Вы здесь

Соціально-психологічний супровід дітей і підлітків з девіантною поведінкою (2015)

1.      975093 88.5 Г85 Грись А. М. Теорія і практика підготовки психологів до роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми : монографія / А. М. Грись ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т  психології ім. Г. С. Костюкова НАПН України. - К. : [Геопринт], 2013. - 282 с.

2.      974585 60.5 Л73 Локарєва Г. В. Суспільно-нормативна поведінка учнівської молоді в творчих неформальних об’єднаннях як соціально-педагогічна проблема : монографія / Г. В. Локарєва, К. В. Петровська. - Запоріжжя : [ЗНУ], 2014. - 388 с.

3.      974596 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [голов. ред Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. [та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. 36. - 612 с.

С. 96-102: Бєлоліпцева О. В. Соціально-педагогічна робота з підлітками, залежними від соціальних мереж, засобами трудотерапії.

4.      975012 60.5 С69 Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Бех В. П. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2013. - Вип. 58 . - 196 с.

С. 119-122: Шепелєва Г. А. Діти-сироти як специфічна соціальна група.

5.      975014 60.5 С69 Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Бех В. П. та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. 61. - 160 с.

С. 133-139: Славина Е. С. Социальные сети, интернет как способ отчуждения молодежи от реального мира: основные мотивы.

6.      976206 60.5 Т38 Технології соціальної роботи : навч. посіб. для внз / О. А. Агарков [та ін.]. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. - 488 с.

            С. 320-323: Технології соціальної роботи з особами з девіантною поведінкою.

            С. 301-310: Технології соціальної роботи з "дітьми вулиці".

            С. 292-301: Технології соціальної роботи з важковиховуваними дітьми.

7.      974573 94 Т93 Тиждень науки : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2013 року. / МОН України, ЗНТУ ; [упоряд. : Н. І. Висоцька ; редкол.: Ю. М. Внуков (відп. ред.) та ін.]. - Запоріжжя : [ЗНТУ, 2013]. - Т. 5. - 330 с.

С. 205-207: Гава Н. Д. Причини і наслідки кримінальної поведінки підлітків.

 

8.      Бандура І. Правовий статус дитини у світлі кримінально-правового захисту дитини // Віче. - 2015. - № 14. - С. 22-25.

9.      Барышева А. Н. Реабилитация детей в трудной жизненной ситуации : [Россия] // Соц. педагогика. - 2014. - № 5. - С. 61-66.

10.  Бородина Н. В. Исторический аспект профилактики делинквентного поведения подростков: отечественный и зарубежный опыт / Н. В. Бородина, И. А. Мушкина, О. П. Садилова // Соц. педагогика. - 2014. - № 6. - С. 121-128.

11.  Війна і діти // Освіта. - 2015. - 15-22 лип. (№ 30/31).- (Спецвипуск).

12.  Вовчик-Блакитна Л. Батьки - телеекран - діти: екологічність взаємодії : [вплив телебачення на розвиток дитини] // Практ. психолог: Дит. садок. - 2015. - № 8.- С. 41-45.

13.  Давиденко О.М. Нормативно-правові засади профілактики ігрової залежності // Шк. психологу. Усе для роботи. - 2015. - № 11. - С. 16-18.

14.  Діти воєнного конфлікту. Профілактичні заходи в умовах навчального закладу // Завуч. - 2015. - № 4. - С. 31-37.

15.  Кайоткіна Т. Профілактика комп'ютерної залежності. Семінар-практикум // Психолог. - 2014. - № 21. - С. 18-20.

16.  Карпінська М. Зняття психологічного напруження в дітей // Початкова освіта. - 2015. - № 3. - С. 41-42.

17.  Кельнер С. С. Підлітковий суїцид. Виступ на батьківських зборах // Шк. психологу. Усе для роботи. - 2015. - № 11. - (Вкладка)

18.  Кіслова В. М Дитячий та підлітковий суїцид // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 11. - С. 33-35.

19.  Коноплицька О. В. Особливості міжособистісної взаємодії у професійній діяльності працівників ОВС з неповнолітніми правопорушниками // Практ. психологія та соц. робота. - 2014. - № 12. - С. 49-56.

20.  Котова І. С. Тренінгове заняття для класних керівників та батьків. Тема. Профілактика агресії у дітей // Зарубіж. літ. в шк. України. - 2014. - № 11. - С. 56-59.

21.  Кручак О. Загасити полум'я суперечки. Тренінгове заняття // Психолог. - 2015. - № 3. - С. 7-13.

22.  Кузьменко Л. Алкоголь - ворог розуму. Заняття з елементами тренінгу для підлітків // Соц. педагог. - 2014. - № 12. - С. 29-32.

23.  Кумарина Г. Ф. Профилактика школьной дезадаптации: социально-педагогический подход : [Россия] // Соц. педагогика. - 2014. - № 5. - С. 5-16.

24.  Лажинцева Е. М. Интернет как новая среда для проявления девиантного поведения подростка  / Е. М. Лажинцева, А. А. Бочавер // Вопросы психологии. - 2015. - № 4. - С. 49-58.

