Вы здесь

Методика викладання історії (2004-2008)

(2015 р.)

Методика преподавания истории (2004-2008)

1.    Дяків В. Ігровий простір як складова життєвого простору дитини : [на уроках історії] // Історія України. - 2008. - № 37-39.
2.    Баханов К. О. Технологія розвитку критичного мислення як психолого-педагогічне явище : [розвиток критич. мислення учнів на уроках історії] // Історія та правознавство. - 2008. - № 33. - С. 4-9.
3.    Геніч С. І. Використання інтерактивних технологій в умовах групового навчання : [викладання історії в шк.] // Історія та правознавство. - 2008. - № 33.
4.    Островський В. Технологія розвитку критичного мислення у процесі вивчення шкільного курсу історії // Історія України. - 2008. - № 18, 19, 34, 37.
5.    Туріщева Л. В. Професія — вчитель історії // Історія та правознавство. - 2008. - № 22-24.
6.    Мисан В. Багатоперспективність у змісті шкільних курсів історії // Історія в шк. України. - 2008. - № 11/12. - С. 11-15.
7.    Камбалова Я. Процес створення і використання сучасних навчально-методичних комплектів з історії: проблеми та перспективи // Історія в шк. - 2008. - № 10. - С. 17-20.
8.    Чулков О. Ю. Асоціації та асоціативні зв'язки на уроках історії // Історія та правознавство. - 2008. - № 8.
9.    Десятов Д. Л. Використання інтерактивної дошки на уроці історії // Історія та правознавство. - 2008. - № 8.
10.    Желіба О. Факультатив “Альтернативна історія” (концепція навчального курсу) // Історія в шк. - 2008. - № 7/8. - С. 23-29.
11.    Фідря О. Просторова компетенція й картографічні вміння та навички у шкільних курсах історії / О. Фідря, Н. Фідря // Історія в шк. України. - 2008. - № 5. - С. 25-30 ; № 7/8. - С. 43-47.
12.    Мудрий М. Ще раз про єдиний курс історії у школі / М. Мудрий, Р. Пастушенко // Педагогічна думка. - 2008. - № 4. - С. 76-89.
13.    Пометун О. Формування громадянської компетентності старшокласників у процесі навчання історії // Історія в шк. України. - 2008. - № 4. - С. 3-10.
14.    Мисан В. Урок історії: план-конспект. (Як скласти план-конспект та проаналізувати проведений урок історії) // Історія в шк. України. - 2008. - № 4. - С. 29-34.
15.    Скрябіна Т. Модель формування інноваційного стилю діяльності майбутнього вчителя історії / Т. Скрябіна // Рідна школа. - 2008. - № 3-4. - С. 22-24. - Бібліогр.: 7 назв.
16.    Фрейман Г. Концептуальні основи формування життєвих компетентностей на уроках історії // Історія в шк. України. - 2008. - № 3. - С. 9-13.
17.    Сотниченко В. Підходи до визначення навчальних елементів у системі історичної освіти // Історія в шк. України. - 2008. - № 3. - С. 13-16.
18.    Калуцкая Е. К. Современный кабинет истории: проблемы и перспективы // Преподавание истории в шк. - 2008. - № 3. - С. 3-6.
19.    Осадчук Р. Організація самостійної роботи в умовах профільного навчання [на уроках історії] // Історія в шк. - 2008. - № 2. - С. 1-5.
20.    Приходько А. Тестове оцінювання на уроках історії // Історія в шк. - 2008. - № 2. - С. 6-12.
21.    Дрібниця В. Використання відео- та мультимедійних матеріалів на уроках історії: комп'ютер на уроках історії // Історія України. - 2007. - № 17. - С. 10-18.
22.    Дрібниця В. Використання відео- та мультимедійних матеріалів на уроках історії: України та всесвітньої історії у 6-11 класах // Історія України. - 2007. - № 3. - С. 41-48 ; № 14. - С. 7-15.
23.    Терно С. Зовнішнє оцінювання з історії: стандарт сірості в освіті? // Директор шк. - 2007. - № 12. - С. 97-101.
24.    Десятов Д. Організація самооцінювальної діяльності учнів на уроках історії // Історія в шк. - 2007. - № 11/12. - С. 17-22.
25.    Дануца Г. К. Сценарна форма навчально-виховного процесу на уроках історії // Історія та правознавство. - 2007. - № 11. - С. 7-8.
26.    Юрченко Е. С. Коллоквиум по истории: от школы к вузу // Преподавание истории в шк. - 2007. - № 10. - С. 17-21.
27.    Алексашкина Л. Н. Курсы истории: информационное пространство и методология познания / Л. Н. Алексашкина // Педагогика. - 2007. - № 7. - С. 16-22. - Библиогр.: 22 назв.
28.    Валсова Л. М. Информационные технологии в проектной деятельности по истории и обществознанию // Преподавание истории в шк. - 2007. - № 5. - С. 22-25.
29.    Рыбаков С. Д. Способы организации работы с иллюстративным материалом на уроке истории (на примере карикатур политического содержания) // Преподавание истории в шк. - 2007. - № 5. - С. 64-69.
