Вы здесь

Бухгалтерський облік у сільському господарстві (2004-2009)

(2016)

 1. Камінська Т. Облікове забезпечення управління ризиками у сільському господарстві // Бух. облік і аудит. - 2009. - № 12. - С. 36-44.
 2. Загородня Я. Облік фінрезультатів на сільгосппідприємствах // Дебет-кредит. - 2009. - № 38. - С. 39-41.
 3. Трачова Д. М. Формування екологічного обліку в теплічних комплексах / Д. М. Трачова, Л. А. Сахно // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – № 7. – С. 190-193. – Бібліогр.: 5 назв.
 4. Гнезділова О. М. Організація обліку використання транспортних засобів в агропромисловому комплексі / О. М. Гнезділова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – № 6. – С. 49-53.
 5. Гузар Б. С. Удосконалення оцінки, обліку та контролю використання земельних ресурсів у ринкових умовах / Б. С. Гузар // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 95-103.
 6. Моссаковський В. Концепція побудови управління виртатами у сільськогосподарських підприємствах // Бух. облік і аудит. - 2009. - № 6. - С. 32-42.
 7. Гнезділова О. М. Класифікації витрат з обліку використання транспортних засобів аграрних підприємств / О. М. Гнезділова // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – № 4. – С. 42-46.
 8. Власюк Г. В. Удосконалення обліку й аудиту витрат і доходів сільскогосподарських підприємств / Г. В. Власюк // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – № 4. – С. 29-33.
 9. Жук В. М. Концептуальні засади розвитку управлінського обліку в аграрному секторі економіки // Стратегія розвитку України. - 2009. - № 1-2. - С. 472-477.
* * *
 1. Гончаренко Н. Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (відповідно до вимог П(С)БО 30 “Біологічні активи”) // Бух. облік і аудит. - 2008. - № 11. - С. 39-47.
 2. Сук Л. Облік бюджетного фінансування для підтримки агропромислового виробництва / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2008. – № 9. – С. 35-44.
 3. Малюга Н. Земля в системі бухгалтерського обліку: визнання, оцінка, методика відображення / Н. Малюга, Р. Замула // Бух. облік і аудит. - 2008. - № 6. - С. 15-21.
 4. Гнезділова О. М. Організація первинного, оперативного та статистичного обліку використання транспортних засобів в аграрній сфері / О. М. Гнезділова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 6. – С. 65-70.
 5. Гудима О. В. Управлінський облік та оперативний аналіз витрат виробництва за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах / О. В. Гудима // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 6. – С. 79-83.
 6. Уланчук В. Особливості обліку довгострокових біологічних активів у садівництві / В. Уланчук, Г. Аніщенко // Бух. облік і аудит. - 2008. - № 5. - С. 29-36.
 7. Гончаренко Н. Визначення фінансових результатів сільського господарства відповідно до вимог П(С)БО 30 “Біологічні активи” // Бух. облік і аудит. - 2008. - № 5. - С. 37-42.
 8. Олійник А. Проблеми оподаткування особистих селянських господарств при формуванні ринкових відносин // Персонал. - 2008. - № 3-4. - С. 12-15.
 9. Вдовенко Н. Бухгалтерський облік ставкової риби / Н. Вдовенко // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2008. – № 3. – С. 7-13.
 10. Методичні рекомендації з відображення в бухгалтерському обліку коштів державної фінансової підтримки підприємств АПК / за ред. В. М. Гаврилюка, В. М. Жука) // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 2. – С. 10-23.
 11. Китайчук Т. Г. Контроль в управлінні запасами сільськогосподарських підприємств / Т. Г. Китайчук // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С. 96-101.
 12. Сук Л. Методи обліку державної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції / Л. Сук, П. Сук // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С. 65-72.
 13. Методичні рекомендації з організації обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С. 5-22.
 14. Гандабура В. С. Особливості організації бухгалтерського обліку у фермерських господарствах / В. С. Гандабура, В. О. Радова // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С. 75-80.
