Вы здесь

Зовнішня торгівля України окремими видами товарів (2003-2007)

(2014 р.)

Внешняя торговля Украины отдельными видами товаров (2003-2007)

1. Клименко, Н. А. Адаптація експортно орієнтованих галузей АПК до сучасних інтеграційних вимог / Н. А. Клименко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 12. - С. 60-63. 

2. Писаренко, В. В. Розвиток експорту консервної продукції з України / В. В. Писаренко, В. І. Даниленко // Економіка АПК. - 2007. - № 12. - С. 118-121.

3. Кирилюк, Є. М. Принципи формування національного експортера продовольчої продукції / Є. М. Кирилюк // Агроінком. - 2007. - № 11-12. - С. 3-7. 

4. Авідзба А. М. Використання захисних заходів щодо імпорту винопродукції при вступі України у ВТО // Вісн. аграрн. науки. - 2007. - № 10. - С. 71-74.

5. Крылов В. Рынок импорта [ферромолибдена и феррованадия в Украину] // Металл. - 2007. - № 8. - С. 32-34.

6. Попов В. Украинская внешняя торговля цветными металлами и изделиями из них // Металл. - 2007. - № 5. - С. 70-75 ; № 6. - С. 85-86.

7. Литовченко А. В. Фінансово-економічне регулювання імпорту рибо- та морепродуктів // Вісн. аграр. науки. - 2007. - № 6. - С. 81-83.

8. Благодир, Л. М. Забезпечення експортної орієнтації підприємств олійно-жирового комплексу України / Л. М. Благодир // Регіональна економіка. - 2007. - № 4. - С.52-60. - Бібліогр.: 10 назв.

9. Коровайченко Н. Експортний потенціал чорної металургії в контексті європейської інтеграції України // Вісн. КНТЕУ. - 2007. - № 1. - С. 68-74.

10. Татар М. С. Аналіз ефективності експортних операцій металургійних підприємств // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 1. - С. 6-9.

11. Зорин М. Энергобиржа как осознанная необходимость [для обеспечения экспорта укр. электроэнергии] // ТЭК. - 2007. - № 1. - С. 45-49.

12. Онищенко В. П. Україна на світових ринках високотехнологічної продукції // Зовнішея торгівля: право та економіка. - 2007. - № 1. - С. 5-16.

13. Ф78988 65.5 Э40 Україна в системі міжнародної торгівля послугами // Економічні проблеми XXI століття : міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. - К. : Знання, 2007. - С. 319-348.  

14. Ф78988 65.5 Э40 Україна в системі міжнародної торгівля товарами // Економічні проблеми XXI століття : міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. - К. : Знання, 2007. - С. 303-319. 

15. 932815 65.9(4Укр)8 К95 Кухарська, Н. О. Україна в міжнародній торгівлі товарами, послугами // Кухарська, Н. О. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. для вузів / Н. О. Кухарська, С. К. Харічков. - Х. : Одіссей, 2007. - С. 56-125.

16. Піковський В. Про деякі наслідки торгівлі металопродукцією через офшорні зони / В. Піковський, О. Сірик // Економіка України. - 2006. - № 12. - С. 73-78.

17. Саліхова, О. Б. Високі технології: проблеми їх інтерпретації, класифікації та квантифікацій в Україні : [експорт України на ринку високих технологій] / О. Б. Саліхова // Проблеми науки. - 2006. - № 12. - С. 18-24. - Бібліогр.: 20 назв. 

18. Карпенко, М. О. Конкурентоспроможність і експорт молочної продукції в Україні / М. О. Карпенко // Економіка АПК. - 2006. - № 11. - С. 98-102.

19. Цьомик, Ю. В. Удосконалення державного регулювання експорту та імпорту агропродовольчої продукції в Україні / Ю. В. Цьомик // Економіка АПК. - 2006. - № 6. - С. 105-110.

20. Левчук Н. И. Экспорт украинских молокопродуктов: состояние и перспективы / Н. И. Левчук, О. Н. Левчук // Молочное дело. - 2006. - № 6. - С. 5-11.

21. Губенко, В. І. Теоретико-методологічні засади диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності АПК як основний напрям переходу на інтенсивний шлях розвитку експорту / В. І. Губенко // Агроінком. - 2006. - № 5-6. - С. 3-7. 

22. Павлик, І. М. Виробничий і експортний потенціал молочної галузі в Україні / І. М. Павлик // Агроінком. - 2006. - № 5-6. - С. 24-27. 

