Вы здесь

Творче редагування та його основні проблеми

(2014)

Творческое редактирования и его основные проблемы

1. 966577    Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник. 
    76.0    - К. : Знання, 2012. - 272 с.
    Ж17    С. 206-223: Організація видавничої діяльності. Основні принципи редагування.

2. Ф80796    Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посібник. - 
    76.12    2-ге вид, випр. і доп. - Львів : ПАІС, 2009. - 432 с.
    К20    С. 21-40: Редактор і текст.

3. 941025    Карпенко В. О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : 
    76.17    підручник для вузів. - К. : Ун-т "Україна", 2007. - 438 с.
    К26    С. 227-333: Творчі аспекти майстерності.

4. 919648    Мильчин А. Э. Методика редактирования текста : учебник для вузов. - 3-е изд., 
    76.17    перераб. и доп. - М. : Логос, 2005. - 528 с.
    М60    С. 15-46: Сущность и задачи редактирования.

5. 941917    Накорякова К. М. Литературное редактирование. - М. : ИКАР, 2008. - 432 с.
    76.17    
    Н22

6. Ф72936    Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. - Львів : Афіша, 2001. - 
    76.17    416 с.
    П20    С. 31-39: Сутність редагування.

7. 909523    Редакторская подготовка изданий : учебник для вузов / С. Г. Антонова, 
    76.17    В. И. Васильев, И. А. Жарков и др. ; под общ. ред. С. Г. Антоновой. - М. : Логос, 
    Р33    2004. – 496 с.

8. 841584    Різун В. В. Літературне редагування . - К. : Либідь, 1996. - 240 с.
    76.17    С. 74-98: Механізми редакторської праці та їх теоретичне обґрунтування.
    Р49

9. 922473    Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посібник. - К. : Наша 
    76.17    культура і наука, 2005. – 560 с.
    Т41    С. 235-248: Редагування та його види : [в т. ч. творчі начала].

10. Гринева Ю. О. Повышение эффективности редакционных процессов в результате внедрения редакционно-издательской системы // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 2009. - № 3. – С. 168-178.

11. Зелінська Н. Едиторика – теорія і практика редагування в реаліях нового тисячоліття // Друкарство. – 2006. - № 5. – С. 19-24.

12. Зелінська Н. В. Теоретичні обриси сучасного редагування, або ще раз про едиторику // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2010. - № 2. - С. 227-232.

13. Куляс Т. Теорія помилок і практика редагування // Вища освіта України. – 2006. - № 1 . – С. 80-88.

14. Носко А. М. Авторське редагування на підготовчому етапі творчого процесу // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2012. - № 2. - С. 122-126.

15. Партико З. В. Методи творчого редагування // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2011. - № 1. - С. 114-120.

16. Партико З. В. Редагування: творчість чи ремесло? // Вісн. Кн. палати. – 1999. - № 9. – С. 12-15.

17. Партико З. В. Творче редагування як комунікативне явище / З. В. Партико, Ю. Ю. Саплін // Держава та регіони. Серія: Гуманіт. науки. – 2010. - № 3. – С. 115-119.

18. Побідаш І. Професія редактора: термінологічний, творчий та функціональний аспект // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченко. Журналістика. – 2010. - № 17. – С. 46-50.

19. Тимошик М. С. Змістове наповнення поняття редагування в науці про видавничу справу та редагування // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2010. - № 2. - С .232-237.

20. Шевченко В. Ф. До питання про зміст поняття "редакторська майстерність" / В. Ф. Шевченко, Ю. Ю. Саплін // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. - 2009. - № 1-2. - С. 170-173.