Вы здесь

Моделювання бюджетної політики фінансування в галузі освіти

(2014 р.)

Моделирование бюджетной политики финансирования в области образования

1. 969797        Іляшенко А. Х. Планування і прогнозування макроекономічних показників 
    65.012.3      розвитку України: теорія, методологія і практика : монографія. - Запоріжжя : 
    И49             КПУ, 2012. - 316 с.
                        С. 104-132: Перспективні прогнозування видатків бюджету [на прикладі держ. 
                        бюджету].
 
2. 920856            Лук'яненко І. Г. Системне моделювання показників бюджетної системи 
    65.9(4Укр)26 України: принципи та інструменти. - К. : ВД "Києво-Могилянська 
    Л84                 академія", 2004. - 244 с.
                           С. 414-423: Розробка комплексних економетричних моделей основних 
                           статей видатків місцевих бюджетів та аналіз результатів.
 
3. 949945 Моделювання структури життєздатних соціально-економічних систем : 
    65.011  монографія / [авт. : Сергєєва Л. Н. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2009. - 200 с.
    М74     С. 122-162: Моделювання структури цілей розподілу бюджетних коштів.
 
4. 967432       Солодухін С. В. Методи та моделі бюджетно-податкової політики управління 
65.049(4Укр) економікою регіону : монографія / С. В. Солодухін, В. В. Хорошун. - Запоріжжя 
С60                 : ЗДІА, 2012. - 332 с.
                        С. 223-236: Економіко-математичні моделі планування видатків бюджету 
                        адміністративно-територіальної одиниці.
 
5. Макаренко О. І. Модель оптимізації розподілення бюджетних коштів / О. І. Макаренко, С. О. Зульфугарова // Екон. кібернетика. – 2008. - № 1/2. – С. 38-41.
 
6. Хлівний В. К. Оптимізація структури видатків місцевих бюджетів (на прикладі Івано-Франківської області) : [із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу, в т.ч. сформовано екон.-мат. модель] / В. К. Хлівний, З. А. Мацук // Фінанси України. - 2010. - № 8. - С. 53-62.
 
7. Войтов В. Фінансування освітніх послуг із місцевих бюджетів // Директор шк. Україна. – 2005. - № 1. – С. 12-20. 
 
8. Ковтун О. А. Соціальна спрямованість видатків місцевих бюджетів : [на прикладі бюджету м. Запоріжжя] // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2011. - № 3. - С. 212-216.
 
9. Легкоступ І. І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. - № 2. – С. 22-26.
 
10. Назарко С. О. Фінансове та інвестиційне забезпечення діяльності закладів освіти на регіональному рівні // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 7. - С. 198-203.
 
11. Плескач В. Перспективне прогнозування видатків бюджету в Україні / В. Плескач, Т. Зінчук // Банківська справа. - 2013. - № 4. - С. 28-44.
 
12. Усков І. В. Сутність і основні напрями розвитку бюджетної політики на місцевому рівні // Агросвіт. - 2011. - № 9. - С. 32-36.