Вы здесь

Методика преподавания физкультуры (2003-2007)

(2013)

 1. Ф74382    Физическая культура в системе воспитания детей школьного возраста
  • 75.1        //     Теория и методика физической культуры / под ред. Ю. Ф.
  • Т33        Курамшина. – М., 2003. – С. 236-273.
 2. Мудрік В. І. Організація безпеки у спортивних залах шкіл / Мудрік В. І., Мудрик В. В. // Безпека життєдіяльності. – 2004. - № 1. – С. 26-27.
 3. Бальсевич В. К. Физическая культура в школе: пути модернизации преподавания // Педагогика. – 2004. - № 1. – С. 26-32.
 4. Васьков Ю. В. Концепція (проект) розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах // Теорія та методика фіз. виховання. – 2004. - № 1. – С. 2-7.
 5. Іванова Л. Особливості профільного навчання з фізичної культури // Фіз. виховання в шк. – 2004. - № 1. – С. 5-6.
 6. Козеток І. Уроки художньої гімнастики для дівчат 10-11 класів // Фіз. виховання в шк. – 2004. - № 1. – С. 31-35.
 7. Шалар О. Г. Контрольно-коректуючий етап-основа в розвитку само діагностики, самооцінки та самокорекції самостійних занять підлітків фізичною культурою // Фіз. культура в шк. – 2004. - № 1. – С. 33-39.
 8. Остапенко О. Інтерес школярів до фізичної культури і спорту та особливості його виховання в старших підлітків загальноосвітньої школи // Рідна шк. – 2004. - № 2. – С. 50-53.
 9. Шандригось В. Аналіз змісту програм з фізичної культури в загальноосвітніх школах та можливості його удосконалення // Теорія та методика фіз. виховання. – 2004. – 3 2. – С. 28-33.
 10. Кохалевич Ю. Навчання метання на уроках фізичної культури // Фіз. виховання в шк. – 2004. - № 2. – С. 44-46.
 11. Пурьева Н.Я. Папа, мама и я – спортивная семья : сценарий семейно-спортивного праздника // Начал. шк. – 2004. - № 2. – С. 84-86.
 12. Зіборов А. Нестандартне обладнання на уроках фізичної культури // Фіз. виховання в шк. – 2004. - № 3. – С. 42-44.
 13. Биковська Л. Виховання швидкісно силових здібностей у дівчат старшого шкільного віку / Биховська Л., Смирнова Т. // Фіз. виховання в шк. – 2004. - № 3. – С. 45-48.
 14. Хитайленко Н. А. О нестандартных способах ведения уроков гимнастики // Физ. культура в шк. – 2004. - № 6. – С. 26-28.
 15. Васьков Ю. Основні функції та мета шкільної фізичної культури // Завуч. – 2004. - № 8.
 16. Проект змісту навчального матеріалу з футболу для нової шкільної навчальної програми з фізичної культури // Освіта. – 2004. - № 15.
 17. Миценко М. Домашні завдання з фізкультури : складові тижневого рухового режиму школяра // Здоров’я та фізична культура. – 2005. - № 1. 
 18. Бычкова Л. Перевод предметных умений в универсальные на уроках физической культуры // Відкрит. урок. – 2004. - № 17-18. – С. 41-44.
 19. Ведмеденко Б. виховання у молоді засобами фізичної культури і спорту якостей лідера // Освіта і упр. – 2005. – Т. 8, № 1. – С. 141-146.
 20. Калгашкина Е. Планирование как фактор управления учебным процессом на уроках физической культуры в школе // Школьное планирование. – 2005. - № 1. – С. 30-43.
 21. Лях В. И. Учение и обучение двигательным действиям [детей] // физ. культура в шк. – 2005. - № 1. – С. 18-24.
 22. Лукьяненко В. Физкультурное образование и здоровье учащейся молодежи // Нар. образование. – 2005. - № 2. – С. 132-134.
