Вы здесь

Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми

 1. 965854 60.5 А87 Архипова С. П. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посіб. / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2011. – 496 с.
 2. 974938 88.8 М85 Мотилько Т. Л. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей / Тетяна Мотилько, Наталія Леонова. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2014. – 128 с.
 3. 987798 88.8 О-72 Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості  : монографія / за ред. Р. О. Семенової ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 228
 4. 953090 88.8 С12 Савенков А. И. Психология детской одаренности : учеб. пособие для вузов / Савенков А. И. – М. : Генезис, 2010. – 448 с.
 5. 964042 88.8 С32 Сергеева Т. Ф. Система работы с одаренными детьми : теория и практика / Т. Ф. Сергеева, Н. А. Пронина, Е. В. Сечкарева. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 288 с.
 6. 976206 60.5 Т38 Технології соціальної роботи з обдарованими дітьми та молоддю // Технології соціальної роботи : навч. посіб. для внз / О. А. Агарков [та ін.]. - Запоріжжя : Мотор Січ. – 2015. – С. 187-196.
 7. 966557 88.3 У93 Ушаков Д. В. Психология интеллекта и одаренности / Д. В. Ушаков / РАН, Ин-т психологии. – М. : Институт психологии РАН, 2011. – 464 с.
 8. 939629 88.8 Ч-80 Что такое одаренность: выявление и развитие одаренных детей : Классические тексты / под ред. А. М. Матюшкина, А. А. Матюшкиной. - М. : Омега-Л: ЧеРо: МПСИ, 2008. - 368 с.
 9. Андрієнко Н. Соціалізація обдарованих школярів. Програма "Робота соціального педагога щодо супроводу соціалізації обдарованих учнів" / Н. Андрієнко, К. Бєляєва // Соц. педагог. - 2017. - № 2. - С. 9-30.
 10. Андросович К. А. Проект інтерактивної психолого-педагогічної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – № 1. – С. 29-33. – Бібліогр.: 9 назв.
 11. Зотова І. Система психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів ліцею // Рідна школа. – 2010. – № 4-5. – С. 27-29.
 12. Корбут С. Ю. Робота соціального педагога з обдарованими дітьми в умовах гімназії // Обдарована дитина. - 2012. - № 10. - с. 9-13.
 13. Ліщук І. Реалізація системи роботи з обдарованими дітьми у школі в контексті проектування особистісно-розвивального змісту НВП // Директор школи, ліцею, гімназії... – 2016. – № 4/6. – С. 220-226.
 14. Макєєв С. П. Робота закладу освіти з обдарованими учнями // Завучу. Усе для роботи. - 2018. - № 17/18. - С. 38-43.
 15. Охріменко О. С. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей у Німеччині // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – № 10. – С. 34-36.
 16. Порох Л. Робота зі здібними та обдарованими дітьми: організаційно-управлінський аспект / Л. Порох, Н. Осінна // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 39-42.
 17. Прашко О. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості // Директор школи, ліцею, гімназії... – 2016. – № 4/6. – С. 154-159.
 18. Руда Г. В. Готовність учителя до діяльності з обдарованими учнями // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2017. - № 6. - С. 5-9.
 19. Харитончук Г. І. Методичні підходи до організації діяльності з обдарованими дітьми у початковій ланці середньої освіти // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2017. - № 4. - С. 41-43. - Бібліогр.: 8 назв.
 20. Яхнова О. Розвиток соціальних здібностей обдарованих учнів // Сучасна школа України. - 2016. - № 12. - С. 19-25.