Вы здесь

Становлення бюджетної системи України

(2017)

1. 962217 65.9(4Укр) С91 Історичний огляд становлення бюджетної системи України // Сучасний стан реалізації економічних та соціальних реформ в Україні : монографія / за ред. О. Г. Мордвінова ; КПУ. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - С. 6-14.

2. 927153 65.9(4Укр) П19 Пасічник Ю. В. Бюджетна історія України // Пасічник Ю. В. Бюджетна система України : навч. посіб. для вузів / Ю. В. Пасічник. - К. : Знання-Прес, 2006. - С. 61-302.

3. Антоненко В. В. Міські бюджети УСРР 1920-х рр.: формування нормативно-законодавчої бази / В. В. Антоненко // Гілея. - 2014. - № 11 (90). - С. 64-68. - Бібліогр.: 14 назв.

4. Гай-Нижник П. П. Перший державний бюджет у новітній історії України : [розроблено за Гетьманату П. Скоропадського у 1918 р.] / П. П. Гай-Нижник // Фінанси України. - 2008. - № 6. - С. 111-118. - Бібліогр.: 52 назв.

5. Корягін М. В. Історія та сучасний стан фінансового забезпечення місцевих громад в Україні / М. В. Корягін // Економіка та держава. - 2011. - № 12. - С. 53-55. - Бібліогр.: 10 назв.

6. Небрат В. Історичний досвід становлення державного бюджету : [XVIII-XIX ст.] // Вісн. ТНЕУ. - 2010. - № 2. - С. 71-82. - Бібліогр.: 19 назв.

7. Чугунов І. Формування бюджету Української РСР у складі бюджетної системи СРСР // Вісн. КНТЕУ. - 2013. - № 3. - С. 56-73.