23. Озирний В. Експорт овочів і фруктів з України: перспективи розвитку // Агроогляд: овочі та фрукти. - 2006. - № 5. - С. 7-8.

24. Овсянніков, О. В. Формування зовнішньоторговельних відносин на ринку зерна в Україні / О. В. Овсянніков // Економіка АПК. - 2006. - № 5. - С. 122-127.

25. Мельник, Л. Ю. Експорт зернових культур Україною: стан, проблеми та перспективи розвитку / Л. Ю. Мельник, О. М. Рогожа // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. - 2006. - № 4. - С. 221-226. - Бібліогр.: 11 назв.

26. Майстро, С. В. Конкурентоспроможність української продукції тваринництва на світовому аграрному ринку / С. В. Майстро // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2006. - № 3. - С. 106-111. - Бібліогр.: 11 назв. 

27. Дьяченко О. В. Організація статистичних спостережень у сфері зовнішньої торгівлі товарами в Україні // Статистика України. - 2006. - № 3. - С. 4-9.

28. Хахльов О. В. Становлення та нарощування експортного потенціалу промисловості будівельних матеріалів // Стратегія розвитку України. - 2006. - № 2-4. - С. 269-273.

29. Олейніков, О. О. Сучасні тенденції світового ринку високотехнологічної продукції та місце України на ньому / О. О. Олейніков // Проблеми науки. - 2006. - № 1. - С. 30-38. - Библиогр.: 13 назв. 

30. Янчевський Р. В. Демпінговий імпорт агропродовольчої продукції в Україну: можливість виниенення та шляхи запобігання // Агроінком. - 2006. - № 1. - С. 16-19.

31. Беланова И. Новые «заморочки» при импорте услуг // Баланс. - 2005. - № 25. - С. 37-40.

32. Самбур С. Исторические аспекты и перспективы внешнеэкономической деятельности на оптовом рынке электрической энергии Украины // Энергет. политика Украины. - 2005. - № 12. - С. 6-9.

33. Перспективи розвитку експорту і тенденції споживання мінеральних добрив в Україні. Обсяги та ціни // Агросвіт. - 2005. - № 10. - С. 22-26.

34. Музиченко О. Експорт зерна: могли б ще більше // Пропозиція. - 2005. - № 5. - С. 44.

35. Андрієвський І. Д. Економічні чинники формування експортно-імпортної політики використання мінеральної сировини в Україні // Нафт. і газ. пром-сть. - 2005. - № 5. - С. 16-20.

36. Горощенко Л. Г. Импортные и экспортные поставки различных видов сыров // Сыроделие и маслоделие. - 2005. - № 5. - С. 2-6.

37. Логутова Т. Г. Анализ стимулирования экспорта металлопродукции в Украине / Т. Г. Логутова, А. Г. Демьянченко   // Актуал. проблеми економіки. - 2005. - № 4. - С. 52-59.

38. Шипичук Н. П. Влияние налоговой политики государства на рынок импорта автомобилей / Н. П. Шипичук, В. И. Шкромада // Економіка. Фінанси. Право. - 2005. - № 4. - С. 19-20.

39. Бортник О. М. Стратегічні засади розвитку експорту продукції ПЕК // Формування ринк. відносин в Україні. - 2005. - № 4. - С. 68-72.

40. Перспективи розвитку експорту і тенденції споживання мінеральних добрив в Україні. Обсяги та ціни // Агроогляд. - 2005. - № 3. - С. 10-13.

41. Губенко, В. І. Вплив трансформації курсу національної валюти на експорт товарів АПК / В. І. Губенко // Економіка АПК. - 2005. - №2. - С. 85-88. 

42. Амброзов В. Експорт зернових та цінові тенденції / В. Амброзов, В. Онегіна // Економіка України. - 2005. - № 1. - С. 73-79.

43. Огляд зовнішньої торгівлі овочами та фруктами в Україні в січні-вересні 2005 року // Агроогляд. - 2005. - № 1. - С. 16-20.

44. Степанчук І. П. Оцінка експортного потенціалу машинобудівної галузі України // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. економіка. - 2004. - Вип. 72. - С. 10-14.

45. Вільховий Ю. Особливості експорту спирту й алкогольних напоїв та користування пільгами з акцизного збору // Вісн. подат. служби України. - 2004. - № 26. - С. 32-37.

46. Романенко С. Экспортные перспективы черной металлургии Украины // Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - № 16. - С. 12-13.

