Вы здесь

Маркетингові комунікації (2002-2011)

 1. Соловей Н. Спонсорство як один із видів маркетингових комунікацій / Н. Соловей // Економіка. Фінанси. Право. - 2011. - № 10. - С. 30-33.

 2. Маліношевська К. І. Сучасні проблеми бюджетування маркетингових комунікацій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 10. – С. 164-169.

 3. Доброскок Ю. Б. Маркетинг взаємодії як концепція розвитку бізнес-суб'єктів у сучасних умовах // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 6. – С. 153-157. – Бібліогр.: 10 назв.

 4. Ромат Е. Спонсорство в системе маркетинговых коммуникация // Маркетинг и реклама. - 2011. - № 6. - С. 28-37.

 5. Пояркова О. Концепции маркетинговых коммуникаций // Маркетинг. - 2011. - № 5. - С. 62-74.

 6. Моисеева Н. Маркетинговые отношения на основе разности потенциалов партнеров / Н. Моисеева, О. Седова // Маркетинг. - 2011. - № 5. - С. 37-54.

 7. Божкова В. В. Теоретико-методичні основи обчислення синергічного ефекту маркетингових комунікацій // Вісн. ЗНУ. Екон. науки. - 2011. - № 2. - С. 183-191.

 8. Панченко О. В. Методи оцінки ефективності маркетингових комунікацій // Економіка та держава. – 2011. – № 2. – С. 102-103.

 9. Ф81915 65.58 И71 Болдуєв М. Концепція глобальної інтегрованої маркетингової комунікації в умовах гіперконкуренції // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. / Мелітопол. ін-т держ. та муніцип. упр. "КПУ" ; [редкол.: Галина Буніч та ін.]. – Мелітополь : [КПУ], 2011. – Вип. 4 (2). - С. 89-97.

* * *

 1. Нагаєць І. Ю. Трансформація засобів маркетингових комунікацій, зміна пріоритетів на сучасних ринках // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 5. – С. 51-58. – Бібліогр.: 11 назв.

 2. Фомина Т. Маркетинг партнерских отношений “CRM-система – Service – Desk - Call-центр” // Маркетинг. - 2010. - № 4. - С. 58-68.

 3. Ткачук О. Маркетингові комунікації у логістичних системах // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 3. – С. 32-38.

* * *

 1. Курбан А. В. Коммуникационный аудит в системе современной практики маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама. - 2009. - № 12. - С. 36-42.

 2. Михайловская Е. Сетевой ритейл. Инструменты маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама. - 2009. - № 7/8. - С. 56-57.

 3. Костюченко А. М. Історичні форми маркетингу та маркетингових комунікацій // Вісн. ДонНУЕТ. Серія: Екон. науки. - 2009. - № 4. - С. 85-91.

 4. Балабаниць А. В. Система маркетингової взаємодії як об’єкт інтегрованого управління // Вісн. ДонНУЕТ. Серія: Екон. науки. - 2009. - № 3. - С. 39-48.

 5. Пономарева А. Коммуникационный маркетинг с креативной составляющей // Маркетинг. - 2009. - № 3. - С. 32-39.

 6. 948587 65.050.011 Д44 Діброва Т. Г. Моделі процесу комунікацій // Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : навч. посіб. для внз / Т. Г. Діброва / МОН України. – К. : Професіонал, 2009. - С. 34-43.

 

 

 

* * *

 1. Бекешко В. Я. Класифікаційні аспекти методів оцінювання ефективності маркетингових комунікацій // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. – № 5. – С. 5-7.

 2. Юсов В. Віртуальне представництво. Корпоративний сайт як ефективний засіб маркетингових комунікацій // Консалтинг в Україні. - 2008. - № 1/2. - С. 48-51.

 3. Райко Д. В. Схеми співробітництва та роль маркетингового центру у їх регулюванні // Вісн. екон. науки України. – 2008. – № 1. – С. 100-103.

 4. Головкіна Н. Персоналізація маркетингових комунікацій: новий стратегічний простір // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 1. - С. 100-103 ; № 2. – С. 27-33.

