Вы здесь

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності (2016-2017 рр.)

1.      Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку : Закон України від 14 трав. 2015 р. № 417 // Уряд. кур’єр. – 2015. – 24 черв. (№ 112).

2.      Про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» : Закон України від 14 черв. 2016 р. № 1413 // Голос України. – 2016. – 5 лип. (№ 122/123).

3.      Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків : затв. постановою КМУ від 20 квіт. 2016 р. № 301 // Уряд. кур’єр. – 2016. – 12 трав. (№ 88).

4.      Порядок зберігання протоколів зборів співвласників багатоквартирного будинку та розміщення інформації про рішення, прийняті такими зборами : затв. постановою КМУ від 24 лют. 2016 р. № 109 // Уряд. кур’єр. – 2016. – 13 квіт. (№ 70). – Орієнтир № 14.

5.      Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квіт. 2017 р. № 258 // Офіц. вісн. України. - 2017. - № 33.- С. 88.

6.      Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 квіт. 2017 р. № 156 // Офіц. вісн. України. - 2017. - № 26.- С. 72-73.

7.      Порядок проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку : затв. наказом М-ва регіон. розвитку буд-ва та житлово-комун. госп-ва України 13 черв. 2016 р. № 150 // Офіц. вісн. України. - 2016. - № 52. - С. 70-79.

8.      Про внесення змін до Типового статусу об'єднання співвласників багатоквартирного будинку : наказ М-ва регіон. розвитку будівництва та житлово-комунал. гос-ва України від 3 квіт. 2017 р. № 67 // Офіц. вісн. України. - 2017. - № 41.- С. 213.

9.      Про затвердження форми протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку : наказ М-ва регіон. розвитку, буд-ва та ЖКГ України від 25 серп. 2015 р. № 203 // Офіц. вісн. України. – 2015. - № 76. – С. 427-429.

10.  Типове положення про територіальні комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах : затв. М-вом регіон. розвитку будівництва та житлово-комунал. гос-ва України від 15 берез. 2017 р. № 53 // Офіці. вісн. України. - 2017. - № 31.- С. 85-91.

11.  Операції з безплатної передачі багатоквартирних будинків : лист М-ва доходів і зборів України від 27 верес. 2013 р. // Бухгалтерія. – 2014. – 4 серп. (№ 31). – С. 26-27.

12.  Возмещение расходов за предоставление льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг жильцам ОСМД : письмо М-ва регион. развития, строительства и ЖКХ Украины от 14.04.17 г. № 7/9-4067 // Баланс. - 2017. - 26 июня (№ 50/51). - С. 27-31.

13.  Передача будинків з балансу комунального підприємства на баланс ОСББ без передачі права власності: різниць немає : лист ДФС України від 03.03.2017 р № 4490/6/99-99-15-02-02-15 // Бухгалтерія. - 2017. - 1 трав. (№ 18). - С. 44.

14.  Про надання методологічної допомоги щодо внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових установ та організацій : лист ДФС України від 13.06.2017 № 15151/7/99-99-12-04-17 // Податк., банк., митн. консультант. - 2017. - 26 черв. (№ 26). - С. 5-7. ; Баланс. - 2017. - 26 июня (№ 50/51). - С. 26-27.

15.  Бардаш О. Обов'язки ОСББ перед військкоматами: вирішуємо законодавчі колізії // Все про бух. облік. - 2017. - 2 жовт (№ 91). - С. 14-16.

16.  Брусенський О. ОСББ: погляд на «революцію» з середини // Демократ. Україна. – 2016. – 8 лип. (№ 27).

17.  Василенко В. Прибудинкова територія ОСББ // Баланс. – 2016. – 25 січ. (№ 7/8). – С. 52-54.

18.  Ви вже стали відповідальним власником? : [що потрібно знати про ОСББ] // Пенс. кур’єр. – 2016. – 1 лип. (№ 26).

19.  Вишиваний В. Як призначатимуть управителя багатоквартирного будинку : [комент. до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затв. наказом М-ва регіон. розвитку України від 13.06.2016 р. № 150] // Все про бух. облік. – 2016. – 20 лип. (№ 66/67). – С. 23-26.

20.  Глотов М. Чи всесильне ОСББ, або Коли більшість має рахуватися з інтересами меншості : [суд. практика] // Юрид. вісн. України. – 2016. - № 20/21. – С. 9.

21.  Глотов М. Чи може ОСББ нехтувати санітарними нормами? : [суд. практика щодо користування сміттєпроводами] // Юрид. вісн. України. – 2016. - № 23. – С. 7.

22.  Гура Н. О. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності // Економіка України. – 2015. - № 12. – С. 70-79.

23.  Іванницька О. ОСББ: облік та звітність // Вісник. Право знати все про податки. - 2017. - № 40. - С. 22-33.

24.  Іванова В. Як створити ОСББ? // Баланс. – 2016. – 25 січ. (№ 7/8). – С. 50-51.

25.  Княжанський В. Високі платіжки стали стимулом : [щодо отримання ОСББ теплих кредитів за держ. програмою енергоефективності] // День. - 2016. - 22 листоп. (№ 212). - С. 9.

26.  Княжанський В. Чому підсумки житлової “колективізації” “невтішні”? : [успіху ОСББ завадили менталітет і бідність громадян, а також відсутність дієвих стимулів] // День. - 2017. - 26 лип. (№ 128). - С. 9.

27.  Косянчук І. ОСББ “включили почекуна”. Що робити об'єднанням, яким не відшкодовують кошти за пільги і субсидії // Уряд. кур'єр. - 2017. - 23 черв. (№ 116). - С. 1.4-5.

