Вы здесь

Научно-образовательная работа (2004-2007)

(2013)

1.    Дивовижні зупинки на екологічній стежці : матеріали переможців Всеукр. конкурсу-огляду на кращу     еколог. стежку // Дит. садок. - 2007. - № 40.
2.    Федоренко В. Організація роботи з науково обдарованими дітьми : (деякі практичні аспекти керівництва     учнівськими дослідницькими роботами філологічної тематики (тематика робіт, оформлення бібліографії,     рецензування) // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. - 2007. - № 5. - С. 15-23.
3.    Калачихина О. Д. Создание ориентированной образовательной среды на основе учебно-    исследовательской     деятельности учащихся // Школ. технологии. - 2007. - № 4. - С. 112-115.
4.    Горячок І. Формування публіцистичного мислення старшокласників у системі позакласних заходів //     Укр.     л-ра в загальноосвіт. шк. - 2007. - № 1. - С. 20-22.
5.    Задачі 1-го етапу ІХ Всеукраїнського відкритого турніру юних винахідників і раціоналізаторів : 8-13     груд.     2006 р. // Фізика. - 2006. - № 30.
6.    Науменко Г. С. Програми біологічних гуртків «Блакитний патруль» «Зеленіліки навколо нас» // Біологія. -     2006. - № 32.
7.    Наукові товариства учнів // Зарубіж. л-ра. - 2006. - № 24. - С. 17-24.
8.    Волинець І. М. Якою має бути МАНівська робота : (поради щодо викладу її змісту та оформлення) //     Всесвіт. л-ра в серед. навч. закладах України. - 2006. - № 10. - С. 10-12.
9.    Оленіна Г. Виховання підлітків засобами літератури в позанавчальній роботі // Рідна шк. - 2006. - № 9. -     С.     31-34.
10.    Комендантов В. Інноваційні напрями інформаційних технологій // Рідна шк. - 2006. - № 8. - С. 29-30.
11.    Задерей О. Організація науково-дослідної роботи з творчо обдарованою молоддю в системі позашкільної     освіти : (досвід роботи) // Рідна шк. - 2006. - № 8. - С. 61-62.
12.    Манорик Л. Виховання національної свідомості учнів у гуртках аграрного профілю / Л. Манорик, Л.     Шехтер // Рідна шк. - 2006. - № 8. - С. 18-21.
13.    Мазур П. Організаційно-методичні засади досягнення швидкоплинності юннатівського саду // Рідна шк.     -     2006. - № 8. - С. 46-47.
14.    Пінчук М. Методичні основи виконання та оформлення дослідницьких робіт із рослинництва на     навчально-дослідницьких ділянках / М. Пінчук, А. Діденко // Рідна шк. - 2006. - № 8. - С. 43-45.
15.    Шмаль Н. Думаємо глобально, діємо локально : (з досвіду роботи Вінниц. обл. станції юних     натуралістів) //     Рідна шк. - 2006. - № 8. - С. 78-80.
16.    Тараненко В. Методичні рекомендації щодо організації роботи відділу біології в позашкільних     навчальних     закладах // Рідна шк. - 2006. - № 8. - С. 12-14.
17.    Яворський Ю. Юні господарі землі : (досвід роботи Нововолин. міськ. станції юних натуралістів) //     Рідна     шк. - 2006. - № 8. - С. 66-67.
18.    Шубович Л. Майбутня наукова еліта формується сьогодні : (досвід роботи) // Рідна шк. - 2006. - № 8. - С.     65-66.
19.    Штурмак Л. Озеленення школи та позашкільного навчального закладу — важливий елемент виховання     учнів // Рідна шк. - 2006. - № 8 . - С. 51-53.
20.    Виховуємо майбутніх дослідників : (досвід роботи позашкільних закладів з еколого-натуралістичного     виховання) // Рідна шк. - 2006. - № 8. - С. 35-38.
21.    Бєдніна В. Обласна екологічна експедиція «Чиста хвиля» : (досвід роботи Полтав. обл. еколого-    натураліст.     центру учнів. молоді) // Рідна шк. - 2006. - № 8. - С. 68-69.
22.    Бойко Є. Юні лісівники досліджують // Рідна шк. - 2006. - № 8. - С. 38-41.
23.    Адріанов В. Творчі лабораторії майбуутніх учених // Рідна шк. - 2006. - № 8. - С. 30-32.
24.    Вербицький В. Організаційно-методичні засади еколого-натуралістичної роботи позашкільних     навчальних     закладів (2003-2008 роки) // Рідна шк. - 2006. - № 8. - С. 5-9.
25.    Жук О. «Школа сімейного виховання для дітей-сиріт» - школа формування особистості : (з досвіду     роботи     Чернівец. обл. центру еколого-натураліст. творчості учнів. молоді) // Рідна шк. - 2006. - №     8. - С. 76-78.
