Вы здесь

Іноземне інвестування в економіку України (2003-2007)

(2014 р.)

Иностранные инвестиции в экономику Украины (2003-2007)

1. Дацій О. І. Розвиток теорій і концепцій іноземного інвестування // Фонд. ринок. - 2007. - № 45. - С. 18-23.

2. Клименко, Н. Г. Поліваріантність політики щодо стимулювання залучення іноземних інвестицій / Н. Г. Клименко // Гуманіт. вісн. ЗДІА. - 2007. - Вип. 30. - С. 210-214. - Бібліогр.: 8 назв.

3. Жуматий А. Полюбить матрешку : [иностран. инвестиции в укр. экономику] // Корреспондент. - 2007. - № 22. - С. 32-34.

4. Дацій О. І. розвиток теорій і концепцій іноземного інвестування // Інвестиції: практика та досвід. - 2007. - № 22. - С. 4-7.

5. Бутко М. П. Залучення інвестицій зовнішньоекономічної діяльності в Україні: сучасний стан і перспективи // Інвестиції: практика та досвід. - 2007. - № 17. - С. 3-6.

6. Касьянов, Я. А. Україна як суб'єкт міжнародного інвестиційного ринку / Я. А. Касьянов // Проблеми науки. - 2007. - № 12. - С. 32-36. - Бібліогр.: 13 назв.

7. Іваноньків, О. О. Політика держави щодо інвестиційної діяльності в Україні та перспективи прямого іноземного інвестування / О. О. Іваноньків // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 11. - С. 12-17. 

8. Казимир, Д. С. Проблеми та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні / Д. С. Казимир // Формування ринк. відносин в Україні. - 2007. - № 10. - С. 52-56.  

9. Волкодав В. В. Активізація західноєвропейського інвестування в Україну // Агроінком. - 2007. - № 7/8. - С. 60-63.

10. Харламова, Г. О. Вплив прямих іноземних інвестицій на забезпечення розвитку національної економіки України / Г. О. Харламова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 7. - С. 174-181. 

11. Петрушевська В. В. Стримування іноземних інвестицій в економіку України / Петрушевська В. В., Іващенко А. І // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. - 2007. - № 6. - С. 126-129.

12. Пехтєрєва Ю. Економіко-правовий механізм залучення іноземного капіталу в економіку України і місце у ньому спеціального режиму інвестування // Схід. - 2007. - № 6. - С. 11-16.

13. Платіжний баланс, іноземні інвестиції, кредитні запозичення та резервні активи України // Фін. ринок України. - 2007. - № 5/6. - С. 7-12.

14. Харламова, Г. Моделювання впливу регіонального фактору на надходження прямих іноземних інвестицій в Україні / Г. Харламова // Економіст. - 2007. - № 5. - С. 50-53.

15. Другов, О. О. Активізація інвестиційної діяльності системи в умовах росту в ній участі іноземних інвесторів / О. О. Другов, О. С. Орловський // Регіон. економіка. - 2007. - № 2. - С. 198-203. - Бібліогр.: 5 назв. 

16. Чацка В. М. Іноземні інвестиції як фактор глобалізації світової економіки // Інвестиції: практика та досвід. - 2007. - № 2. - С. 15-19.

17. Мортіков, В. В. Інвестиції і зовнішні ефекти / В. В. Мортіков // Фінанси України. - 2007. - № 2. - С. 120-126.

18. Романів, К. М. Іноземні інвестиції - ресурс економічного зростання регіону та України в цілому / К. М. Романів // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. - 2007. - № 1. - С. 402-405. - Бібліогр.: 6 назв. 

19. Абрамович І. В. Напрями активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України // Інвестиції: практика та досвід. - 2007. - № 1. - С. 16-19.

20. Товстиженко, О. В. Роль іноземних інвестицій в інтенсифікації розвитку вітчизняного виробництва / О. В. Товстиженко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 1. - С. 104-108.

21. Пісьмаченко, Л. М. Державний контроль за використанням іноземних інвестицій: необхідність та технологія здійснення / Л. М. Пісьмаченко // Держава та регіони. Сер.: Державне управління. - 2007. - № 1. - С. 125-129. - Бібліогр.: 6 назв. 

22. Захарін, С. В. Іноземне інвестування інноваційної діяльності / С. В. Захарін // Проблеми науки. - 2006. - № 12. - С. 11-17. - Бібліогр.: 12 назв.

