив сучасного телебачення на внутрішній світ і поведінку дитини // Психолог. - 2007. - № 16. - С. 22-26.
15.    Ростоцький М. Комп'ютерні ігри. Розбір польотів : [небезпечний вплив на виховання дитини] // Психолог. - 2007. - № 16. - С. 8-10.
16.    Козырева Н. А. Развитие творческой позиции старших дошкольников в игре с противоречиями // Вопросы психологии. - 2007. - № 2. - С. 80-91.
17.    Лучанська В. Проблема креативності в сучасній психології : [розвиток креативності у дітей дошк. та мол. шк. віку] // Соц. психологія. - 2007. - № 3. - С. 154-161.
18.    Формуємо творчу особистість : [творча особистість дитини] // Соц. працівник. - 2007. - № 6. - С. 2-27. 
19.    Маркова Н. Глобальний експеримент над дітьми : [про вплив на дітей і підлітків різних засобів масової інформації] // Психолог. - 2007. - № 20. - С. 21-24.
20.    Чорна Л. Г. Психологічні особливості впливу сучасного телебачення на прояви творчого потенціалу дітей // Обдарована дитина. - 2007. - № 9. - С. 56-63 ; № 10. - С. 37-43.
21.    Музика О. Л. Розвиток творчої спрямованості особистості в дошкільному віці / О. Л. Музика, Н. Ф. Портницька // Обдарована дитина. - 2007. - № 7. - С. 50-55.
22.    Артихович В. Творчість та навчальний процес // Психолог. - 2007. - № 18/19. - С. 4-10. - (Спецвипуск).
23.    Дерев'янко Л. Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку // Психолог. - 2007. - № 18/19. - С. 11-15. - (Спецвипуск).
24.    Кульчицька О. І. Діагностика рівня розвитку творчих здібностей // Обдарована дитина. - 2007. - № 1. - С. 42-44.
25.    Москаленко А. Вплив музики на емоційний стан підлітків // Психолог. - 2006. - № 43. - С. 28-30.
26.    Комп'ютер для дітей: переваги та недоліки // Психолог. - 2006. - № 46. - (Спецвипуск).
27.    Кудрявцев Ф. Феномен детской креативности // Дошк. воспитание. - 2006. - № 5. - С. 71-78.
28.    Петрунько О. Фреді Крюгер і всі, всі, всі... : Про вплив фільмів жахів на психіку дитини // Шк. світ. - 2006. - № 2.
29.    Семенова Л. Э. Гендерные архетипы детской литературы // Человек. - 2006. - № 1. - С. 89-99.
30.    Уфімцева, С. Особливості творчого розвитку дошкільника і молодшого школяра / С. Уфімцева // Рід. шк. - 2006. - № 2. - С. 65-67. - Бібліогр.: 12 назв.
31.    Полякова Г. Розвиток творчого потенціалу учнів засобами групової роботи на уроці // Психолог. - 2006. - № 13. - С. 10-12.
32.    Олійник Л. Потреба творчості = потребі : розвиток творчих здібностей в ранньому віці // Дит. садок. - 2006. - № 11.
33.    Тітов І. Г. Творча уява молодшого школяра: суб'єктивний вимір // Практ. психологія та соц. робота. - 2006. - № 4. - С. 72-76.
34.    Петрова Т. В. Художественная аппликация как средство развития познавательных и творческих способностей ребенка // Психолог в дет. саду. - 2005. - № 4. - С. 43-56.
35.    Полякова Г. Підвищення творчої активності підлітків // Психолог. - 2005. - № 7. - С. 12-14.
36.    Добріна Л. Вектори творчості : [розвиток творч. здібностей] // Дошк. виховання. - 2005. - № 2. - С. 15-17.
37.    Левенець В. Розвиток творчого потенціалу дитини: система роботи психологічної служби // Почат. освіта. – 2005. - № 10.
38.    912535 88.5 М80 Морозов А. В. Креативность и ее диагностика // Морозов А. В., Чернилевский Д. В. Креативная педагогика и психология : Учеб. пос. – М., 2004. – С. 193-199.
39.    912535 88.5 М80 Морозов А. В. Структура и содержание креативности как основы творческой педагогической деятельности // Морозов А. В., Чернилевский Д. В. Креативная педагогика и психология : учеб. пособие. – М., 2004. – С. 59-103.
40.    Бєлошицький О. Теоретико-методологічне обґрунтування феномену творчості: історичний контекст // Історія в шк. – 2004. - № 11/12. – С. 11-21.