25.  Мараховська Т. А. Робота з суїцидальними намірами учнів / Т. А. Мараховська, С. В. Щур // Шк. психологу. Усе для роботи. - 2015. - № 9. - С. 9-13.

26.  Мараховська Т. А. Спілкування під час конфліктних ситуацій : [тренінг з розвитку навичок безконфлікт. спілкування для учнів старш. класів] // Шк. психологу. Усе для роботи. - 2015. - № 10. - С. 22-26.

27.  Мимренко О. Девіантна поведінка. Види та причини. Соціально-психологічний семінар для педагогічних працівників ВНЗ та ПТНЗ // Соц. педагог. - 2015. - № 9. - С. 26-33.

28.  Мурашкевич О. Клин клином виганяй: використання Інтернету в профілактиці вживання психоактивних речовин підлітками // Здоров'я та фіз. культура. - 2015. - № 3. - С. 4-8.

29.  Обухівська О. Конфлікти в шкільному середовищі // Завуч. - 2014. - № 23. - С. 4-10.

30.  Павлик Н. В. Психодіагностичні методики дослідження особистісної спрямованості та ступеня гармонійності характеру в юнацькому віці // Практ. психологія та соц. робота. - 2014. - № 11. - С. 43-52.

31.  Поліщук Т. Гіперактивна дитина Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) // Психолог дошкілля. - 2015. - № 7. - С. 4-6.

32.  Полозюк Ю. Дитяча агресивність. Семінар-практикум // Психолог. - 2015. - № 5. - С. 40-44.

33.  Рак О. Методи емоційного розвантаження старшокласників. практичне заняття для учнів 10-11- х класів // Психолог. - 2015. - № 5. - С. 18-21.

34.  Рєпнова Т. Подолання проявів учнівського насилля. Формування культури емоцій у підлітків // Психолог. - 2014. - № 23. - С. 14-16.

35.  Ружицька Н. Жорстоке поводження з дітьми. Вивчення проблеми : [результати опитування учнів ПТНЗ щодо жорсткого поводження з дітьми та проявів підліткового насильства] // Психолог. - 2015. - № 5. - С. 7-12.

36.  Селютіна М. Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків : Із досвіду роботи куратора // Завуч. - 2015. - № 22 (листоп.). - С. 12-18.

37.  Сікаленко Р. Посттравматичний стресовий розлад очима підлітків // Соц. педагог. - 2014. - № 12. - С. 9-14.

38.  Сікаленко Р. Секстинг: ази проблеми : [надсилання через моб. телефон, е-пошту чи соц. мережі повідомлень сексуального змісту, ерот. фотографії, відео] // Соц. педагог. - 2014. - № 12. - С. 15-18.

39.  Скидан С. Контроль агресивної поведінки. Заняття з елементами тренінгу// Соц. педагог. - 2015. - № 9. - С. 13-25.

40.  Скубаковська Н. І. Комп'ютерна залежність - виклик сучасну суспільству. 10-11 кл. : [сценарій] / Н. І. Скубаковська, О. Т. Фялковська // Виховна робота в шк. - 2014. - № 10. - С. 31-38.

41.  Тимченко О. Жити в мирі та злагоді. Корекційна програма з формування навичок конструктивного спілкування та вирішення конфліктних ситуацій : [робота з підлітками 13-17 років] // Суч. шк. України. - 2014. - № 12. - С. 4-35.

42.  Третиннікова Л. А. Ми хочемо, щоб нас любили. Тренінг для педагогічних працівників щодо роботи з дітьми з девіантною поведінкою // Шк. психологу. Усе для роботи. - 2015. - № 11. - С. 20-29.

43.  Третиннікова Л. Ми хочемо, щоб нас любили. Робота з педагогами, щодо взаємодії з дітьми з девіантною поведінкою // Соц. педагог. - 2015. - № 9. - С. 13-25

44.  Чуб Н. В. Як працювати з дітьми, які не хочуть вчитися  // Шк. психологу. Усе для роботи. - 2015. - № 10. - С. 33-35.

45.  Шайкова А. Чому дітям буває важко навчатися? // Психолог. - 2014. - № 24. - С. 4-9.

46.  Шалашнова К. С. Мир относится к тебе так, как ты относишься к миру : [профилактика детской жестокости в подростковом возрасте] // Рус. шк. - 2014. - № 5. - С. 47-52 ; № 6. - С. 47-51.

47.  Шебаніц В. Стоп агресії підлітків! : [тренінгове заняття з учнями 8-10-х кл.]  // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 7/8. - С. 56-59.

48.  Щербина В. Підлітки з агресивною поведінкою. Програма корекції // Психолог. - 2015. - № 2. - С. 4-15.

49.  Щуркова Н. Е. Как воспитать жизнеспособность школьника? : [профилактика детского суицида] // Соц. педагогика. - 2014. - № 5. - С. 27-37.

50.  Юрченко Л. Взаємодія навчальних закладів з органами і службами щодо захисту прав дітей. Методичні рекомендації // Упр. освітою. - 2014. - № 23. - С. 11-18.