Вы здесь

Дирекція. Керівництво школи (2008-2011)

 1. Алфімов В. Формування акмеологічної культури керівників загальноосвітніх шкіл // Рідна шк. - 2011. - № 4-5. - С. 57-58.
 2. Андрієнко Т. Циклограма діяльності заступника директора // Завуч. - 2011. - № 34. - С. 6-8.
 3. Андрусик О. Труднощі в управлінні школою: методичні рекомендації // Директор шк. - 2011. - № 41. - С. 6-12.
 4. Василенко Н. Сучасні тенденції розвитку професійної соціокумунікативної компетентності керівників профільних ЗНЗ // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2011. - № 6. - С. 46-51.
 5. Волярська О. С. Управління процесом формування професійної спрямованості керівників закладів освіти // Вісник ЗНУ. Сер. Пед. науки. - 2011. - № 2. - С. 177-184.
 6. Грива О. Толерантність керівника до творчого вчителя. Чи потрібен директору творчий учитель? // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2011. - № 1. - С. 4-9.
 7. Деякі особливості системи роботи завуча початкової школи (з досвіду роботи заступника) // Завуч. - 2011. - № 9. - С. 16-22. - (Вкладка).
 8. Едренникова С. И. Анализ организационной, контрольно-инспекционной, методической, инструктивно-информационной деятельностью заместителя директора по УВР за _/_ учебный год // Управление совр. шк. Завуч. - 2011. - № 1. - С. 40-71.
 9. Карпенко О. Аксіома сьогодення: методичні рекомендації : [етика управління культури керівництва] // Директор шк. - 2011. - № 46. - С. 3-16.
 10. Колеснікова О. В. Самоаналіз навчального закладу. Кадрова політика // Управління шк. - 2011. - № 13-15. - С. 65-94. - (Вкладка).
 11. Комаровська А. Імідж керівника освітнього закладу // Директор шк. - 2011. - № 9. - С. 
 12. Малахова О. Підвищення професійної компетентності управлінських кадрів на засадах акмеологічного підходу // Рідна шк. - 2011. - № 4-5. - С. 52-56. - Бібліогр.: 7 назв.
 13. Мармаза О. І. Менеджерська культура керівника навчального закладу // Управління шк. - 2011. - № 22/24. - С. 10-14.
 14. Найчук Я. С. Звітна доповідь директора школи // Управління шк. - 2011. - № 1/3. - С. 50-56.
 15. Несіоловська Н. Г. Формування компетентності керівника як ресурс розвитку навчального закладу / Н. Г. Несіоловська, Т. І. Вістерина // Управління шк. - 2011. - № 7/9. - С. 44-60.
 16. Нідзельська В. Особливості управлінської діяльності керівника приватної школи // Освіта і управління. - 2011. - Т. 14, № 4. - С. 2-45.
 17. Олійник О. Проблеми формування економічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2011. - № 6. - С. 92-97.
 18. Орлов В. Вести інших до успіху: професійні якості керівника // Управління освітою. - 2011. - № 2. - С. 3-7.- (Вкладка). -Закінчення. Початок у 2010. - № 1-11; 2011. - № 1.
 19. Осадчий І. Індивідуальна програма розвитку “Дельта УК+”: Технології розвитку управлінської культури директора ЗНЗ // Управління освітою. - 2011. - № 4. - С. 4-11.
 20. Пономарчук В. Інформаційна культура як необхідний компонент ефективного менеджменту // Школа. - 2011. - № 10. - С. 5-9.
 21. Порадник завучу-початківцю // Завуч. - 2011. - № 3. - С. 12-18.
 22. Проблеми керівництва педагогічним колективом // Директор шк. - 2011. - № 6; № 7-8.
 23. Пучкова Т. Директор школи - інноваційний менеджер // Директор шк. - 2011. - № 2. - С. 11-14.
 24. Райченко Т. Внутрішьошкільне управління // Директор шк. - 2011. - № 2. - С. 13-16.
 25. Річна циклограма роботи заступника директора з навчально-виховної роботи початкової школи // Завуч. - 2011. - № 27. - С. 2-4. - (Вкладка).
 26. Садова Е. Моніторінг в управлінській діяльності / Е. Садова, Л. Швидун // Директор шк. - 2011. - № 12. - С. 15-20.
 27. Стельмах А. У чому суть керівництва навчальним закладом // Директор шк. - 2011. - № 42. - С.16-24.
 28. Темченко Л. О. Управлінські засоби сучасного керівника школи // Управління шк. - 2011. - № 1-3. - С. 69-72.
 29. Травін В. Стилі управління і керівництва // Управління освітою. - 2011. - № 24. - С. 11-13. - (вкладка).
 30. Толочко Ю. Контроль і регулювання процесу виконання рішень // Директор шк. - 2011. - № 8. - С. 11-13.
 31. Чернишов Д. Підготовка керівників до проектування виховної діяльності у сучасному загальноосвітньому навчальному закладів // Рідна шк. - 2011. - № 4-5. - С. 59-64. - Бібліогр.: 10 назв.
 32. Шкільний менеджмент // Директор шк. - 2011. - № 2. - С. 29-30.- (Спецвипуск).
 33. Якушина О. Информационный технологии директору щколы // Директор шк. - 2011. - № 3. - С. 38-53.

