Вы здесь

Екскурсійно-туристична та краєзнавча робота (2002-2007)

(2013)

Экскурсионно-туристическая и краеведческая работа (2002-2007)
1.    891585    Квартальнов В. А. Педагогические аспекты туристско-
       75.8         краеведческой деятельности // Квартальнов В. А. 
       К32         Биосфера и туризм : в 5-ти т. Т. 3. Социальное     пространство спорта и     туризма. - М., 2002. - С. 138-142.
2.    Соломонова Т. Шкільні музеї в Україні: тенденції і проблеми розвитку // Історія України. - 2007. - № 45. - С. 4-6.
3.    Гайда Л. Музеї при навчальних закладах: старі проблеми та нові тенденції // Історія України. - 2007. - № 45. - С. 1-3.
4.    Гайда Л. Юні музеєзнавці : навч. програма гуртка // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2007. - № 40.
5.    Морозова И. А. Музейная педагогика в Сети // Преподавание истории в шк. - 2007. - № 8. - С. 22-24.
6.    Гогиберидзе Г. М. Формирование музейной педагогики / Гогиберидзе Г. М., Чесняк М. Г. // Преподавание истории в шк. - 2007. - № 8. - С. 3-5.
7.    Попова Т. Шкільний віртуальний музей історії кінематографа як унікального поєднання фізики, техніки і мистецтв // Фізика та астрономія в шк. - 2007. - № 5-6. - С. 12-16.
8.    Скляр С. Посвята в туристи : (Сценарії заняття туристського гуртка) // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2007. - № 4. - С. 20-22.
9.    Степанов П. Школьный туризм как средство воспитания : Советы организатору туристической работы в школе // Нар. образование. - 2007. - № 3. - С. 90-97.
10.    Верин-Галицкий Д. Руководитель детской туритической группы: каким он должен быть // Нар. образование. - 2007. - № 3. - С. 97-105.
11.    Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України // Інформ. зб. М-ва освіти. - 2007. - № 1. - С. 3-24.
12.    Краснящих с. Наука бути туристом : метод. рекомендації // Шкіл. світ. - 2006. - № 16.
13.    Вертеленко О. Змагання зі спортивного туризму : метод. рекомендації // Шкіл. світ. - 2006. - № 16.
14.    Бєлякова О. О. Використання потенціалу шкільного музею у навчальо-виховному процесі // Історія та правознавство. - 2006. - № 8-9. - С. 18-20.
15.    Яковлєв В. Використання регіонального підходу в еколого-натуралістичній роботі : (З досвіду роботи Луган. обл. еколого-натураліст. центру учнів. молоді) / В. Яковлєв // Рідна школа. – 2006. – № 8. – С. 62-64.
16.    Геревич О. "Ойкос" - візитка юних екологів-краєзнавців: (Досвід роботи табору-експедиції) / О. Геревич // Рідна школа. – 2006. – № 8. – С. 59-61.
17.    Коцур Н. І. Медико-педагогічне забезпечення дитячого туризму // Основи здоров’я та фіз. культура. - 2006. - № 2. - С. 13-15.
18.    Оліфер П. Краєзнавчий аспект позакласної роботи // Укр. мова та л-ра. - 2005. - № 48.
19.    Воронков О. Про туризм у шкільній освіті й вихованні // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2005. - № 20.
20.    Пулім Є. В. Зелені мандрівники : Екскурсія до музею кімнатних рослин : [для учнів молодших кл.] // Розкажіть онуку. - 2004. - № 13-14. - С. 48-51.
21.    Смирнова В. Организация туристско-краеведческой работы // Открыт. шк. - 2004. - № 5. - С. 10-14.
22.    Константинов Ю. Педагогические возможности туристско-краеведческой деятельности // Нар. образование. - 2004. - № 3. - С. 138-140.
23.    Музеї педагогічного профілю України — складова її культури // Освіта. - 2003. - № 32. - С. 3.
24.    Федорченко В. Екскурсійна діяльність в історії шкільництва : (поч. ХХ ст.) // Рідна шк. - 2003. - № 7. - С. 50-53.
25.    Садкович Н. П. Практические рекомендации по созданию текста истории школы : (школ. музей) // Преподавание истории в шк. - 2003. - № 2. - С. 67-70.
26.    Ганопольський В. Географічні аспекти туристської освіти // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2002. - № 40.
27.    Фокін С. Організація водного походу : Поради туристам // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2002. - № 22.
28.    Дрогов И. А. Проблемы организации оздоровления детей и подростков средствами активного отдыха и туризма / Дрогов и. А., Смирнов Д. В. // Теория и практика физ. культуры. - 2002. - № 11. - С. 56-59.
29.    Бакулин В. М. Методические аспекты экскурсионной деятельности // Преподавание истории в шк. - 2002. - № 10. - С. 69-73.
30.    Некрасов И. Методика проведения школьного похода // Воспитание школьников. - 2002. - № 6. - С. 19-22.
31.    Фокін С. Небезпеки туристського походу // Завуч. - 2002. - № 5.
32.    Макарова Н. Образовательная среда в музее? - Да, если этот музей детский : [дет. музей как способ организации образовательной среды] / Макарова Н., Чичканова Т. // Нар. образование. - 2002. - № 2. - С. 133-140.
33.    Ганусенко Н. Виховання школярів у музеях художнього профілю // Мистецтво та освіта. - 2002. - № 1. - С. 56-59.