 5. Тодорова О. Подводные рифы корпоративных маркетинговых коммуникацмй // Маркетинг и реклама. - 2008. - № 3. - С. 35-42.

 6. Информационные потоки: 9 способов использовать базы данных в маркетинге // Маркетолог. - 2008. - № 2. - С. 28-30.

 7. 943957 65.9(4Укр) С91 Маркетингові комунікації як складова ефективного функціонування системи розноділу і просування товарів // Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв'язання : кол. наук. моногр. / Нац. акад. упр. ; за наук. ред. М. М. Єрмошенка. – К. : [НАУ], 2008. – С. 202-211.

* * *

 1. Зундэ В. В. Место интегрированных маркетинговых коммуникаций в системе социально-ориентированной экономики // Соц.-гуманитар. знания. - 2007. - № 6. - С. 138-149.

 2. Максимов А. Хорошо ли им сместе : [коалиц. программы лояльности] // Нов. маркетинг. - 2007. - № 12. - С. 45-48.

 3. Дзинько Т. Кризис среднего возраста маркетинга лояльности : [программы лояльности] // Нов. маркетинг. - 2007. - № 12. - С. 39-43.

 4. Головкіна Н. Інтегровані маркетингові комінікації: методи оцінювання поведінки респондентів // Маркетинг в Україні. - 2007. - № 4. - С. 9-13.

* * *

 1. Полєжаєва І. О. Генерація та оцінка перспективних партнерів у маркетингових каналах розповсюдження // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12. – С. 84-90.

 2. Сахарова Т. В. Сую’ктивні товарні аргументи в маркетинговій комунікаційній практиці // Актуал. проблеми економіки. - 2006. - № 7. - С. 73-78.

 3. Матвійчук-Соскіна Н. Розвиток маркетингових комунікацій в Інтернет-просторі України // Маркетинг в Україні. - 2006. - № 6. - С. 14-16.

 4. Сахарова Т. В. Товарна аргументація в системі маркетингових комунікацій // Актуал. проблеми економіки. - 2006. - № 4. - С. 91-96.

***

 1. Верников Г. Маркетинговые коммуникации // Менеджмент і менеджер. - 2005. - № 11. - С. 42-48.

 2. Профатило О. В. Теоретичні аспекти маркетингових комунікацій // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2005. - № 4. - С. 206-210.

 3. Рыбинцев В. А. Стимулирующая составляющая маркетинговых коммуникаций // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 108-113.

 4. Парамонова Т. Составляющие элементы маркетинговых коммуникаций // Маркетинг. - 2005. - № 2. - С. 67-73.

 5. Твердохлеьова М. Практика коммуникаций: идеи и проблемы // Маркетинг. - 2005. - № 2. - С. 74-79.

 6. Аренков И. А. Определение ценности клиентской базы компании в рамках концепции маркетинга взаимоотношений / И. А. Аренков, Ю. А. Бичун // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Серия 8, менеджмент. - 2005. - Вып. 1. - С. 141-160.

***

 1. Головкіна Н. В. Зв’язки з громадськістю в структурі маркетингу: світова практика // Маркетинг в Україні. - 2004. - № 4. - С. 24-30.

 2. Примак Т. О. Оцінка ефективності маркетингових комуніктивних компаній // Маркетинг в Україні. - 2003. - № 5. - С. 36-39.

 3. Гончарова Н. П. Инновационная модель маркетинговой коммуникации // Актуал. проблеми економіки. - 2003. - № 5. - С. 49-55.

 4. Примак Т. О. Аналіз українського ринку маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні. - 2003. - № 2. - С. 8-13.

 5. Примак Т. О. Особливості ринку маркетингових комунікацій // Формування ринк. відносин в Україні. - 2003. - № 1. - С. 45-48.

 6. 900874 65.050.011 М27 Маркетинговые коммуникации и реклама // Маркетинг / под. ред. Н. Д. Эриашвили. - М., 2003. - С. 245-266.

 7. Примак Т. О. Зміст та значення інтегрованих маркетингових комунікацій: синергетичний ефект // Пролеми науки. - 2002. - № 7. - С. 36-43.