23. Курмаєв П. Ю. Регіональні аспекти іноземного інвестування // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 12. - С. 66-68.

24. Загородній, А. Г. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування / А. Г. Загородній, Т. Т. Гринів // Фінанси України. - 2006. - № 11. - С. 122-132. - Бібліогр.: 13 назв. 

25. Даниленко И. Механизм привлечения иностранных инвестиций // Экспресс-анализ... - 2006. - 30 окт. (№ 44). - С. 19-23.

26. Котик О. Поняття іноземних інвестицій та їх місце у соціально-економічній сфері України // Юрид. Україна. - 2006. - № 10. - С. 60-65.

27. Войцеховська В. В. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України у світову економіку // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 8. - С. 55-60.

28. Захарін С. В. Удосконалення механізму інтеграції України з європейським ринком інвестицій // Проблеми науки. - 2006. - № 5. - С. 2-7.

29. Малыга В. Влияние государственной регистрации иностранных инвестиций на формирование их правового режима / В. Малыга, О. Олейников // Підприємництво, госп-во і право. - 2006. - № 5. - С. 26-30.

30. Приключение иностранцев в Украине. История взаимоотношений иностранных инвесторов и независимой Украины // Мир денег. - 2006. - № 4. - С. 39-41.

31. Пісьмаченко, Л. М. Державне регулювання та контроль за використанням зовнішніх інвестицій / Л. М. Пісьмаченко // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. - 2006. - № 4. - С. 134-138. - Бібліогр.: 6 назв.

32. Малыга В. Проблемы определения статуса субъектов хозяйствования с иностранными инвестициями / В. Малыга, О. Олейников // Підприємництво, госп-во і право. - 2006. - № 4. - С. 59-62.

33. Борщевський, В. В. Формування регіональної системи залучення іноземних інвестицій / В. В. Борщевський, І. М. Польова // Регіональна економіка. - 2006. - № 4. - С. 41-48.

34. Солдатенко В. В. Сучасні теоретичні основи прямого іноземного інвестування // Будівництво України. - 2006. - № 3. - С. 2-6.

35. Одотюк, І. В. Іноземний капитал в Україні в умовах нестабільності цін на енергоресурси / І. В. Одотюк // Економіка і прогнозування. - 2006. - № 3. - С. 99-116. 

36. Ямпольська І. М. Фактори перешкоди припливу іноземних інвестицій в Україну  Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. - 2006. - № 2. - С. 281-293.

37. Мамутова В. Л. Проблеми та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в Україну // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. - 2006. - № 2. - С. 272-275.

38. Ковбасюк Ю. Регіональна політика залучення іноземних інвестицій в економіку держави // Управління сучас. містом. - 2006. - № 1-2/1/6. - С. 77-82.

39. Мерзляк А. В. Механізми державного захисту іноземних інвестицій від криміногенних ризиків // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 1. - С. 177-181.

40. Іваницька О. М. Фінансова інфраструктура та створення сприятливого інвестиційного клімату для іноземних інвестицій // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. - 2006. - № 1. - С. 60-64.

41. 925658 65.0 К26 Карпінський, Б. А. Макроекономіка: зростання і сталий розвиток : навч. посіб. для вузів / Б. А. Карпінський, С. М. Божко, О. Б. Карпінська. - К. : Професіонал, 2006. - 286 с. - Із змісту: Підходи щодо залучення прямих іноземних інвестицій та соціально-економічного розвитку проблемних регіонів. - С. 180-188.

42. Рогач О. І. Прямі іноземні інвестиції та конкуренція // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Міжнародні відносини. - 2005. - № 31/32. - С. 36-39.

43. Левченко Н. М. Політика держави у сфері іноземного інвестування // Інвестиції: практика та досвід. - 2005. - № 15. - С. 22-26.

44. Євстігнєєв А. Питання форм, видів та реєстрації іноземних інвестицій // Юрид. журн. - 2005. - № 10. - С. 65-67.

45. Макеєва О. А. Інноваційні шляхи підвищення ролі науки в процесі моделювання економічної дійсності підприємств з іноземними інвестиціями // Проблесми науки. - 2005. - № 8. - С. 29-34.