 15. 940430 65.052.9(4Укр)2 К95 Кучеренко Т. Є. Звітність підприємств : підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко / за ред. В. С. Уланчука. – К. : Знання, 2008. - 492 с. – Із змісту: Організація бухгалтерської звітності сільськогосподарських та інших підприємств. - С. 31-60.
 16. 940620 65.052.9(4Укр)2 А92 Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. для вузів / П. Й. Атамас ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. – К. : Центр учб. літ., 2008. – 392 с. - Із змісту: Облік у сільськогосподарських підприємствах. - С. 38-97.
* * *
 1. Рубитель О. Бухучет лошадей как биологических активов / О. Рубитель, А. Бобро // Налоги и бух. учет. - 2007. - № 49. - С. 40-47.
 2. Гуділіна З. Облік біологічних активів / З. Гуділіна // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2007. – № 23. – С. 2-6.
 3. Сук Л. Облік біологічних перетворень у тваринництві / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2007. – № 12. – С. 43-51.
 4. Гузар Б. С. Удосконалення бухгалтерського обліку земельних ресурсів і витрат на їхнє поліпшення в агроформуваннях / Б. С. Гузар, Н. І. Загребельна, Л. Л. Головко // Економіка АПК. – 2007. – № 11. – С. 133-137.
 5. Організація обліку відносин власності (на підприємствах АПК) / за ред. В. М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2007. – Вип. 7-8. – С. 3-358.
 6. Бечко В. П. Оперативний контроль за рухом оборотних засобів(в АПК) / В. П. Бечко // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 6-7 (29-31). – С. 69-72.
 7. Борович О. В. Облік непрямих витрат: загальновиробничі витрати ремонтної майстерні сільськогосподарських підприємств / О. В. Борович // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 6-7 (29-31). – С. 77-81.
 8. Сук Л. Облік довгострокових біологічних активів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. – 2007. – № 6. – С. 45-48.
 9. Моссаковський В. Облік біологічних активів // Бух. облік і аудит. - 2007. - № 6. - С. 17-24.
 10. Сук Л. Облік біологічних активів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. - 2007. - № 4. - С. 47-51.
 11. Капля І. В. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах АПК / І. В. Капля // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 110-115.
 12. Бондур Т. О. Система обліку і контролю витрат сільськогосподарського виробництва за центрами відповідальності / Т. О. Бондур // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 106-109.
 13. Метелиця В. М. Контроль за надходженням і використанням бюджетних коштів фінансової підтримки сільського господарства / В. М. Метелиця // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 3-5. – С. 123-127.
 14. Рибалко Л. В. Організаційні аспекти системи внутрішньогосподарського контролю підприємств аграрного сектору економіки АПК / Л. В. Рибалко // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 3-5. – С. 117-122.
 15. Облік сільськогосподарської діяльності // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 3-4. – С. 6-364.
 16. Камінська Т. Г. Облік розрахункових операцій у конфігурації для сільськогосподарських підприємств програми "1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет для Украины" / Т. Г. Камінська // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – С. 85-93.
 17. Тлучкевич Н. Организация управленческого учета (практика внедрения на с.-х. предприятиях) // Бух. учет и аудит. - 2007. - № 2. - С. 13-18.
 18. Звітність сільськогосподарських підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 1-2. – С. 5-199.
 19. Деркач А. М. Особливості аудиту у фермерських господарствах / А. М. Деркач // Агроінком. – 2007. – № 1-2. – С. 100-102.
 20. Деркач А. М. Основи бухгалтерського обліку фермерських господарств / А. М. Деркач // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 102-106.
* * *
 1. Белова Н. Возвратная тара: как “сэкономить” на хмелесборе // Налоги и бух. учет. - 2006. - № 38. - С. 27-28.
 2. Харитонова А. Облік витрат у рослинництві // Баланс-агро. - 2006. - № 15. - С. 19-22.
 3. Тлучкевич Н. В. Звітність за сегментами в сільському господарстві / Н. В. Тлучкевич // Економіка АПК. – 2006. – № 12. – С. 100-105.
 4. Жук В. М. Облік біологічних активів: як підготуватися до його запровадження / В. М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 12. – С. 115-117.
