Вы здесь

Розвиток ключових життєвих компетенцій учнів у системі загальної середньої освіти (2016-2017 рр.)

1.    984944 74.58 П24 Коваленко О. П. Компетентнісний характер сучасної освіти // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [голова ред. ради А. О. Монаєнко ; редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - Вип. № 47 (100). - С. 99-109. - Бібліогр.: 25 назв. 
2.    983864 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. № 49 (102) / КПУ ; [голов. ред. Т. І. Сущенко]. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - 396 с. - Із змісту: Хребтова В. В. Важливість формування полікультурної компетентності сучасної молоді. - С. 213 - 220 ; Бабич Г. І. Прикладні задачі домінанта процесу формування життєвої компетентності учнів на уроках математики (з досвіду роботи запоріз. освіт. школи № 65). - С. 250-257 ; Волкова В. А. Розвиток компетентності старшокласників / В. А. Волкова; І. В. Кушнір. - С. 257-265 ; Ткачов А. С. До питання реалізації компетентнісного підходу в шкільній освіті. - С. 280-286.
3.    983863 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Вип. № 50 (103) / КПУ ; [голов. ред. Т. І. Сущенко]. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - 484 с. - Із змісту: Маврін В. В. Структура та зміст освітньої концепції педагогіки життєтворчості особистості. - С. 190-200 ; Ткачов А. С. Концептуальні ідеї реалізації компетентнісного підходу в навчанні школярів. - С. 336-342.
4.    Авраменко Н. Д. Зв'язок поколінь як провідний чинник у формуванні життєвих цінностей школяра // Клас. керівнику. Усе для роботи. - 2017. - № 2. - С. 14-17.
5.    Балан С. Формування у школярів компетентнісного ставлення до свого здоров'я // Біологія. - 2017.- № 9. - С. 7-10.
6.    Батан Т. Як розвинути конфліктну компетентність? // Сучасна школа України. - 2017. - № 7. - С. 40-53.
7.    Баюрко Н. В. Сутність та структура готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 7 (50). - С. 18-21. - Бібліогр.: 12 назв. 
8.    Безрукова Л. Мовна компетентність як засіб формування національної свідомої особистості  / Л. Безрукова, Н. Швець // Укр. слово і сучасність. - 2016. - № 12. - С. 36-41. 
9.    Бех І. Духовний шлях зростаючої особистості: обгрунтування орієнтирів // Рідна школа. - 2016. - № 11/12. - С. 3-12. 
10.    Бинко Т. Формування громадянської компетентності молодшого школяра шляхом реалізації виховного потенціалу навчального процесу // Почат. школа і сучасність. - 2016. - № 10. - С. 15-17.
11.    Бібік Н. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті // Біологія і хімія в шк. - 2016. - № 2. - С. 6-11.
12.    Бітан Т. Інтелект-карти (Mind maps). Формування ключових компетентностей учнів початкових класів // Почат. освіта. - 2017. - № 13. - С. 16-18.
13.    Василенко Н. В. Компетентнісний підхід в освіті: реалізація теорії та практики // Завуч. Усе для роботи. - 2017. - № 21/22 (листоп.) - С. 36-79.
14.    Вишневецький О. Система цінностей і структура змісту виховання // Пед. думка. - 2006. - № 2. - С. 11-21. 
15.    Власюк О. А. Формування економічної компетентності учнів в умовах школи повного дні // Економіка в шк. України. - 2016. - № 12. - С. 2-8.
16.    Ворожбит К. Є. Чи щось без серця зрозумієш? : година спілкування для учнів 6-го класу : [виховання актив. життєвої позиції, формування духовності] // Клас. керівнику. Усе для роботи. - 2017. - № 4. - С. 40-45.
17.    Воротня Н. Медіа-освіта людини ХХІ ст.: Наук.-метод.проект “Формування медіа-інформаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу” // Методист. - 2016. - № 4 (квіт.). - С. 8-20.
18.    Гадун В. Полікультурне виховання національної свідомості майбутнього громадянина / Валентина Гадун, Михайло Косачевич // Історія в шк. - 2016. - № 11/12. - С. 47-49.
19.    Ганжела С. Розвиток інформаційних компетентностей учнів старших класів у процесі навчання інформатики // Комп'ютер у шк. та сім'ї. - 2017 .- № 1. - С. 15-19.
20.    Гінетова Т. Інтелектуальні змагання з історії як засіб формування компетентної особистості // Історія та правознавство. - 2017. -№ 1/2.- С. 13-16.
21.    Гніда Т. Б. Життєва компетентність випускника загальноосвітнього навчального закладу // Пед. майстерня. - 2017. - № 2. - С. 37-41.