46. Гостюк М. Зарубіжні інвестиції та економічні інтереси іноземних інвесторів // Економіка України. - 2005. - № 8. - С. 81-85.

47. Жорник В. М. Нові підходи до іноземного інвестування підприємств на регіональному рівні в Україні // Проблеми науки. - 2005. - № 7. - С. 7-13.

48. Пирог О. В. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 5. - С. 15-19.

49. Семенов А. Г. Вплив інвестиційних процесів на інтеграцію України в ЄС // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. - 2005. - № 4. - С. 225-235.

50. Пешко А. Основні шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України // Схід. - 2005. - № 3. - С. 11-13.

51. Колінець Л. Залучення прямих іноземних інвестицій — вплив податкових стимулів // Вісн. Тернопіл. акад. нар. госп-ва. - 2005. - № 3. - С. 90-96.

52. Горник В. Г. Державна політика іноземного інвестування / В. Г. Горник, Н. В. Сербіненко // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. - 2005. - № 2. - С. 64-68.

53. Дацій О. І. Реалізація механізму іноземного інвестування в Україні // Держава та регіони. Сер.: економіка та підприємництво. - 2005. - № 2. - С. 62-65.

54. Решевець О. Державне регулювання іноземної інвестиційної діяльності // Вісн. НАДУ при Президентові України. - 2005. - № 2. - С. 228-232.

55. Будкін, В. С. Основні етапи та регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / В. С. Будкін // Регіональна економіка. - 2005. - № 2. - С. 59-67.

56. Сотник Д. Пряме іноземне інвестування в Україні // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. - 2005. - № 1. - С. 19-21.

57. Дацій О. І. Вплив іноземного капіталу на економіку, що приймає : [в Україні] // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. - 2005. - № 1. - С. 23-28.

58. Головаш Б. Е. Нові форми залучення іноземних інвесторів в Україну // Будівництво України. - 2005. - № 1. - С. 2-4.

59. Лагус М. Предприятие с  иностранными инвестициями в Украине: от регистрации до начала деятельности // Экспресс-анализ... - 2004. - № 42. - С. 19-28.

60. Голляк Ю. Б. Шляхи розвитку інвестиційної діяльності міжнародних холдингових компаній в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 11. - С. 18-22.

61. Сытник А. Особенности привлечения иностранного инвестора украинскими предприятиями // Welcome = Укр. інвест. журн. - 2004. - № 8. - С. 27-29.

62. Чечетов М. Іноземні інвестиції: макроекономічний аспект // Економіка України. - 2004. - № 8. - С. 4-15.

63. Болдуєв М. В. Іноземні інвестиції як об'єкт державного регулювання // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. - 2004. - № 6. - С. 26-30.

64. Гайдуцький А. Інвестиційна конкурентоспроможність як мотиваційний чинник залучення іноземного капіталу // Конкуренція. - 2004. - № 5. - С. 26-33.

65. Зянько В. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій та розвитку інвестиційного ринку в Україні // Вісн. Вінниц. політех. ін-ту. - 2004. - № 5. - С. 32-37.

66. Кухарская Н. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины // Справочник экономиста. - 2004. - № 3. - С. 6-10.

67. Дацій Н. В. Удосконалення механізму іноземного інвестування в Україні // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. - 2004. - № 2. - С. 57-60.

68. Дудін Т. М. Вплив іноземних інвестицій на соціально-економічний розвиток країни // держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. - 2004. - № 1. - С. 108-112.

69. Ткач А. А. Стимулювання іноземних інвесторів в Україні / А. А. Ткач, Н. В. Бульбах // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. - 2004. - № 1. - С. 105-110.

70. Мерзляк В. Удосконалення механізму управління залученням іноземного капіталу на довгостроковий період // Держава та регіони. Сер.: Держ. управління. - 2004. - № 1. - С. 67-75.

71. Куриляк В. Є. Україна в аспекті фінансової відкритості : [міжнар. інвест. політика] // Вісн. Акад. екон. наук України. - 2004. - № 1. - С. 114-119.

72. Рибчак В. І. Іноземне інвестування і умовах інтеграції України у світову економіку // Формування ринк. відносин в Україні. - 2004. - № 1. - С. 132-135.

73. 907512 65.9(4Укр)26 А43 Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні : зб. наук. пр. наук.-практ. конф. / ЗНТУ. - Запоріжжя, 2004. - Із змісту: Болдуєв М. В. Пряме іноземне інвестування і забезпечення здорового конкурентного середовища в умовах світового процесу глобалізації. - С. 253-262.