 23. Чешейко С. Інноваційні підходи до організації процесу фізичного виховання // Фіз. виховання в шк. – 2005. - № 2. – С. 46-48.
 24. Віхров К. Основи методики навчання і тренування // Фіз. виховання в шк. – 2005. - № 2. – С. 30-33.
 25. Ільченко А. Європейські юнацькі олімпійські фестивалі – Фіз. виховання в шк. – 2005. - № 2. – С. 2-5.
 26. Ведмеденко Б, Ф. Щаблі педагогічної технології: інтерес, гра, здібності, самостійні заняття // Теорія та методика фіз. виховання. – 2005. - № 2. – С. 15-19.
 27. Калініченко О. М. Урок фізичної культури з елементами аеробіки // Теорія та методика фіз. виховання. – 2005. - № 2. – С. 20-24.
 28. Ведмеденко Б. Виховання в учнів інтересу до самостійних занять фізичною культурою і спортом // Фіз. виховання в шк. – 2005. - № 3. – С. 41-48.
 29. Віхров К. Організація тренувального заняття // Фіз. виховання в шк. – 2005. - № 3. – С. 10-12.
 30. Положення про спортивний зал загальноосвітнього навчального закладу : проект // Фіз. виховання в шк. – 2005. – № 3. – С. 2-4.
 31. Живага С. Роль фізкультурної освіти в підвищенні ефективності фізичного виховання учнів // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8, № 3-4. – С. 85-89.
 32. Михайлова Н. В. как сформировать интерес к физической культуре : [мотивация] // Физ. культура в шк. – 2005. - № 4. - С. 10-16.
 33. Андрєєва О. Проблеми та перспективи впровадження рекреаційно-оздоровчих занять в загальноосвітніх школах / Андрєєва О., Чернявський М. // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2005. - № 4. – С. 34-36.
 34. Шапарь А. В. Роль и место физической культуры в образовательном процессе / Шапарь А. В., Перетятько В. В. // Физ.культура в шк. – 2005. - № 4. – С. 29-33.
 35. Волинець Р. Художня гімнастика як шкільна дисципліна // Здоров’я та фіз. культура. – 2005. - № 5.
 36. Горащук В. П. Теоретичні підходи до формування культури здоров’я школярів // Основи здоров’я і фіз. культура. – 2005. - № 5. – С. 10-13.
 37. Завадич В. Уроки ритмічної гімнастики у школі для старшокласниць / Завадич В., Ротерс Т. // Фіз. виховання в шк. – 2005. - № 5. – С. 32-38.
 38. Васьков Ю. Концепція розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах // Здоров’я та фіз. культура. – 2005. – № 6.
 39. Кучеренко М. Практика роздільного навчання дівчаток і хлопчиків на уроках фізичної культури // Фіз. виховання в шк. – 2005. - № 6. – С. 28-32.
 40. Лях В. и. Физическое воспитание в современной немецкой школе // Физ. культура в шк. – 2005. - № 5. – С. 75-79.; № 6. – С. 74-79.
 41. Наш «Последний герой» : [сценарий праздника-соревнования] // Физ. культура в шк. – 2005. - № 7. – С. 62-63.
 42. Єрмолова В. М. Особливості організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в середніх навчальних закладах України // Основи здоров’я і фіз. культура. – 2005. - № 8. – С. 4-5.
 43. Колодницкий Г. Обеспечение безопасности на уроках физической культуры / Колодницкий Г., Кузнецов В. // Основы безопасности жизни. – 2005. - № 9. – С. 50-55.
 44. Ротерс Т. Основні вправи з ритміки на уроках фізичної культури // Здоров’я та фіз. культура. – 2005. - № 10.
 45. Євтушевська Н. Мотивація школярів до занять фізичною культурою і спортом // Рідна шк. – 2005. - № 11. – С. 8-10.
 46. Голінчук О. Інновації у фізичному вихованні: використання між предметних зв’язків // Здоров’я та фіз. культура. – 2005. - № 18. – С. 1-6.