41.    Тищук Л. Психологічні засади творчої діяльності педагога і дитини в дошкільному закладі // Дит. садок. – 2005. - № 8.
42.    Бабич О. М. Развитие творческих способностей у старших дошкольников // Психолог в дет. саду. – 2004. - № 3. – С. 33-51.
43.    Розвиток творчих стратегічних тенденцій. Дослідження особливостей розуміння учнями незнайомого об’єкта. Розвиток словотворчості молодших школярів. Використання творчих завдань на уроках математики. Використання творчих завдань на уроках природознавства // Психолог. – 2004. - № 21/22. – С. 77-99. – (Спецвипуск).
44.    Ільєнко А. В. Мультфільми: кому керувати пультом – дітям чи батькам? : [вплив мультфільмів на розвиток дітей] // Маркетинг в Україні. – 2004. - № 4. – С. 43-48.
45.    Меньшиков П. В. Психологические аспекты восприятия дошкольниками литературных образов // Психолог в дет. саду. – 2004. - № 1. – С. 109-115.
46.    Изюмова С. А. Типические черты старшеклассников с литературными и математическими способностями // Обдарована дитина. – 2004. - № 2. – С. 2-8.
47.    Яковицкая Л. С. Опыт изучения влияния образовательной среды на творческие способности подростков : [на примере муз.-творч. деятельности] // Обдарована дитина. – 2004. - № 4. – С. 14-18.
48.    Воропаєв Є. П. Психолого-педагогічні проблеми дитячого театрального співтовариства // Обдарована дитина. – 2004. - № 4. – С. 48-54.
49.    Матинова Н. А. Творчество как универсальный путь развития личности // Клас. руководитель. – 2004. - № 2. – С. 80-89.
50.    Смирнова И. Зависимость от виртуального мира: как уберечь подростков от этой напасти? // Директор шк. Україна. – 2004. - № 6/7. – С. 103-107.
51.    Энгельмейер П. К. Воспитание творческой зрелости // Обдарована дитина. – 2004. - № 1. – С. 7-19.
52.    Музика О. О. Мотивація творчої обдарованості // Обдарована дитина. – 2003. - № 3. – С. 2-9.
53.    Телегина Э. Д. Когнитивно-личностные конструкты развития творческого мышления младших школьников / Э. Д. Телегина, В. В. Гагай // Мир психологии. – 2003. - № 2. – С. 233-244.
54.    Романенко Н. М. Особенности восприятия телеинформации школьниками // Педагогика. – 2003. - № 4. – С. 46-48.
55.    Подгорных Е. Соотношение сознательного и неосознанного в творческой деятельности школьников // Искусство и образование. – 2003. - № 1. – С. 16-20.
56.    Авдеева Н. Н. Психологическое воздействие телерекламы на детей / Н. Н. Авдеева, Н. А. Фоминых // Психол. наука и образование. – 2003. - № 4. – С. 53-63.
57.    Белинская Е. Ребенок и компьютер. Психологические реалии виртуального мира // Шк. психолог. – 2002. - № 10. – С. 40.
58.    Порох Л. Розвиток творчої особистості школяра як психолого-педагогічна проблема сучасності / Л. Порох, Н. Максимова // Рід. шк. – 2002. - № 11. – С. 42-44.
59.    Клименко В. Психологічна підтримка творчості учня // Психолог. – 2002. - № 46/47. – (Спецвипуск).
60.    Прусс И. Ручки, ножки, огурчик … : [психология дет. рисунка] // Знание-сила. – 2002. - № 12. – С. 52-60.
61.    Апостолова Г. В. Про наслідки використання електронної техніки для розвитку здібностей дитини : [телевізор, комп’ютер і ін.] // Практ. психологія та соц. робота. – 2002. - № 9/10. – С. 1-3.
62.    Бовть О. Б. Комп'ютерні ігри та дитяча агресивність: випадковий взаємозв'язок чи прикра закономірність? // Педагогіка і психологія. - 2002. - № 1/2. - С. 110-116.
63.    Александрович А. “Подарки” волшебного ящика: Телевизор и психологическое здоровье ребенка // Наш малыш. - 2002. - № 12. - С. 42-45.
64.    Моляко В. А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности // Обдарована дитина. - 2002. - № 4. - С. 19-26.
65.    Моляко В. А. Техническая творческая одаренность // Обдарована дитина. - 2002. - № 4. - С. 27-32.
