Вы здесь

Метод проектів як засіб розвитку творчих здібностей учнів

 1. 915598 74.202 В68 Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів / Т. Б. Волобуєва. – Х. : Основа, 2005. – 112 с. – (іл.).
 2. 968020 81 М74 Гуров С. Ю. Проектний метод як засіб розвитку творчих здібностей учнів / С. Ю. Гуров, К. М. Тимофіїва // Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. пр. - Мелітополь, 2013. - Вип 3. - С. 193-197.
 3. И31014 74.261.7 О-26 Волкова А. Н. Использование творческих проектов в обучении английскому языку учащихся 9 классов средней школы / Волкова А. Н., Долгина О. А. // Обучение иностранным языкам / Волкова А. Н., Долгина О. А.- СПб. : КАРО, 2003. – С. 97-112.
 4. 967436 74.200.5 П84 Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України : матеріали ІІ Міжнар. науково-практичної конф., 3-5 жовтня 2012 р., с. Мала Білозерка Запорізької обл. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.] ; [редкол.: Отич О. М. та ін.]. - Запоріжжя : Дніпров. металург, 2012. - 222 с.
 5. Ибр42 74.261.7 С59 Соколова Л. Н. Проектная работа на уроках немецкого языка : литературные проекты / Л. Соколова. – М. : Чистые пруды, 2008. – 30 с.
 6. 939376 74.202 Т46 Тихенко Л. В. Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-виховній системі "Мала академія наук України" : навч.- метод. посібник / Л. В. Тихенко, С. І. Ніколаєнко. – Суми : Університет. книга, 2007. – 120 с.
 7. Ананьєва І. І. Використання різних видів проектної діяльності на уроках - розвиток творчої і талановитої особистості // Англійська мова та література. – 2010. – № 36. – С. 2-5.
 8. Бабська Л. Проект як основа творчого розвитку // Відкритий урок. - 2011. - № 12. - С. 55-64.
 9. Белякова М. Международная проектная деятельность как способ раскрытия творческого потенциала личности ученика // Иностранные языки в школе. – 2007. – № 3. – С. 79-82.
 10. Гербач Е. М. Театральный проект в обучении иностранному языку на начальном этапе  // Иностранные языки в школе. – 2006. – № 4. – С. 51-55.
 11. Корш Н. В. Метод проектів як один із засобів розвитку соціокультурної компетенції школярів / Н. В. Корш, І. А. Перекоренко // Англійська мова та література. – 2010. – № 30. – С. 2-5.
 12. Кудрик Л. Розвиток творчих здібностей учнів в освітньому процесі / Л. Кудрик, Ю. Сурмяк // Педагогічна думка. - 2017. - № 4. - С. 46-55.
 13. Федун, Г. Розвиток мистецьких здібностей. Педагогічні інновації розвитку мистецьких здібностей учнів: дитячі пленери, виставки, мистецькі майстерні  // Методист. - 2018. - № 10 (82). - С. 73-79.
 14. Чохелі І. Метод проектів як дієвий здоров`язбережувальний засіб формування активної творчої особистості на основі сценічного самовираження // Рідна школа. – 2015. – № 9-10. – С. 59-63.

Шелест Л. Ю. Організація проектної роботи через драматизацію на різних етапах навчання. Переваги проектної драми у формуванні життєвої компетентності /