 47. Куриленко С. Урок здоров’я : докладніше про методику і зміст / Куриленко С., Бережна Т. // Здоров’я та фіз. культура. – 2005. - № 21.
 48. Операйло С. Актуальність і проблеми модернізації системи фізичного виховання // Фіз. виховання в шк. – 2006. - № 1. – С. 3-6.
 49. Коваленко І. Нестандартно, ефективно, перспективно! : використання нестандартного обладнання на уроках фізкультури // Здоров’я та фіз. культура. – 2006. - № 2.
 50. Ількевич М. Урок гімнастики у середній школі: теорія і практика // Здоров’я та фіз. культура. – 2006. - № 6.
 51. Дякун М. Позашкільні та самостійні заняття фізичною культурою і спортом учнів 9-11-х класів // Здоров’я та фіз. культура. – 2006. - № 7.
 52. Васьков Ю. Коментарі до програми з фізичної культури // Здоров’я та фіз. культура. – 2006. - № 9. – С. 14-20.
 53. Кузнецов А. А. Изучение динамики функционального состояния кардиореспираторной системы организма детей школьного возраста в процессе адаптации к физическим нагрузкам / А. А. Кузнецов, Н. В. Маликов // Вісн. ЗНУ. Біолог. науки. – 2006. - № 1. – С. 90-95.
 54. Живага С. Перспективи розвитку уроку фізичної культури // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, № 2. – С. 139-143.
 55. Ковальчук Н. Сучасні проблеми використання термінології загально розвивальних вправ в школі / Ковальчук Н., Санюк В. // Фіз. виховання в шк. – 2006. - № 2. – С. 35-43.
 56. Ніколаєнко М. Система оздоровлення та фізичного виховання учнів, які проживають у зонах пострадіаційного забруднення // Фіз. виховання в шк. – 2006. - № 2. – С. 15-22.
 57. Дубенчук А. Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу «Фізкультурно-спортивний комплекс» : (проект) // Фіз. виховання в шк. – 2006. - № 2. – С. 11-13.
 58. Кашуба В, проектування системи моніторингу фізичного стану школярів на основі використання інформаційних технологій // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2006. - № 3. – С. 61-67.
 59. Суслина С. М. Организация занятий по физической культуре в разновозрастной группе // Школ. технологии. – 2006. - № 4. – С. 77-84.
 60. Рубан Н. Навчання методом та прийомам самоконтролю учнів на уроках фізичної культури // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2006. - № 4. – С. 52-55.
 61. Бабешко О. Гендерні засади побудови змісту фізичного виховання школярів // Фіз. виховання в шк. – 2006. - № 4. – С. 50-53.
 62. Алексєєнко О. Домашнє завдання з фізичного виховання як програма самовідновлення здоров’я // Фіз. виховання в шк. – 2006. - № 6. – С. 47-50.
 63. Сєліванов А. Фізична культура : [метод. рекомендації] // Відкрит. урок. – 2006. - № 8. – С. 72-74.
 64. Концепція розвитку фізичного виховання у сфері освіти в Україні на 2006-2010 роки // Основи здоров’я та фіз. культура. – 2006. - № 10. – С. 2-3.
 65. Методичні рекомендації щодо проведення шкільних змагань // Здоров’я та фіз. культура. – 2006. - № 13-14. – С. 6-9.
 66. Барабаш С. Змагання юних олімпійців : (спорт. свято для учнів 7-8 кл.) // Здоров’я та фіз. культура. – 2006. - № 13-14. – С. 10-12.
 67. Бережна Л. Свято з фізичної культури «Малі Олімпійські ігри» // Здоров’я та фіз. культура. – 2006. - № 13-14. – С. 14-16.
 68. Ількевич М. урок як головна форма фізичного виховання школярів // Здоров’я та фіз. культура. – 2006. - № 26. 
 69. Журкіна Л. Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи // Здоров’я та фіз. культура. – 2006. - № 30.