 5. Михайлов М. Г. Проблемні питання впровадження П(С)БО 30 "Біологічні активи" / М. Г. Михайлов, О. О. Баранік, О. А. Мельник // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 12. – С. 100-107.
 6. Маренич Т. Г. Облік поточних біологічних активів згідно з П(С)БО 30 "Біологічні активи" / Т. Г. Маренич // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 12. – С. 108-114.
 7. Камінська Т. Г. Облік запасів у конфігурації програми "1С: Предприятие 7.7 Бухгалтерский учет для України" для сільськогосподарських підприємств / Т. Г. Камінська // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 12. – С. 30-37.
 8. Стендер С. В. Облік витрат на утримання машинно-тракторного парку: новий підхід (в сільськогосподарських підприємствах) / С. В. Стендер // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 12. – С. 98-99.
 9. Фабіянська В. Ю. Облікова політика сільськогосподарських підприємств / В. Ю. Фабіянська // Економіка АПК. – 2006. – № 12. – С. 105-110.
 10. Гуцаленко Л. В. Формування та облік фінансових результатів відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні активи" / Л. В. Гуцаленко // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 11. – С. 96-99.
 11. Голов С. Ф. Облік сільськогосподарських активів за справедливою вартістю: проти течії (облік біологічних активів) / С. Ф. Голов // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 11. – С. 87-91.
 12. Канцуров О. О. Облік сільськогосподарської діяльності відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні активи" / О. О. Канцуров // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 11. – С. 91-95.
 13. Пономаренко О. Г. Аудит в АПК: обов`язковий чи ініціативний? / О. Г. Пономаренко // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 11. – С. 82-86.
 14. Сук Л. К. Облік біологічних активів / Л. К. Сук, П. Л. Сук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 9. – С. 128-134.
 15. Пойда Ю. М. Бюджетування та його роль у системі обліку і контролю(на прикладі комбікормового заводу) / Ю. М. Пойда // Економіка АПК. – 2006. – № 9. – С. 92-97.
 16. Томчук О. Первинне відображення обліку птахівництва // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. - 2006. - № 8. - С. 6-8.
 17. Правдюк Н. Л. Проблеми регулювання обліку у сільському господарстві / Н. Л. Правдюк, О. С. Кривоконь // Агроінком. – 2006. – № 7-8. – С. 88-92.
 18. Кучеренко Т. Є. Бухгалтерський облік коштів цільового фінансування за програмами державної підтримки сільськогосподарських підприємств / Т. Є. Кучеренко, О. Г. Шайко // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 7. – С. 109-112.
 19. Методичні вказівки з бухгалтерского обліку та звітності господарської діяльності фондів підтримки індивідуального будівництва на селі // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 7. – С. 47-49.
 20. Харитонова А. Особливості обліку на інкубаторних підприємствах // Баланг-агро. - 2006. - 10 квіт. (№ 7) ; 24 квіт. (№ 8).
 21. Методичні вказівки щодо організації обліку господарських операцій з зерном, грубими та соковитими кормами / за ред. В. М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 7. – С. 4-46.
 22. Сук Л. Калькулювання сільськогосподарської продукції і закриття бухгалтерських рахунків // Біхгалтерія в сіл. госп-ві. - 2006. - № 6. - С. 2-9.
 23. Іванова Н. А. Удосконалення бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств / Н. А. Іванова // Економіка АПК. – 2006. – № 6. – С. 70-72.
 24. Жук В. М. Формування теорії і практики бухгалтерського обліку агропромислового виробництва / В. М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 5. – С. 107-119.
 25. Шульга А. І. Організація ведення первинного, синтетичного та аналітичного обліку витрат і виходу продукції рослинництва / А. І. Шульга // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 5. – С. 434-438. – Бібліогр.: 4 назв.
 26. Методичні рекомендації щодо обліково-фінасового та правового забезпечення закладення, догляду та списання багаторічних плодових насаджень / за ред. В. М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 5. – С. 3-52.
