Вы здесь

Правове регулювання відпусток (2002-2009)

 1. Скрипкина Е. Отпуск для ухода за ребенком // Налоги и бух. учет . - 2009. - № 50. - С. 27-34.
 2. Сташкив Т. Ежегодные отпуска и условия их предоставления // Справочник кадровика. - 2009. - № 7. - С. 14-18.
 3. Уходим в отпуск : (норм.- прав. акты) // Налоги и бух. учет. - 2009. - № 5. - (Спецвып.).
 4. Відпустки: правові, податкові та бухгалтерські аспекти // Бухгалтерія. Право. Податки : зб. сист. законодавства. - 2008. - Вип. 5. - 208 с.
 5. Льовіна В. Для навчання потрібна відпустка! Оформлення відпусток у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах // Юрид. журнал. - 2008. - № 9. - С. 131-133.
 6. Льовіна В. Невикористані відпустки // Юрид. журнал. - 2008. - № 11. - С. 123-125.
 7. Онищук В. Разъяснение по применению статьи 19 Закона Украины “Об отпусках” (дополнительные отпуска работникам, имеющим детей) // Справочник кадровика. - 2008. - № 6. - С. 43-46.
 8. Рева Л. Порядок оформлення наказів про надання щорічних відпусток // Секретарь-референт. - 2008. - № 7. - С. 9-15.
 9. Скрипкина Е. Переходящий отпуск // Налоги и бух. учет. - 2008. - № 50. - С. 39-44.
 10. Сташків Т. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням: визначаємо тривалість // Довідник секретаря та офіс-менеджера. - 2008. - № 8. - С. 34-41.
 11. Ступак Ю. Порядок розрахунку сум відпускних // Справочник экономиста. - 2008. - № 6. - С. 84-89.
 12. Уркевич В. Ю. Про гарантування прав працівників сільськогосподарських підприємств на відпочинок // Держава та регіони. Серія: Право. - 2008. - № 2. - С. 73-75.
 13. Маловичко С. Регулювання права на відпочинок деяких державних службовців, працівників правоохоронних, судових та інших органів // Право України. - 2007. - № 12. - С. 72-74.
 14. Онищенко Т. Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей: особенности предоставления // Налоги и бух. учет. - 2007. - № 33. - С. 48-52.
 15. Онищенко Т. Оплата отпусков при работе в режиме неполного времени // Налоги и бух. учет. - 2007. - № 44. - С. 24-25.
 16. Про додаткову відпустку одиноким матерям // Праця і зарплата. - 2007. - № 3. - С. 15.
 17. Козоріз В. Порядок надання та облік щорічних відпусток // Справочник экономиста. - 2006. - № 5. - С. 89-93.
 18. Рожнов В. Щорічні відпустки. Практичні питання застосуваненя Закону України “Про відпустки” // Справочник кадровика. - 2006. - № 6. - С. 3-13.
 19. Відпустки - які вони бувають: (все про відпустки) // Дебет-кредит: Про бухгалтерію - з любов’ю. - 2005. - С. 14-44.
 20. Пора в отпуск: (предоставление и оформление, особенности начисления и налогообложения отпускных) // Налоги и бух. учет. - 2005. - № 44. - С. 17-45.
 21. Соломонов С. Надання невикористаної відпустки з наступним звільненням (зі зразками наказів і записів у труд. книжці) // Справочник кадровика. - 2005.- № 2. - С. 47-50.
 22. Юхно Н. Все об отпусках // Экспресс-анализ законодат. и нормат. актов. - 2005. - № 25. - С. 26-39.
 23. Волощук О. Принцип забезпечення права на відпочинок як інституційний принцип трудового права. // Підприємництво, госп-во і право. - 2004. - № 2. - С. 13-16.
 24. Галянтич М. Про відпустки // Секретарь-референт. - 2004. - № 7. - С. 24-28.
 25. Грек Г. Матеріально відповідальні: як піти у відпустку // Бухгалтерія. - 2004. - № 27. - С. 60-63.
 26. Грек Г. І навіть у відпустці нам спокою немає…: (Документ. оформлення відкликання працівника з відпустки) // Бухгалтерія. - 2004. - № 26. - С. 78-80. - (Додаток до газ. “Бизнес”)
 27. Ежегодный отпуск: порядок предоставления и расчет // Налоги и бух. учет.- 2004. - № 38. - (Спецвып. № 9).
 28. Мойсеєнко Т. Відпускні турботи: (Про розрахунок тривалості щорічної відпустки) // Дебет-кредит: Про бухгалтерію з любов’ю. - 2004. - № 22. - С. 19-27.
 29. Обо всем, что связано с отпуском : (подборка статей) // Баланс. - 2004. - № 19. - (Тем. блок)
 30. Сташків Т. Щорічні основна та додаткові відпустки // Справочник кадровика. - 2004. - № 7. - С. 12-22.
 31. Шаповал О. У відпустку? Без проблем!: (з прикладами оформлення) // Бухгалтерія. - 2004. - № 26. - С. 72-78. - (Додаток до газ. “Бизнес”)
 32. Все об отпусках // Фін. справа. - 2003. - № 15/16. - С. 46-61.
 33. Стаховська Н. Нормативно-правове регулювання порядку надання відпусток. Щорічні відпустки // Довідник кадровика. - 2003. - № 5. - С. 26-31.
 34. Стаховська Н. Додаткова відпустка в зв’зку з навчанням // Справочник кадовика. - 2003. - № 6. - С. 28-31.
 35. Стаховская Н. Отпуска без сохранения заработной платы // Справочник кадровика. - 2003. - № 10. - С. 33-35.
 36. Стаховська Н. Соціальні відпустки // Справочник кадровика. - 2003. - № 7. - С. 16-22.
 37. Ежегодный отпуск: пордок предоставления и расчет: (Норм.-прав. акты, офиц. разъяснения, консультации, комментарии) // Налоги и бух. учет. - 2002. - № 9. - С. 2-36. - (Спец. выпуск).