66.    Максименко И. В. Одаренный ребенок и персональный компьютер // Відкрит. урок. - 2002. - № 13/14. - С. 26-30.
67.    Чорна Л. Психологічний вплив телебачення на дітей і дорослих // Директор шк., ліцею, гімназії. - 2002. - № 4. - С. 48-52.
68.    Темешева Л. Телебачення і психічне здоров'я дитини // Психолог. - 2002. - № 41. - С. 14.
69.    Яковлева Е. Развитие творческого потенциала у младших подростков // Шк. психолог. - 2002. - № 10. - С. 8-9.
70.    Трасковская М. Талантливо мыслить и чувствовать : [развитие творч. одаренности детей] // Искусство и образование. - 2002. - № 1. - С. 34-38.
71.    Михайлова А. Апология ребенка-зрителя : [восприятие детьми театр. искусства] // Искусство и образование. - 2002. - № 1. - С. 38-54.
72.    Субота М. В. Сприймання молодшими школярами музичного твору // Практ. психологія та соц. робота. - 2002. - № 1. - С. 58-62. - Бібліогр.: 16 назв.
73.    Гуружапов В. А. Некоторые особенности актуализации смыслопорождающих систем понимания искусства детьми // Психол. наука и образование. - 2001. - № 3. - С. 88-98. - Библиогр.: 12 назв.
74.    Фидельман М. И. Взаимосвязь интеллектуальных и творческих способностей в младшем школьном возрасте // Прикл. психология. - 2001. - № 5. - С. 60-64. - Библиогр.: 10 назв.
75.    Максимова Н. Психологічні умови забезпечення розвитку творчого потенціалу учнів // Рід. шк. - 2001. - № 5. - С. 18-19.
76.    “Психологическая компонента” в творческом осуществлении и подготовке музыканта // Мир психологии. - 2001. - № 1. - С. 198-212.
77.    Аркадьев Г. Психологические проблемы современных подростков в пространстве информационных технологий // Развитие личности. - 2000. - № 2. - С. 141-147.
78.    Щербакова Т. Педагогическое творчество как условие развития творческой деятельности подростков // Развитие личности. - 2000. - № 1. - С. 126-136.
79.    Щербаков Н. Н. Психология детского анекдота // Прикл. психология. - 2000. - № 6. - С. 45-53.
80.    Луцько К. Малюнок як об'єкт сенсорно-перцептивного сприймання та аналізу глухими дітьми // Дефектологія. - 2000. - № 1. - С. 31-34.
81.    Науменко Р. А. Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчої особистості в позашкільних закладах // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 2. - С. 75-81.
82.    Беляева А. В. Психологические особенности включения детей в телекоммуникационную среду / А. В. Беляева и др. // Психол. журн. - 1994. - Т. 15, № 4. - С. 33-38.
83.    Чайнова Л. Д. Компьютеры для детей: психологические проблемы безопасности и комфорта // Психол. журн. - 1994. - Т. 15, № 4. - С. 63-73.
84.    794342 74.200.5 П76 Гончарук А. Ю. Психолого-педагогические проблемы систематического приобщения школьников к эстетической культуре // Приобщение личности к эстетической культуре в педагогическом процессе. - М., 1991. - С. 77—84.
85.    Беляускайте Р. Роль театра в моделировании картины мира у ребенка : Заметки психолога // Театр. - 1988. - № 3. - С. 92-93.
86.    Ребеко Т. А. Динамика творческой мотивации // Психол. журн. - 1987. - Т. 8, № 1. - С. 136-140. - Библиогр.: 34 назв.
87.    Оганджанян Р. Роль музыки в психическом развитии детей // Дошк. воспитание. - 1983. - № 4. - С. 33-34.
88.    Симакова Л. А. Психологічні особливості сприйняття художньої літератури учнями підліткового віку // Укр. мова і літ. в шк. - 1985. - № 7. - С. 29-33.
89.    Маранцман В. Г. Возрастные и индивидуально-типологические различия восприятия школьниками художественных текстов // Вопр. психологии. - 1985. - № 5. - С. 54-61. - Библиогр.: 6 назв.
90.    Эйдлин В. И. Формирование у школьников восприятия целостного художественного произведения // Вопр. психологии. - 1984. - № 1. - С. 41—50. - Библиогр.: 18 назв.
91.    Мелик-Пашаев А. Что такое «художественные способности»? : [о развитии творч. воображения ребенка. Советы родителям] // Семья и шк. - 1982. - № 10. - С. 39-42.