26.    Драган О. Проектна технологія у навчально-виховному процесі еколого-натуралістичного центру //     Рідна     шк. - 2006. - № 8 . - С. 27-29.
27.    Кропанева Г. Как спланировать и организовать работу научного общества учащихся // Школ.     планирование.     - 2006. - № 6. - С. 89-100.
28.    Горбунова Л. Н. Психотерапевтическая функция исследовательской деятельности / Горбунова Л. Н.,     Манюкова Е. С. // Школ. технологии. - 2006. - № 5. - С. 141-145.
29.    Руденко Л. Практичне вивчення проблеми опустинювання земель в екологічних шкільних об’єднаннях     за     інтересами // Рідна школа. - 2006. - № 5. - С. 52-55.
30.    Марченко О. Роль дослідницької діяльністі у формуванні життєвих цінностей // Директор шк., ліцею,     гімназії. - 2006. - № 1. - С. 32-36.
31.    Остроушко Т. О. Розвиток дослідницьких здібностей учнів позашкільного навчального закладу еколого-    натуралістичного спрямування / Острушко Т. О., Драган О. А. // Обдаровна дитина. - 2006. - № 1. - С. 32-38.
32.    Макарова О. Як писати роботу на конкурс МАН? : (метод. поради) // Шкіл. світ. - 2005. - № 40. - С. 8-10.
33.    Давиденко А. Діагностика здібностей учнів до дослідницької та творчої діяльності // Фізика. - 2005. - №     9.
34.    Сосновская Т. Г. Малая Академия Наук : организация исследовательской работы учащихся // Химия в     шк. -     2005. - № 8. - С. 76-77.
35.    Петрухина А. И. Устав ученического научного общества / Петрухина А. И., Малыгина И. В. // Клас.     руководитель. - 2005. - № 8. - С. 51-52.
36.    Роботова А. Научный руководитель в школе: посредник между наукой и ее практической     приложимостью //     Народ. образование. - 2005. - № 7. - С. 54-61, 64.
37.    Арцев М. Н. Учебно-исследовательская работа учащихся методические рекомендации для учащихся и     педагогов // Завуч. - 2005. - № 6. - С. 4-29.
38.    Ісаєва О. О. Методичні рекомендації щодо підготовки і написання наукових досліджень із літератури в     системі Малої академії наук України // Міжнар. туризм. - 2005. - № 5. - С. 41-46.
39.    Євтухова О. Науково-дослідна робота ліцеїстів // Рідна шк. - 2005. - № 5. - С. 17-18.
40.    Гончарова І. Вплив дослідницьких робіт у МАН на розвиток пізнавальної активності школярів // Рідна     шк. -     2005. - № 4. - С. 63-64.
41.    Журова А. Робота з обдарованими учнями : [Формування дослідницького способу мислення в системі     Малої академії наук] / А. Журова // Рідна школа. – 2005. – №3. – C. 66-67.
42.    Бартенева Н. В. Научно-исследовательская работа учащихся // Преподавание истории в шк. - 2005. - № 3.     -     С. 31-39.
43.    Умови проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої     академії наук України у 2004/05 р. // Фізика в шк. України. - 2005. - № 1.
44.    Браташ Н. Метод проектів у програмі сприяння науковій творчості учнів // Завуч. -  2004. - № 34.
45.    Юрченко Т. Наукові товариства учнів // Завуч. - 2004. - № 29.
46.    Ягенська Г. Формування науково-дослідницьких компетентностей учнів : мотиви, механізми, результати /     Ягенська Г., Захарчук В. // Відкрит. урок. - 2004. - № 17-18. - С. 36-40.
47.    Тевлін Б. Організація науково-дослідної роботи у школі // Завуч. - 2004. - № 10.
48.    Барецька О. Мала академія наук — дослідницький спосіб мислення // Директор шк. - 2004. - № 7.
49.    Рихлик Т. Науково-методична робота в гімназії // Директор шк. - 2004. - № 5.
50.    Основні вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт членів МАН України // Хімія. Біологія. -     2004. - № 4.
51.    Титов Е. Организация исследовательской деятельности учащихся на природе // Нар. образование. - 2004.     -     № 3. - С. 223-228.
52.    Обухов А. Развитие исследовательской деятельности учащихся // Нар. образование. - 2004. - № 2. - С.     146-148.
53.    Павленко О. Використання комп’ютерних технологій у пошуково-дослідницькій діяльності учнів //     Рідна     шк. - 2004. - № 1. - С. 42-44.