28.  Лисенко А. Не дай собі заробити : [інтерв'ю з головою правління ОСББ із Полтави А. Лисенко про власний досвід створення ОСББ / провела Анна Ярошенко] // Україна молода. - 2016. - 18 жовт. (№ 131). - С. 8-9.

29.  Литвин М. Тягар співвласника: ОСББ vs боржники: у кого більше аргументів у суді? // Закон і бізнес. - 2016. - 13-31 серп. (№ 34/35).

30.  Літвінов Р. Діяльність комунальних підприємств після об'єднання територіальних громад // Місц. самоврядування. - 2017. - № 8. - С. 28-42.

31.  Міллер В. Кадрове забезпечення діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків // Консультант кадровика. - 2016. - 15 листоп. (№ 22). - С. 33-39.

32.  Нестеренко М. ОСББ – знайомий незнайомець // Податки та бух. облік. – 2016. – 5 трав. (№ 35/36). – С. 19-48.

33.  ОСББ: створення та діяльність : [особливості функціонування, бух. обліку тощо] // Все про бух. облік. – 2016. – 18 берез. (№ 25). – С. 2-47. – Спецвип.

34.  ОСББ: як забезпечити безпеку мешканців // Технополис. - 2016. - № 10. - С. 11.

35.  Островський І. А. Мікроекономічні аспекти реформування системи тарифоутворення в житлово-комунальному господарстві / І. А. Островський, Б. Ю. Юхнов, О. Л. Яшинов // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 6. - С. 57-61. - Бібліогр.: 8 назв.

36.  Папинова О. Ассоциация ОСМД: особенности учёта // Баланс. - 2017. - 26 июня (№50/51). - С. 38-42.

37.  Папінова О. Функції ті діяльність ОСББ : [мета створення, органи, управління, кошторис доходів і витрат тощо] // Баланс. – 2016. – 25 січ. (№ 7/8). – С. 45-50.

38.  Пашкевич О. ОСББ. Господарем у власному домі : [вивчаємо нюанси] // Жінка. - 2016. - № 8. - С. 8-9.

39.  Петраков Г. На допомогу приходить “Вікторія” : [інтерв'ю з гол. запоріз. громад. орг. “Об-ня ЖБК СББ “Вікторія” Л. Шанц] // Рабоч. газ. - 2016. - 25 окт. (№ 121).

40.  Садовий А. Від модернізації багатоквартирного будинку до модернізації країни : [про фінансування ОСББ розповідає заст. голови правління “Кредобанку” Д. Роган] // Демократ. Україна. - 2016. - 9 верес. (№ 36).

41.  Садовий А. Міфи та правда про ОСББ // Демократ. Україна. – 2016. – 17 черв (№ 24). – С. 6.

42.  Сенчихин В. Безальтернативное рабство : [ОСМД] // «2000». - № 18/19. – С. В, В4.

43.  Сербіна А. Нові правила для ОСББ : [статут, діяльність, упр. і ліквідація ОСББ] // Місц. самоврядування. – 2015. - № 8. – С. 71-75.

44.  Сербіна А. Порядок проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку // Місц. самоврядування. - 2016. - № 8. - С. 43-47.

45.  Сербіна А. Право власності багатоквартирного будинку визначено Законом // Місц. самоврядування. – 2015. - № 7. – С. 65-70.

46.  Сербіна А. Реєстрація прав на прибудинкову територію багатоквартирного будинку // Місц. самоврядування. – 2016. - № 7. – С. 68-72.

47.  Сербіна А. Спірний статус ОСББ // Місц. самоврядування. – 2015. - № 7. – С. 71-75.

48.  Сербіна А. Типовий статут ОСББ оновлено // Місц. самоврядування. – 2015. - № 12. – С. 70-73.

49.  Сидоренко Н. “Закон гласит: капремонт дома жители должны проводить сами” : [как правильно создать ОСМД рассказал эксперт по проблемам самоорганизации и  энергоэффективности в многоквартирных домах А. Тихонов / провела интервью Наталина Сидоренко] // Факты и комментарии. - 2016. - 14 сент. (№ 156). - С. 6.

50.  Сковорода С. Как организовать ОСМД // 7Я (Семья). – 2016. – 19-25 апр. (№ 16). – С. 4.

51.  Співфінансування модернізації житла: досягнення і перспективи // Голос України. - 2016. - 13 серп. (№ 153). - С. 4.

52.  Теньков С. Конфлікти в ОСББ як предмет судового розгляду: проблеми доказування наявності фінансово-господарських порушень і підстав для ліквідації ОСББ // Юрид. вісн. України. – 2016. - № 23. – С. 10.

53.  Теньков С. Управління будинками за новими законами – халепа чи порятунок? // Юрид. вісн. України. – 2016. - № 22. – С. 15.

54.  Трегубова О. ОСББ залучає управителя: розподіл функцій та оформлення // Вісн. ОСББ. - 2017. - № 6. - С. 20-26.

55.  Уханов Н. Ассоциации ОСМД: правовые аспекты // Баланс. - 2017. - 26 июня (№50/51). - С. 34-36.

56.  Чернов В. Мошенники в ОСМД // 7Я (Семья). - 2016. - 2-8 авг (№ 31). - С. 3.

57.  Шуткевич О. “Разумне” ОСББ : [з досвіду ОСББ м. Вінниця] // День. - 2016. - 16-17 груд. (№ 230/231). - С. 19.