22.    Гребенюк Л. Розвиток громадянських компетентностей на уроках історико-суспільствознавчого циклу // Історія України. - 2016. - № 16. - С. 11-16.
23.    Гречушкіна Г. П. Робота з першоджерелами для формування підприємницької компетентності учнів // Економіка в шк. України. - 2016. - № 9. - С. 23-28.
24.    Громадська відповідальність. 80 вправ для формування громадянської та  соціальної компетентності під час вивчення різних шкільних предметів. 5-9 класи // Історія України. - 2017. - № 19. - С. 4-30 ; Укр. мова та літ. - 2017. - № 17-18. - С. 14-41.
25.    Дзядевич Л. Виховання життям для життя: Мультикультурне виховання як одна з інноваційних педагогічних технологій // Шкіл. світ. - 2017.- № 10. - С. 5-9.
26.    Додаткові заходи МОН України щодо формування мовних компетентностей учнів ЗНЗ з навчанням мовами національних менщин на 2017-2020 роки: затв. наказом МОН України від 01.06.2017 № 784 // Інформ. зб. та коментарі МОН України. - 2017. - № 7. - С. 16-24
27.    Завірова М. Практичний аспект формування мовної компетентності на уроках історії М. Завірова // Історія і сучасність. - 2016. - № 6. - С. 9-11. - Бібліогр.: 5 назв. 
28.    Задорожна Л. В. Формування соціальної компетентності учнів засобом навчальної мотивації // Історія та правознавство. - 2017. - № 4/5. - С. 13-18. - Бібліограф. : 15 назв.
29.    Зелений П. О. Екологічні компетентності та рівні їх формування у обдарованих старшокласників / П. О. Зелений // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2017. - № 7-8. - С. 5-9. - Бібліогр.: 13 назв. 
30.    Карадинська А. Формування національних та загальнолюдських цінностей // Клас. керівнику. Усе для роботи. - 2017. - № 6. - С. 15-18.
31.    Ключові освітні компетентності / підгот. за матеріалами сайти http://ru.osvita.ua // Сучас. шк. України. - 2016. - № 1. - С. 51-56.
32.    Коваленко В. В. Мультиплікаційна продукція як засіб формування соціальної компетентності учнів молодших класів // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 8. - С. 16-18. - Бібліогр.: 9 назв. 
33.    Ковальов В. Запобігаємо проявам ксенофобії у загальоосвітньому навчальному закладі // Заступник директора шк. - 2016. - № 12. - С. 28-36.
34.    Ковганич Г. Творчість. Розвиток. Компетентність. Здоров'я. Успіх: Життєтворчий потенціал виховної системи / Г. Ковганич, В. Кириченко // Позашкілля. - 2016. - № 5. - С. 6-35.
35.    Кордюк Ю. П. Інноваційні педагогічні технології. Формування інформаційно-технологічної компетентності // Фізика в шк. України. - 2016. - № 17/18. - С. 8-9.
36.    Коростельова Є. Проектна діяльність учнів у процесі вивчення фізики як засіб здобуття ключових компетенцій // Фізика та астрономія в рідній шк. - 2016. - № 5. - С. 23-29.
37.    Кравчук О. П. Передумови та реалії формування краєзнавчої компетентності в учнів старшої школи / О. П. Кравчук // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2016. - № 11. - С. 68-73. 
38.    Кузьмініч Л. О. Гра- продуктивний шлях формування математичної компетентності //  Математика в шк. України. - 2016. - № 34/36. - С. 2-13.
39.    Куцінко О. Ключові освітні компетентності на уроках зарубіжної літератури // Зарубіж. літ. в шк. - 2017. - № 1/2. - С. 2-6.
40.    Кучерук О. Формування риторичної компетентності старшокласників у процесі українськомовної освіти // Укр. мова і літ. в шк. України. - 2016. - № 1. - С. 9-14.
41.    Лисенко Л. Виховання компетентної особистості. Конференція для батьків учнів 9-11 кл. // Соц. педагог. - 2016. - № 2.- С. 42-47.
42.    Ляшенко О. І. Тест загальної навчальної компетентності: новий погляд на стару проблему // Педагогіка і психологія. - 2015. - № 4. - С. 38-43. - Бібліогр.: 12 назв. 
43.    Малая О. Розвиток пізнавальної компетентності учнів як один із засобів формування успішної особистості // Географія. - 2017. - № 5-6. - С. 10-14.
44.    Матвєєва О. В. Компетентна людина - людина діяльнісна // Всесвіт. літ. та культура в навч. закладах України. - 2016. - № 6-7. - С. 12-14. - Бібліогр.: 14 назв. 
45.    Матюніна І. Формування ключових компетентностей у молодших школярів // Початк. освіта. - 2017. - № 12 (черв.). - С. 4-10. - (Метод. порадник ; вип. 6).