30.    Десятов Д. Використання картин історичної тематики на уроці: створення образів чи мифів? // Історія в шк. України. - 2007. - № 5. - С. 17-23.
31.    Камбалова Я. Навчаємося у грі (нетрадиційні види уроків узагальнювального повторення з історії стародавнього світу) //  Історія в шк. - 2007. - № 5. - С. 28-32.
32.    Бабенко Т. Зміст інформаційної культури майбутнього вчителя історії / Т. Бабенко // Рідна школа. - 2007. - № 4, квітень. - С. 23-26. - Бібліогр.: 17 назв.
33.    Фідря О. Історія стародавнього Риму: практикум з історії стародавнього світу. Всесвітня історія. 6 клас // Історія в шк. України. - 2007. - № 2 ; № 3. - с, 38-45.
34.    Програмові вимоги зовнішнього незалежного оцінювання з історії // Історія в шк. України. - 2007. - № 2. - С. 3-19.
35.    Власов В. Контроль навчальних досягнень учнів на уроках історії / В. Власов // Шлях освіти. - 2007. - № 1. - С. 34-38.
36.    Косовець Н. Українські обряди: позаурочний захід для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного (лінгвістичного) профілю // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. - 2007. - № 1. - С. 43-46.
37.    Коломоєць С. Художньо-декоративні кросворди як вид наочності // Історія України. - 2006. - № 45. - С. 17-22.
38.    Войтович І. Модульні узагальнюючі уроки з історії // Історія України. - 2006. - № 42. - С. 13-15.
39.    Медреш Є. Як вивчають історію і складають тести американські школярі // Історія України. - 2006. - № 39. - С. 8-12.
40.    Мисан В. Характеристика сучасного уроку історії // Історія України. - 2006. - № 33/34. - С. 6-13.
41.    Худобець О. Інтернет і підліток — культура спілкування та залежність : [комп'ютер на уроках історії] // Історія України. - 2006. - № 19. - С. 14-16.
42.    Левітас Ф. Сучасний урок: основні вимоги до організації навчального процесу [історії] // Історія в шк. - 2006. - № 12. - С. 26-32.
43.    Вегерчук С. М. Використання мультимедійних технологій навчання на уроках історії та правознавства // Історія та правознавство. - 2006. - № 10. - С. 15-16.
44.    Кожемяка О. Азия в древности. Древнее Междуречье: программа истор. КВН // Все для вчителя. Історія. - 2006. - № 7/8. - С. 86-92.
45.    Комаров Ю. Мить, зупинись! Ти — історична! З досвіду використання фотоматеріалів на уроках історії // Історія в шк. України. - 2006. - № 4. - С. 15-20.
46.    Полковникова Т. А. Дискуссионные формы обучения в преподавании истории и обществознания // Школ. технологии. - 2006. - № 3. - С. 104-109.
47.    Мисан В. Сучасний урок історії: тип, структура, характеристика, форми // Історія. - 2006. - № 1. - С. 35-40 ; № 2. - С. 20-23 ; № 3.
48.    Фідря О. Г. Організація та управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів на мотиваційно-організаційному етапі заняття // Історія та правознавство. - 2005. - № 32. - С. 2-7.
49.    Рябкіна О. О. Використання творів живопису на уроках історії. метод. рекомендації // Історія та правознавство. - 2005. - № 16/18. - С. 14-18.
50.    Поздняков В. Пізнавальні завдання гуманістичної спрямованості у навчанні суспільствознавчих дисциплін // Історія в шк. - 2005. - № 11/12. - С. 57-60.
51.    Танцемирова И. В. Всемирная история и культура: в помощь преподавателю спецкурса // Все для вчителя. - 2005. - № 5/6. - С. 75-84.
52.    Сидор О. Контроль навчальних досягнень учнів з історії та правознавства у середній загальноосвітній школі // Пед. думка. - 2005. - № 3. - С. 52-55.
53.    Матвієнко М. Раціоналізація праці вчителя в ході викладання вітчизняної історії // Історія України. - 2004. - № 43. - С. 10-13.
54.    Коляда І. Урок-суд як вид інноваційних навчальних занять : [урок-суд історії] // Історія України. - 2004. - № 33/34. - С. 18-22.
55.    Пометун О. І. Компетентнісний підхід в освіті й оцінювання навчальних досягнень учнів з історії // Історія та правознавство. - 2004. - № 23. - С. 2-3.
56.    Фідря о. Стратегічна мета — розвиток особистості. (Сучасний зміст шкільної історичної освіти та форми його введення до навчального плану) // Історія в шк. України. - 2004. - № 8. - С. 2-10.
57.    Бардакова О. П. Урок-игра по теме «Политическая раздробленность на Руси» // Преподавание истории в шк. - 2004. - № 4. - С. 39-42.
58.    Рябченко Е. Игра на уроке — помощница // История. - 2004. - № 3. - С. 26-30.
59.    Комаров Ю. С. Використання мультимедійного комплексу у викладанні історії // Комп'ютер у шк. та сім'ї. - 2004. - № 2. - С. 36-38.