 27. Правдюк Н. Л. Особливості аудиту роботи автотранспортних підрозділів у системі АПК / Н. Л. Правдюк // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 4. – С. 284-286. – Бібліогр. 4 назв.
 28. Пісьмаченко Л. М. Інтегрована система обліку як інформаційна база формування звітності та собівартості транспортних послуг сільськогосподарських підприємств / Л. М. Пісьмаченко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2006. – № 4. – С. 270-274. – Бібліогр.: 4 назв.
 29. Лавріненко Л. “Біологічні активи” - новий сільськогосподарський стандарт бухгалтерського обліку // Баланс-агро. - 2006. - № 4. - С. 20-22.
 30. Методичні рекомендації з обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. - 2006. - № 4. - С. 3-53.
 31. Лавріненко Л. І. Звітність сільськогосподарських підприємств треба удосконалити / Л. І. Лавриненко, П. Я. Хомин // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 4. - С. 108-111.
 32. Методичні вказівки щодо облікового забезпечення державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників / за ред. Н. А. Павлюка, Г. І. Зуба // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 4. - С. 4-42.
 33. Лишиленко О. В. Вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення в системі управління сільськогосподарськими підприємствами // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 3. - С. 89-96.
 34. Методичні рекомендації з облікового забезпеченн нарахування і сплати податку на додану вартість сільськогосподарськими і переробними підприємствами / за ред. В. М. Жука, І. В. Герасимука // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 3. - С. 3-27.
 35. Дуганець Н. В. Первинний облік виробництва цукрових буряків // Економіка АПК. - 2006. - № 2. - С. 90-92.
 36. Шатковська Л. С. Особливості організації обліку розрахунків з ПДВ у сільському господарстві // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 1. - С. 87-97.
 37. Моссаковський В. Б. Управлінський облік та його особливості у сільскому господарстві / В. Б. Моссаковський, С. Я. Бублик // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 1. - С. 129-138.
 38. Ордіховська Н. Д. Методи обліку та класифікації витрат операційної діяльності підприємств галузі рослинництва // Формування ринк. відносин в Україні. - 2006. - № 1. - С. 7-10.
 39. 923060 65.052.9(4Укр)232 И23 Іванюта П. В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих субєктів / П. В. Іванюта, З. М. Левченко. - К., 2006. - Із змісту: Еволюція розвитку внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. - С. 5-20.
* * *
 1. Харитонова А. Бюджетное финансирование сельхозпредприятий: учет и налогообложение // Баланс-агро. - 2005. - № 24. - С. 20-24.
 2. Бирюкова Е. Учет в животноводстве // Баланс-агро. - 2005. - № 20. - С. 4-7.
 3. Метродичні рекомендації по застосуванню форм документів первинного обліку на сільськогосподарських підприєсмствах // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. - 2005. - № 20. - С. 20-23.
 4. Бирюкова Е. Первичный учет операций по поступлению животных на предприятие // Баланс-агро. - 2005. - № 19. - С. 27-29.
 5. Бирюкова Е. Статистическая отчетность сельскохозяйственных предприятий // Баланс-агро. - 2005. - № 18. - С. 1-4.
 6. Лавриненко Л. Учет недостач сельскохозяйственной продукции // Баланс-агро. - 2005. - № 17. - С. 25-27.
 7. Бірюкова О. Порядок отримання та облік використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. - 2005. - № 13. - С. 2-7.
 8. Лавриненко Л. Первичный учет поступления продукции растениеводства // Баланс-агро. - 2005. - № 13.
 9. Методические рекомендации по применению форм документов первичного учета на сельскохозяйственных предприятиях // Баланс-агро. - 2005. - № 13.
 10. Радченко О. Д. Удосконалення бухгалтерського одліку у фермерських господарствах / О. Д. Радченко, Д. Г. Тростенюк // Економіка АПК. - 2005. - № 12. - С. 96-101.
 11. Методичні рекомендації з обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 12. - С. 6-60.
 12. Правдюк Н. Л. Особливості організації фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 12. - С. 115-120.