* * *

 1. Абелян А. М. Управление школой. Организационно-педагогическая деятельность // Управление современной школой. Завуч. - 2010. - № 4. - С. 30-64.
 2. Аніскіна Н. Управлінський резерв розвитку школи // Управління освітою. - 2010. - № 17. - С. 16-20.
 3. Бондарук О. Контроль як функція управління: сутність контролю як функції управління // Школа. - 2010. - № 1. - С. 12-23.
 4. Войтенко І. Компетентнісно-орієнтоване управління // Директор шк. - 2010. - № 4. - С. 14-20.
 5. Грай Г. Нова етика управління: моніторинг упровадження // Школа. - 2010. - № 8. - С. 9-14.
 6. Григораш В. В. Оцінювання в управлінській діяльності // Управління шк. - 2010. - № 13. - С. 16-1-16-16. - (Вкладка).
 7. Гуменюк В. Підвищення професійної компетентності керівника ЗНЗ: виклики сучасності// Директор школи, ліцею, гімназії. - 2010. - № 6. - С. 35-39.
 8. Гурець В. Управління школою в ІТ-технологіях // Директор шк. - 2010. - № 4. - С. 49-53.
 9. Даниленко Л. Чотити типи лідерства: лідерство й керівництво в управлінській діяльності керівника ЗНЗ // Управління освітою. - 2010. - № 9. - С. 7-11.
 10. Денисенко Т. В, Організаторська діяльність керівника в сучасній школі // Управління шк. - 2010. - № 22. - С. 16-29.
 11. Жерносек І. П. Види науково-методичної культури керівника ЗНЗ / І. П. Жерносек, О. М. Онаць // Директор шк. - 2010. - № 16. - С. 1, 4-10.
 12. Жерносек І. Керівник ЗНЗ - лідер педколективу чи ні? // Управління освітою. - 2010. - № 9. - С. 15-20.
 13. Зоц В. Умови творення синергетичного ефекту в управлінні школою // Завуч. - 2010. - № 9. - С. 5-6.
 14. Іщенко І. А. Базова кваліметрична модель оцінки діяльності керівника навчального закладу / І. А, Іщенко, В. В. Шалаєва // Управління шк. - 2010. - № 6. - С. 7-12.
 15. Климашевська О. Імідж керівника // Директор шк. - 2010. - № 12. - С. 4-10.
 16. Королюк С. Управлінський потенціал керівника // Директор шк. - 2010. - № 4. - С. 9-13.
 17. Луценко Т. Компетентностная модель повышения квалификации директора // Директор шк. - 2010. - № 9. - С. 24-33.
 18. Люшин М. Робота з резервом керівних кадрів освітньої галузі: організаційний та науково-методичний аспекти // Школа. - 2010. - № 7. - С.7-12.
 19. Михайленко О. Профкомпетентність директора та регіональне управління // Директор шк. - 2010. - № 9. - С. 10-17.
 20. Недомовна В Модернізація управління навчальним закладом // Завуч. - 2010. - № 2. - С. 15-16.
 21. Освітні технології: заступнику директора початкової школи // Завуч. - 2010. - № 9. - С. 1-5. - (Вкладка).
 22. Павлюк А. Економічна компетентність керівника // Завуч. - 2010. - № 8. - С. 4-7.
 23. Приходько В. М. До питання про критерії оцінювання роботи керівників загальноосвітніх навчальних закладів на основі готовності до здійснення моніторингу якості освіти // Вісник ЗНУ. Сер. Пед. науки. - 2010. - № 1. - С. 198-204.
 24. Рабченюк Т. Внутрішньошкільне управління // Директор шк. - 2010. - № 41. - С. 10-14.
 25. Потьомкіна І. Успіх директора - успіх учителів - успіх учня - успіх школи // Директор шк. - 2010. - № 47. - С. 12-16. - Закінч. Поч. у № 46.
 26. Сидорова О. В. Управлінські функції керівника освітнього закладу // Управління шк. - 2010. - № 2. - С. 28-29.
 27. Усеукраїнський клуб “Директор школи” : [з матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. “Директор школи - лідер інноваційних перетворень в освіті”] // Директор шк. - 2010. - № 12. - С. 12-19.
 28. Черновол-Ткаченко Р. І. Комунікаційні процеси в управлінні навчальним закладом // Управління шк. - 2010. - № 29. - С. 2-8.
 29. Штанова В. Є. Психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні умови розвитку  професійних якостей молодого керівника ЗНЗ // Управління шк. - 2010. - № 27. - С. 17-25.
 30. Штанова В. Є. Розвиток професійних якостей молодого керівника ЗНЗ // Управління шк. - 2010. - № 26. - С. 18-28.
 31. Штанова В. Є. Розвиток професійних якостей молодого керівника загальноосвітнього навчального закладу як психолого-педагогічна проблема // Управління шк. - 2010. - № 19/21. - С. 85-93.
 32. Штанова В. Є. Сутність та класифікація професійних якостей молодого керівника школи // Управління шк. - 2010. - № 16/18. - С. 9-20.
 33. Шувалов В. Н. Информационное обеспечение деятельности администрации школы // Управление современной школой. Завуч. - 2010. - № 4. - С. 19-21.
 34. Що має бути в комп’ютері директора школи // Директор шк. - 2010. - № 4. - С. 44-47.
 35. Янчук С. Управління в умовах компетентнісного підходу // Директор шк. - 2010. - № 4. - С. 3-8.

