Вы здесь

Правовое регулирование преимущественных прав по гражданскому законодательству

(2013)

Правове регулювання переважних прав за цивільним законодавством

1. Ф79602    Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. 
    67.9(4Укр)304    В. М. Коссака. - К. : Істина, 2008. - 992 с.
    Н34    С. 306-307: Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової 
              власності (ст. 362).

2. 945639    Харитонов Є. О. Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, 
    67.9(4Укр)304    О. І. Харитонова, О. В. Старцев. - К. : Істина, 2009. - 816 с.
    Х20    С. 324-325: Переважне право купівлі частки у праві спільн. частк. власності.

3. Ф80783    Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, 
    67.9(4Укр)304    Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 976 с.
    Ц58    С. 744-746: Переважне право на купівлю частки (ст. 362).

4. 965890    Курило Т. В. Українське цивільне право : навч. посібник для внз. - Львів :.
    67.9(4Укр)304    Новий Світ - 2000, 2011. - 240 с.
    К93    С. 89-92: Набуття та припинення права власності;
        С. 94-95: Спільна частк. власність.

5. 962727    Держава і право : зб. наукових праць : юридичні і політичні науки.. - К., 
    67.9(4Укр)    2012. - Вип. 55. - 616 с.
    Д36    С. 309-316: Харченко Г. Г. Окремі засади здійснення речових прав : 
             [принцип пріоритетності здійснення реч. прав].

6. Боднар В. Питання здійснення права на захист переважних прав // Юрид. Україна. - 2011. - № 7. - С. 13-17.

7. Косенчук В. Застосування переважного права купівлі  при відчуженні частки у праві спільної часткової власності за договорами дарування, ренти та міни // Юрид. журнал. – 2010. - № 7. – С. 28-32.

8. Кравчук В. М. Здійснення переважного права на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Вісн. господар. судочинства. – 2009. - № 4. – С. 83-87.

9. Оприско М. Здійснення переважного права на придбання акцій приватного акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 9. - С. 38-41.

10. Сіда Р. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності // Юрид. Україна. - 2011. - № 9. - С. 62-68.

11. Томченко С. Призначення та принципи здійснення переважного права на викуп часток (акцій) у статутному капіталі господарських товариств // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 2. - С. 121-133.

12. Шаповал Л. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 8. - С. 174-176.

13. Шимон С. Здійснення переважного права купівлі частки у майні // Юрид. Україна. - 2012. - № 2. - С. 67-72.

14. Шимон С. Правова природа переважних прав (набуття) як суб'єктивних цивільних прав // Юрид. Україна. - 2012. - № 1. - С. 58-63.

15. Шимон С. Сутність переважних прав та їх класифікація // Юрид.Україна. - 2011. - № 12. - С. 61-66.

16. Корчагін М. Добросовісне набуття майна, проданого у порядку, встановленому для виконання судових рішень // Юрид. Україна. - 2012. - № 1. - С. 42-46.

17. Лічман Л. Значення добросовісності набувача у судовій практиці у справах про захист права власності // Право України. - 2011. - № 5. - С. 96-104.

18. Обдимко Ю. Деякі аспекти набуття права власності на об’єкти безхазяйного нерухомого майна // Баланс-бюджет. – 2011. – 31 жовт. (№ 44). – С. 9-12.

19. Суярко Т. Д. Набуття права власності на нерухоме майно за давністю володіння: загальна характеристика умов володіння та об’єкта // Вісн. господар. судочинства. – 2011. - № 1. – С. 80-84.

20. Харченко Г. Принцип добросовісного набуття речового права // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 1. - С. 51-54.

21. Харитонов Є. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України / Є. Харитонов, О. Харитонова // Право України. - 2011. - № 5. - С. 60-67.

22. 940462    Заіка Ю. О. Українське цивільне право : навч. посібник. - К. : 
    67.9(4Укр)304    Правова єдність, 2008. - 368 с.
    З-17    С. 129-130: Переважне право купівлі.

23. Ф79124    Гражданский кодекс Украины : научно-практ. комментарий / под ред. 
    67.9(4Укр)304    Е. О. Харитонова. - 5-е изд., стереотип. - Х. : Одиссей, 2008. - 1280 с.
    Г75    С. 389-391: Преимущественное право покупки доли в праве общей долев. 
              собственности (ст. 362).

24. Майданик Н. І. Склади (підстави) права переважної купівлі майна // Бюлетень Мін-ва юстиції України. – 2007. - № 9. – С. 63-78.

25. Майданик Н. І. Право переважної купівлі майна: поняття і порівняльна характеристика // Бюлетень Мін-ва юстиції України. – 2007. – № 2. – С. 35-44.