 70. Ковальчук Л. Козацькому роду нема переводу : спортивно-пізнавальне свято // Здоров’я та фіз. культура. – 2006. - № 30.
 71. Солопчук Д. Використання степ-аеробіки на уроках фізичної культури // Фіз. виховання в шк. – 2007. - № 1. – С. 48-52.
 72. Шарова Л. В. Вопросы профилактики травматизма во время занятий физической культурой / Шарова Л. В., Абызова Т. В. // Адаптив. физ. культура. – 2007. - № 1. – С. 24-27.
 73. Наконечна С. «Козацький гарт» замість ГПО // Україна молода. – 2007. – 27 січ. - С. 12.
 74. Швед Л. В. Использование информационных технологий в физическом воспитании учащихся // Информатика и образование. – 2007. - № 2. – С. 25-26.
 75. Гільова І. Впровадження інноваційних технологій та їх елементів на уроках фізичної культури // Фіз. виховання в шк. – 2007. - № 2. – С. 22-24.
 76. Навчально-методичне забезпечення предметів «фізична культура» та «захист Вітчизни»  галузі «Здоров’я і фізична культура» у 2007/2008 навчальному році // Фіз. виховання в шк. – 2007. - № 4. – С. 5-7.
 77. Круцевич Т. Основні напрями вдосконалення програм фізичного виховання школярів // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2006. - № 4. – С. 20-27.
 78. Круцевич Т. Експрес-контроль фізичної підготовленості дітей та підлітків в умовах фізкультурно-оздоровчих занять // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2007. - № 1. – С. 64-69.Особливості рівня здоров’я, фізичної підготовленості, самопочуття та ведення здорового способу життя в учнів загальноосвітніх шкіл і гімназій / Н. Денисенко, Л. Педик, Л. Фукс, В. Чижик // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2007. - № 3. – С. 44-47.
 79. Кротов Г. Оцінка фізичної підготовленості дівчаток молодших класів різних сома типів // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2007. - № 3. – С. 64-66.
 80. Аксьонова О. Інтерактивні форми діяльності учнів на уроках фізичної культури // Фіз. виховання в шк. – 2007. - № 5-6. – С. 35-37.
 81. Шафранская А. Н. Оптимизация русловий занятий физической культурой // Фізкультура в шк. – 2007. - № 4; № 5; № 6. – С. 71-75.
 82. Гугин А. А. Физкультурные праздники и выступления // Физ. культура в шк. – 2007. - № 7. – С. 57-61.
 83. Мельничук Ю. Фізична культура : [метод. рекомендації] // Відкрит. урок. – 2007. - № 8. – С. 86-88.
 84. Бурцева М. Е. Упражнения в равновесии в V-VI классах // Физ. культура в шк. – 2007. - № 8. – С. 17-18.
 85. Леонтьева М. С. Работа с детьми-сиротами : [физкультурно-оздоровительная работа] / М. С. Леонтьева, Д. В. Грязнов // Физ. культура в шк. – 2007. - № 8. – С. 44-46.
 86. Кокарев Б. В. Исследование влияния персональних программ аэробной и силовой направленности на увлечение силовых показателей мальчиков и девочек 10-12 лет / Кокарев Б. В., Гордейченко О. А. // Теорія та методика фіз. виховання. – 2007. - № 11. – С. 33-36.
 87. Соколов А. Я шагаю протошагом : [метод оздоровительной ходьбы] // ФИС. – 2007. - № 11. – С. 14-15.
 88. Єрмолова В. Олімпійська освіта в загальноосвітніх навчальних закладах України // Здоров’я та фіз. культура. – 2007. - № 28. – С. 1-4.
 89. Єрмолова В. Використання нестандартного обладнання на уроках фізичної культури // Здоров’я та фіз. культура. – 2007. - № 28.
 90. Спасенних О. Урок гімнастики у школі : з досвіду роботи вчителя фізкультури // Здоров’я та фіз. культура.- 2007. - № 33.