* * *

 1. Аніскіна Н. Удосконалюйтеся й навчайтеся : [вимоги до проф. діяльності директора школи] // Директор шк. - 2009. - № 45. - С. 8-14.
 2. Білоус І. Циклограма роботи заступника директора школи // Завуч. - 2009. - № 31. - С. 1-16. - (Вкладка).
 3. Білоус О. Система роботи заступника директора з упровадженням інтерактивних технологій // Школа. - 2009. - № 12. - С. 24-41.
 4. Бондар О. Цілі й завдання управління персоналом у навчальному закладі // Школа. - 2009. - № 11. - С. 16-20.
 5. Горбунова Л. Н. Повышение квалификации в рамках сетевой школы управленческих кадров // Школ. технологии. - 2009. - № 4. - С. 62-71.
 6. Дивак В. Підвищення економічної компетентності директорів шкіл як передумова ефективної діяльності сучасних ЗНЗ // Рідна шк. - 2009. - № 2-3. - С. 28-30. - Бібліогр.: 5 назв.
 7. Єльникова Т. У чому полягає магія керівника? : [культура управлінської праці керівника ЗНЗ] // Управління освітою. - 2009. - № 22. - С. 3-7.
 8. Камишева Н. Комунікативна діяльність керівника школи / Н. Камишева, Л. Москальова // Директор шк. Україна. - 2009. - № 10. - С. 59-62.
 9. Климчук І. О. Менеджмент як основа економічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу // Гуманітарні науки. - 2009. - № 1. - С. 68-75.
 10. Мяновська Т. Реалізація проекту “Освітній менеджмент як удосконалення професійних стандартів діяльності директора навчального закладу” // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2009. - № 5. - С. 6-8.
 11. Наукова організація праці керівника .// Директор школи. - 2009. - № 33. - С. 11-16.
 12. Нечаев М. Экспертное оценивание деятельности заместителя руководителя образовательного учреждения по воспитательной работе при аттестации // Воспитание школьников. - 2009. - № 1. - С. 3-6. 
 13. Турчик В. Організація праці директора // Директор шк. - 2009. - № 17. - С. 5-15.
 14. Фоменко С. Планирование и диагностика работы руководителя и его заместителя по повышению качества образования // Школ. планирование. - 2009. - № 6. - С. 3-10.

* * *

 1. Головнева Н. Женщина-руководитель в сфере образования: проблемы эффективности // Новий колегіум. - 2008. - № 1. - С. 11-18.
 2. Жарков Є. Руководитель школы в целостной системе управления // Нар. образование. - 2008. - № 8 . - С. 73-79.
 3. Жерносєк І. Науково-методична управлінська культура керівника ЗНЗ // Шлях освіти. - 2008. - № 3. - С. 26-30.
 4. Королюк С. Управлінська культура керівника школи // Директор шк. - 2008. - № 37/38. - (Спецвипуск).
 5. Лемтюгова Т. Управлінський моніторинг // Директор шк. - 2008. - № 5, 6, 7
 6. Москальова Л. Професійне становлення у практиці управління / Л. Москальова, Ю. Шевченко // Директор шк. - 2008. - № 1. - С. 43-45. - Бібліогр.: 3 назв.