 13. Красота О. Г. Удосконалення первинного обліку експлуатації машинно-тракторного парку // Агроінком. - 2005. - № 11/12. - С. 88-92.
 14. Приставка О. В. Особливості складського обліку зерна // Агроінком. - 2005. - № 11/12. - С. 81-85.
 15. Харитонова А. Особенности учета переработки сельхозпродукции на давальческих условиях // Балан-агро. - 2005. - № 11. - С. 21-25.
 16. Ярмоленко В. Амортизація сільськогосподарських тварин: бухгалтерський і податковий аспекти // Бух. облік і аудит. - 2005. - № 11. - С. 40-47.
 17. Третяк Н. М. Автоматизація обліку підприємства АПК // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 11. - С. 116-120.
 18. Маренич Т. Г. Облік реалізації тварин м'ясопереробним підприємством // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 9/10. - С. 151-155.
 19. Телегунь М. І. Облік і контроль палива на сільськогосподарських підприємствах // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 9/10. - С. 146-150.
 20. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку і оподаткування використання бюджетних коштів на закладення та вирощування багаторічних насаджень / за ред. Г. І. Зуба, В. М. Жука, І. В. Герасимука // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 9/10. - С. 55-84.
 21. Баєвська Л. Л. Автоматизація обліково-аналітичної діяльності інтегрованих підприємств // Агроінком. - 2005. - № 8. - С. 87-90.
 22. Бублик Н. В. Облік зерна на складі сільськогосподарського підприємства / Н. В. Бублик, Б. В. Мельничук // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 8. - С. 29-37.
 23. Чук О. В. Облік та оцінка супутньої продукції в олійно-жировому виробництві // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С. 93-99.
 24. Правдюк Н. Л. Формування облікової політики в управлінні сільськогосподарськими підприємствами / Н. Л. Правдюк // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С. 79-85.
 25. Гуцаленко Л. В. Прибуток у статистичному та динамічному обліку аграрних підприємств / Л. В. Гуцаленко // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С. 90-93.
 26. Біла Л. М. Роль звітності в системі управління сільськогосподарським підприємством / Л. М. Біла // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С. 85-90.
 27. Кухарський М. До питання обліку виробничих запасів і продукції сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах / М. Кухарський, З. Гулик // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. - 2005. - № 8. - С. 6-8.
 28. Правдюк Н. Л. Підвищення ролі фінансової облікової інформації в управлінні діяльністю сільськогосподарських підприємств // Агроінком. - 2005. - № 8. - С. 16-19.
 29. Методичні рекомендації з фінансового та бухгалтерського забезпечення операцій із зерном: використання складських документів, державні заставні закупівлі та біржові торги // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 8. - С. 79-161.
 30. Малоок Т. Учет в пчеловодстве // Баланс-агро. - 2005. - № 14. - С. 20-23.
 31. Жук Н. Л. Первинний оьблік праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 7. - С. 59-65.
 32. Харитонова А. Особенности бухгалтерского и налогового учета основного стада продуктивного стада // Баланс-агро. - 2005. - № 6. - С. 13-15.
 33. Макогон В. В. Розподіл витрат та ефективність відтворювального процесу в окремих галузях сільського господарства // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 6. - С. 40-44.
 34. Метелиця В. М. Податковий та бухгалтерський облік бюджетних субсидій (дотацій) та капітальних трансфертів сільськогосподарським товаровиробникам // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 6. - С. 19-25.
 35. Рекомендації з врегулювання майнових і земельних відносин в сільськогосподарському бізнесі: документальне оформлення, облік і оподаткування / за ред. В. М. Жука, І. Б. Садовської // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 5. - С. 71-146.
 36. Біла Л. М. Удосконалення статистичної звітності щодо земельних відносин в аграрному секторі економіки // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 5. - С. 10-16.
 37. Бура Л. В. Система звітності емітентів цінних паперів АПК як фактор покращення їх інвестиційної привабливості / Л. В. Бура, Н. Л. Жук // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 4. - С. 16-24.
 38. Порівняльна характеристика бухгалтерських стандартів щодо сільськогосподарської діяльності // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 4. - С. 59-66.