74. Журко Т. О. Іноземні інвестиції як ресурс економічного зростання України // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Економіка. - 2003. - Вип. 64/65. - С. 14-16.

75. Солдатенко В. Іноземне інвестування в розбудову економіки України // Вісн. Податкової служби України. - 2003. - № 22. - С. 33-37.

76. Нагребельний В. П. Державні гарантії і пільги для іноземних інвесторів в Україні та проблеми їх реалізації // Бюл. М-ва юстиції України. - 2003. - № 12. - С. 31-38.

77. Борщевський В. В. Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку // Фінанси України. - 2003. - № 10. - С. 108-117.

78. Козлова А. І. Стимулювання надходження іноземних інвестицій в Україну // Формування ринкових відносин. - 2003. - № 9. - С. 23-27.

79. Солдатенко В. В. Іноземне інвестування — один із шляхів до процвітання економіки України // Будівництво України. - 2203. - № 5. - С. 2-5.

80. Іваніненко-Свінцицька І. Є. Шляхи підвищення ефективності державного регулюванння іноземного інвестування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2003. - № 9. - С. 12-19.

81. Мацибора Т. В. Прямі іноземні інвестиції в економіці перехідного періоду // Економіка АПК. - 2003. - № 8. - С. 100-104.

82. Саліхова О. Б. Статистичний моніторинг міжнародного трансферу технологій в Україні // Проблеми науки. - 2003. - № 7. - С. 21-30.

83. Мерзляк А. Іноземні інвестиції в контексті інтеграції України до ЄС // Економіка України. - 2003. - № 7. - С. 84-89.

84. Солдатенко О. В. Правове забезпечення зарубіжних інвестицій // Фінанси України. - 2003. - № 6. - С. 108-114.

85. Головаш Б. Е. Деякі підходи до залучення іноземних інвестицій в економіку України // Формування ринк. відносин в Україні. - 2003. - № 6. - С. 10-14.

86. Лобунець В. Інвестиційние кооперування як форма співробітництва з іноземними партнерами // Економіка АПК. - 2003. - № 5. - С. 41-45.

87. Дудін т. М. Іноземні інвестиції як фактор глобалізації світової економіки // Держава та регіони. Сер.: Економіка і підприємництво. - 2003. - № 4. - С. 97-102.

88. Невмержицький П. Нормативно-правова база, що регулює діяльність іноземних інвесторів // Вісн. НАДУ при Президентові України. - 2003. - № 4. - С. 288-291.

89. Мерзляк А. Іноземні інвестиції в інституціонально-ринковій трансформації країни // Вісн. НАДУ при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 241-247.

90. Лук'яненко Д. Г. Державне управління процесами залучення іноземного капіталу // Вісн. Укр. акад. держ. упр. - 2003. - № 3. - С. 521-522.

91. Мерзляк А. Залучення іноземного капіталу: забезпечення переходу економіки України до фази економічного зростання // Вісн. Укр. акад. держ. упр. - 2003. - № 2. - С. 161-167.

92. Дацій О. І. Регулювання впливу іноземних інвестицій на соціально-економічний розвиток країни // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. - 2003. - № 2. - С. 30-35.

93. Ковальчук О. В. Роль іноземних інвестицій у трансформаційній економіці // Проблеми науки. - 2003. - № 1. - С. 24-35.

94. Вдович П. Вплив іноземного капіталу українського походження на економічний розвиток України // Пріоритети. - 2003. - № 1. - С. 22-25.

95. Дудін Т. М. Законодавче регулювання в системі обмежень щодо допуску іноземних інвестицій // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. - 2003. - № 1. - с. 43-48.

96. 904782 65.9(4Укр)-56 П84 Прохода С. В. Анализ иностранных инвестиций // Прохода С. В. Инвестиции в Украину. - Запорожье, 2003. - С. 130-142.

97. 891328 65.9(4Укр)8 Н73 Новицький В. Є. ТНК у системі міжнародного інвестування: особливості та новітні тенденції для України // Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. - К., 2003. - С. 434-464.

98. 899390 65.58 М58 Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні // Міжнародна інвестиційна діяльність : підручник. - К., 2003. - С. 215-311