47. Загородний В. Сырье — хорошо, продукция — лучше : [приоритеты развития экспорт. потенциала АПК Украины] // Обзор укр. рынка. - 2004. - № 11. - С. 43-45.

48. Попов В. Украинская внешняя торговля цветными металлами и изделиями из них // Металл. - 2004. - № 10. - С. XVIII-XIX (Вставка).

49. огляд зовнішньої торгівлі овочами та фруктами в Україні в січні-серпня 2004 року // Агроогляд. - 2004. - № 10. - С. 38-41.

50. Бортник О. М. Роль і місце в Україні експорту паливно-енергетичних ресурсів // Формування ринк. відносин в Україні. - 2004. - Вип. 9. - С. 226-229.

51. Загоруйко В. О. Місце вин України на європейському ринку // Вісн. аграрн. науки. - 2004. - № 12. - С. 53-55.

52. Попов В. Украинская внешняя торговля цветными металлами и изделиями из них // Металл. - 2004. - № 5. - С. XII-XIII (Рынки).

53. Компанієць В. О. Україна в контексті світової торгівлі зерном: аналітичний огляд // Хранение и переработка зерна. - 2004. - № 5. - С. 10-14.

54. Огляд зовнішньої торгівлі продуктами переробки овочів та фруктів [України] // Агроогляд. - 2004. - № 5. - С. 35-39.

55. Петров В. М. Формування ринку імпортної вживаної сільськогосподарської техніки // Економіка АПК. - 2004. - № 4. - С. 107-114.

56. Варченко О. М. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності бурякоцукрового виробництва // Вісн. аграр. науки. - 2004. - № 4. - С. 65-70.

57. Соколова А. Европейский киловатт : [экспорт укр. электроэнергии в старны Восточной Европы] // Энергет. политика Украины. - 2004. - № 3. - С. 62-66.

58. Деминская С. Украины импортирует кокс // Обзор укр. рынка. - 2004. - № 3. - С. 70-77.

59. Столяров В. В. Механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектора в контексті ринку зерна [в Україні] // Економіка АПК. - 2004. - № 3. - С. 155-158.

60. Попов В. Украинская внешняя торговля цветными металлами и изделиями из них // Металл. - 2004. - № 2. - С. XVI-XVIII (Рынки).

61. Ващук В. Ф. суперечності механізму конкуренції вітчизняних та імпортних товарів на внутрішньому ринку України // Економіка АПК. - 2004. - № 2. - С. 153-159.

62. Экспорт кокса будут регистрировать // Металл. Бюл. Украина. - 2004. - № 1. - С. 58-61.

63. Політуха О. М. Інфраструктура експорту зерна та проблеми її розвитку // Економіка АПК. - 2003. - № 11. - С. 38-45.

64. Губенко В. І. Реалізація експортного потенціалу АПК України в умовах глобалізації світової економіки // Економіка АПК. - 2003. - № 10. - С. 124-129.

65. Попов В. Импорт цветных металлов в Украину // металл. - 2003. - № 9. - С. 94-98.

66. Ільчук М. М. Зовнішня діяльність України на ринку молочної продукції // Економіка АПК. - 2003. - № 9. - С. 90-96.

67. Школьний О. До проблеми формування Україною конкурентної  стратегії експортоорієнтованих галузей АПК // Економіка України. - 2003. - № 5. - С. 54-59.

68. Писарев Д. Инфраструктура экспорта зерна из Украины и Причерноморского региона // Хранение и переработка зерна. - 2003. - № 5. - С. 40-41.

69. Шубравська О. В. Експортна діяльність як фактор стабільності розвитку АПК України // Економіка і прогнозування. - 2003. - № 4. - С. 124-134.

70. Вавилов А. Экспортный потенциал Украины в энергетике // Энергет. политика Украины. - 2003. - № 3. - С. 4-8.

71. Салихова Е. Зерно — за моря. Экспорт зерновых через порты Украины // Обзор укр. рынка. - 2003. - № 1. - С. 69-75.

72. Михайлов В. Внешняя торговля Украины услугами в 1998-2002 гг. // Обзор укр. рынка. - 2003. - № 1. - С. 9-11.

73. 899369 65.583 М58 Україна на світових ринках зерна, м'ясомолочної продукції, цукру та лікеро-горілчаних виробів і вин // міжнародний агробізнес / за ред. І. Ю. Сіаченка. - К., 2003. - С. 110-116.

74. Власюк В. С. Прогнозування ємності зовнішніх ринків продукції чорної металургії : [експорт] // Економіка і прогнозування. - 2002. - № 3. - С. 117-126.