46.    Митник О. Теоретико-методичні засади становлення успішної в соціумі особистості під час навчально-виховного процесу в ЗНЗ  / О. Митник, С. Манзер, Н. Цілик // Рідна шк. - 2017. - № 1/2. - С. 36-40. - Бібліогр.: 12 назв. 
47.    Молодоженя І. Інформаційно-комунікаційні технології, як умова формування інноваційної компетенції // Сучас. шк. України. - 2016. - № 9. - С. 14-21.
48.    Москаленко А. Толерантне ставлення до оточення. Заняття з елементами тренінг. заняття для учнів 8-9 класів // Соц. педагог. - 2017. - № 2. - С. 47-49. 
49.    Муранова Н. П. Компетенції та компетентності в освіті / Н. П. Муранова, Н. Ф. Федорова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2017. - № 5. - С. 57-62. 
50.    Нев'якіна Н. Тайм-менеджмент і життєвий успіх. Тренінгове заняття для лідерів учнівського самоврядування // Психолог. - 2017. - № 7/8. - С. 38-43.
51.    Облаухова О. Формування громадянської компетентності молодшого школяра // Початк. освіта. - 2016.- № 6 (берез.). - С. 4-8.
52.    Павленко Л. Запровадження курсу "Медіакультура особистості" як засіб розвитку соціальних компетентностей // Укр. слово і сучасність. - 2016. - № 11. - С. 43-49. 
53.    Про компетентнісний підхід в освіті // Пед. майстерня. - 2016. - № 9. - С. 8-11.
54.    Пустовіт Н. Екологічна компетентність школярів. Інтерактивні методи / Наталя Пустовіт, Ольга Пруцакова // Біологія. - 2015. - № 24. - С. 17-27.
55.    Ростовська Н. Модельне навчання в школі як засіб формування компетентностей учнів// Директор шк. (газ.). - 2017. - № 21/22. - С. 41-46. 
56.    Рябець О. Шляхи формування комунікативної компетентності молодших школярів під час роботи над словниковими словами / О. Рябець, , Т. Барабаш // Почат. шк. і сучасність. - 2016. - № 7. - С. 9-10.
57.    Савченко Г. В. Соціальна компетентність учнів. Майстер-клас розробки інструментарію моніторингу сформованості компетентностей / Г. В. Савченко, О. Ю. Савченко // Географія. - 2017. - № 15/16. - С. 68-79.
58.    Сагун О. Ключові компетентності учнів: технології й методи формування // Сучасна Школа України. - 2017. - № 11. - С. 33-49.
59.    Садкіна В. І. Компетентності - обговорюємо, тлумачимо, звикаємо до нових підходів // // Труд. навчання в шк. - 2016. - № 19/20 (жовт.). - С. 2-5. ; Вивчаємо укр. мову та літ. - 2016. - № 31/32. - С. 2-5.
60.    Салівон Н. В. Формування ключових компетентностей на уроках біології через використання сучасних інноваційних педагогічних технологій // Біологія. - 2016. - № 22/24. - С. 25-36
61.    Скороход Т. Формування креативних компетентностей учнів шляхом використання інформаційних технологій при вивченні фізики // Укр. слово і сучасність. - 2017. - № 1. - С. 28-30. 
62.    Стрілець С. Розвиток природничо-математичної та технологічної компетентностей дітей у системі національно-патріотичного виховання: регіональний експеримент / С. Стрілець, Н. Стрілецька // Рідна шк. - 2017. - № 1-2. - С. 41-47. - Бібліогр.: 13 назв. 
63.    Фоменко А. Формування соціальної компетентності особистості у творчій групі / А. Фоменко, А. Пасічник // Позашкілля. - 2016. - № 5. - С. 63-66.
64.    Ціко І. Формування етнокультурної компетентності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури в контексті становлення автентичної моделі літературної освіти // Всесвіт. літ. в шк. України. - 2016. - № 10. - С. 2-7. 
65.    Чаркіна Т. Теоретичні аспекти формування полікультурних компетенцій в сучасному освітньому просторі // Історія та правознавство. - 2017. -№ 1/2.- С. 8-12.
66.    Черних О. Діти в цифрову еру: ключові компетентності // Школа.- 2017. - № 5. - С. 18-31.
67.    Чернишов Я. Формування соціальної компетентності учнів в умовах експериментального закладу // Директор шк. (газета). - 2017 № 21/22. - С. 56-64.
68.    Шило С. Формування інформатичної компетентності старшокласників під час навчання фізики // Фізика та астрономія в рід. шк. - 2016. - № 3. - С. 34-37.
69.    Штилюк Н. Розвиток життєвих компетентностей школярів через формування стійкого