 39. Прокопенко О. Государственная статистичсекая отчетность фрмерских хозяйств // Баланс-агро. - 2005. - № 4.
 40. Гнезділова О. М. Організація обліку наявності та використання транспортних засобів [у сіл. госп-ві] // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2005. - № 4. - С. 53-58.
 41. Кривоконь О. С. Надання консультаційних послуг з обліку фермерським господарствам // Економіка АПК. - 2005. - № 3. - С. 93-96.
 42. Маренич Т. Г. Внутрішньогосподарська звітність агроформувань у системі управління виробництвом / Т. Г. Маренич // Економіка АПК. - 2005. - № 3. - С. 63-71.
 43. Бірюкова О. Складання та подання річної фінансової та статистичної звітності сільськогосподарськими підприємствами // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. - 2005. - № 3. - С. 2-12.
 44. Іщенко Я. П. Непрямі витрати на підприємствах АПК: методи обліку та порядок розподілу // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 3. - С. 24-30.
 45. Несенко П. Г. Облік збитків, формування надзвичайних доходів і витрат у сільгоспвиробників у зв'язку зі стихійним лихом / П. Г. Несененко, О. Ю. Цуканов // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 3. - С. 115-120.
 46. Обов'язки, права та відповідальність головного бухгалтера сільськогосподарського підприємства // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 2. - С. 177-179.
 47. Методичні рекомендації по організації та веденню бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах України / за ред. Ю. Я. Лузана, М. Г. Михайлова, В. М. Жука // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 2. - С. 106-188.
 48. Михайлов М. Г. Деякі підсумки реформування обліку на підприємствах АПК // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 1. - С. 14-18.
 49. Ковальчук Т. М. Методологічні аспекти оперативного аналізу витрат у рослинництві / Т. М. Ковальчук // Економіка АПК. - 2005. - №1. - С. 47-54.
* * *
 1. Герасимук І. Облік господарських операцій з зерном у сільськогосподарських підприємствах // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. - 2004. - № 19. - С. 2-5.
 2. Лавриченко Л. Учет расходов и да продукции растениеводства // Баланс-агро. - 2004. - № 14. - С. 25-27.
 3. Гажиенко Л. Учет тары в сельском хозяйстве / Л. Гажиенко, Е. Егорова // Баланс-агро. - 2004. - № 9. - С. 28-30.
 4. Бірюкова О. Складання річної фінансової звітності сільськогосподарськими підприємствами // Бухгалтерія в сіл. госп-ві. - 2004. - № 8. - С. 8-12.
 5. Кривоконь О. С. Удосконалення організації інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах на макроекономічному рівні // економіка АПК. - 2004. - № 8. - С. 109-115.
 6. Братчук Л. М. Шляхи удосконалення звітної інформації в умовах оренди земельних і майнових паїв // Економіка АПК. - 2004. - № 3. - С. 128-136.
 7. Гуцаленко Л. В. особливості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. - 2004. - № 2. - С. 105-112.
 8. Черненко Л. В. Дебіторська заборгованість у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. - 2004. - № 2. - С. 94-99.
 9. Савченко О. Ф. Економіко-екологічний аудит у сільськогосподарських підприємствах / О. Ф. Савченко, І. Л. Карпенко // Еконоімка АПК. - 2004. - № 2. - С. 100-104.
 10. Біла Л. М. Удосконалення моделі фінансової звітності сільських господарських підприємств // Економіка АПК. - 2004. - № 2. - С. 69-72.
 11. Герасимук І. В. Удосконалення порядку розрахунків сільськогосподарських підприємств з бюджетом // Економіка АПК. - 2004. - № 1. - С. 130-134.
 12. Юрківський О. Й. Роль управлінського обліку в підвищенні ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. - 2004. - № 1. - С. 93-95.
 13. 912888 65.052.9(4Укр)2 Г95 Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності : підруч. для вузів / Н. О. Гура ; М-во освіти і науки України, КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2004. - Із змісту: Облік у сільському господарстві. - С. 207-228.