Вы здесь

Із колекції канадсько-українського центру

Із колекції канадсько-українського центру

 

З 2006 року в ЗОУНБ імені О.М. Горького діє канадсько-український бібліотечний центр. Завдяки пожертві українців Канади та відповідно до Угоди про співробітництво між бібліотекою і Канадським Товариством Приятелів  України (осередок Торонто) до центру надійшло 18 тис. книг та журналів з української історії, мовознавства, літературознавства, релігії, мистецтвознавства, художньої літератури, а також література про життя української діаспори США, Канади, Австралії. Найбільш численний фонд зарубіжної україністки з історичної тематики – археології, етнографії, краєзнавства, історії України.

Пастернак Я. Археологія України: Первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами / Наукове Товариство ім. Шевченка. – Торонто: Н.Т.Ш., 1961 – 790 с. с іл.; кар: - Бібліогр.: с. 705-720. Резюме англ. мовою с. 663 – 681; нім. мовою с. 683-702.

Ця монографія професора, доктора Я.Пастернака, одного з найвидатніших українських археологів, адресована історикам, археологам і любителям української старовини. Передісторію і ранню історію України автор розглядає на тлі українського етнографічного простору від Закарпаття до Кубані. Особливу увагу професор приділяє висвітленню ролі українського народу в Східній Європі, його національну і культурну самобутність з праісторичних часів.  

 

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні.: В 5-ти томах. Том перший (Зимовий цикль) / За ред. д-ра П.Тетянка. – Праці інституту Дослідів Волині. – Вінніпег; Торонто: Український Національний Видавничий Комітет, 1964. – 154 с. – Бібліогр.: 78 назв.

П’ятитомна монографія професора С.Килимника є енциклопедичною працею, адже тут автор намагається заглянути у далеке минуле – у ранню культуру наших пращурів з передхристиянської доби, починаючи від родово-племінного ладу, до ІVVI вв. - часів антських.

 

Літопис  Української Повстанської армії.: В 41 томі. Том І. Волинь і Полісся: Німецька окупація. Книга перша: Початки УПА; документи й матеріали. – Торонто: Видавництво Літопис УПА, 1989. – 256 с.

Це історико-документальне серійне книжкове видання, в якому опубліковані документи і матеріали з історія УПА та історії України того часу. Сорок одна книга Літопису охоплює період з 1942 по 1947 рр. Книги Літопису супроводжуються іменними та географічними покажчиками, словниками маловживаних слів, назв, скорочень тощо.

 

Фонд Канадсько – Українського центру має значну колекцію видань з історії, географії, етнографії міст і сіл Західної України – Стрійщини, Лемківщини, Буковини, Холмщини і Підляшшя.

 

Ярославина і Засяння 1031 – 1947: Історично – мемуарний збірник / Упорядник: Семчишин М. / Ред. кол.: Бородая В. Вигінний П., Тесняк В. та ін. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто: Бв; 1986. – 798 с.

Це збірник Наукового Товариства ім. Шевченка, який містить вагомі джерельні матеріали до історії українського княжого Ярослава, Ярославщини і Засяння. Тут також представлено документи щодо виселення жителів цих регіонів в 1945 – 1947 роках.

 

Полянська – Василенко Н. Запоріжжя ХVIII століття та його спадщина. Том І / Українська Вільна Академія Наук в Німеччині. – Мюнхен: Дніпрова Хвиля, 1965. – 398 с.

Праця відомого історика, професора, доктора Н. Полонської – Василенко містить інформацію про останній етап у боротьбі Запоріжжя за його вольності, зібрану й опрацьовану авторкою на основі важливих джерельних документів, що зберігалися в архівах Києва, Одеси, Дніпропетровська у 1926 – 1940 роках.

Кащенко А. Кость Гордієнко – Головко: Останній лицар Запоріжжя. – 4-е вид. – Відень; Катеринослав: Мелантрих, 1966. – 40 с.

На початку ХVІІІ ст. точилася боротьба між Польщею, Туреччиною та Московською державою за владу над Україною. В невеличкій книжці автор розповідає про цей період української історії і про шляхетного лицаря - кошового отамана Костя Гордієнка-Головка. Кость Гордієнко прийняв булаву кошового отамана Війська Запорізького в 1702 році. Мав найвищу для того часу освіту, працював над Конституцією України з Пилипом Орликом у 1710 році в Бендерах, відстоював рівність прав всього українського люду, був ворогом панства й поневолення людей.

Фонд Канадсько-Українського бібліотечного центру багатий на видання з українського літературознавства і мистецтвознавства.

Донцов Д. Незримі скрижалі кобзаря: Містка лицарства запорізького. – Торонто: Гомін України, 1961. – 232 с.

Дмитро Донцов – видатний державник, публіцист, літературний критик, політик, „духовний батько українського націоналізму”. Шевченко у Донцова прийшов як пророк, роздмухати „іскру вогню великого”, яка ще „тліла, не гасла” в душах нащадків, воскресити старий дух „немерцающої слави козацької”, «стрясти сумління нації, вказати їй шлях духовного переродження».

Пелех У. Від Розстріляного до Замученого відродження: 1920 – 1960 – 1980 – роки в українській літературі. [Огляд життя і творчості вибраних авторів. – Торонто; Вінніпег: Видавнича Фундація Гуменюкі, 1988. – с. 266

Збірка статей містить огляд про життя і творчість виняткових індивідуальностей, які подали у своїх творах „свободу духу і правду слова”, тим відродили національні ідеали і традиції. Це - імена добре відомих  нам Л.Костенко, В.Стуса, Є.Сверстюка і маловідомих – І.Калинця, М.Руденка, В.Голобородька, С.Караванського.

Лесь Курбас: У театральній діяльності, в оцінках сучасників. - Документи / За ред. В.Ревуцького; Упорядник і тех. ред. О. Зінкевич. – Балтимор; Торонто: Смолоскип, 1989. – 1026 с.

Збірник серії „Розстріляна й заборонена творчість діячів української культури” повертає із забуття ім’я видатного режисера, актора і організатора модерного українського театру Леся Курбаса, ім'я якого опинилося під забороною починаючи від 1934 року. У виданні зібрано всі основні статті й листи Курбаса, що були опубліковані в Україні в 1917 – 1932 роках, про його театральну діяльність, про „Молодий театр” і „Березіль”. Тут опубліковано матеріали, які стосуються ув’язнення Курбаса, останніх днів його на волі та перебування на Соловках. Збірник містить бібліографію та покажчики імен, назв постановок, установ і періодичних видань.

Важливу роль у формуванні літературознавчої, наукової, суспільно-політичної думки діаспори відігравали журнали „Український історик”, „Сучасність”, „Визвольний шлях”, „Вісті Комбатана”, які наразі перебувають у Канадсько-Українському бібліотечному центрі.