Вы здесь

Діяльність Державної фіскальної служби України

(2017)

 1. Україна. Кабінет Міністрів. Про Державну фіскальну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 трав. 2014 р. № 236 // Офіц. вісн. України. - 2014. - № 55. - С. 31-43.

 2. Грушевський В. А. Інституційні реформи Державної фіскальної служби України як основа побудови нової сервісної служби [Електронний ресурс] / В. А. Грушевський // Право і Безпека. - 2015. - № 4. - С. 24-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_4_6

 3. Грушевський В. А. Місце юридичних гарантій діяльності регіональних управлінь державної фіскальної служби України в структурі їх адміністративно-правового статусу [Електронний ресурс] / В. А. Грушевський // Прикарпат. юрид. вісн. - 2016. - Вип. 1. - С. 120-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2016_1_27

 4. Зозуля І. В. Особливості Державної фіскальної служби України як суб’єкта державного управління [Електронний ресурс] / І. В. Зозуля, І. С. Шулатова // Право і Безпека. - 2015. - № 2. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_2_14

 5. Кононець В. П. Державна фіскальна служба й органи внутрішніх справ як суб’єкти, що застосовують санкції за порушення податкового законодавства [Електронний ресурс] / В. П. Кононець // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. - 2015. - Вип. 30 (2). - С. 39-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_30(2)__11

 6. Левчук С. М. Класифікація адміністративних послуг, що надаються органами державної фіскальної служби України // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. - 2015. - Т. 2, вип. 30. - С. 43-46. - Бібліогр. : 17 назв.

 7. Левчук С. М. Класифікація адміністративних послуг, що надаються органами державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / С. М. Левчук // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право. - 2015. - Вип. 30 (2). - С. 43-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_30(2)__12

 8. Луцик А. М. Внутрішньоорганізаційні адміністративні процедури як елемент функціонування Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / А. М. Луцик // Часоп. Акад. адвокатури України. - 2014. - Т. 7, № 3. - С. 56-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2014_7_3_7

 9. Миронюк Р. В. Окремі питання визначення стандартів адміністративних послуг, що надаються органами державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / Р. В. Миронюк // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Серія: Юриспруденція. - 2014. - Вип. 11 (1). - С. 89-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_11(1)__28

 10. Савченко А. О. Реформування діяльності органів Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / А. О. Савченко // Наше право. - 2015. - № 5. - С. 149-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_5_26

 11. Теремецький В. І. Проблема вдосконалення консультативно-роз’яснювальної роботи територіальними органами державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / В. І. Теремецький // Вісн. Акад. адвокатури України. - 2015. - Т. 12, № 3. - С. 39-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2015_12_3_7

 12. Теремецький В. І. Територіальні органи Державної фіскальної служби України як суб’єкти адміністрування податків [Електронний ресурс] / В. І. Теремецький, Д. В. Цвірюк // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ. - 2015. - № 2. - С. 180-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2015_2_26

 13. Тимченко О. Реформа державної фіскальної служби України в контексті модернізації системи державного фінансового менеджменту / О. Тимченко, Ю. Сибірянська // Ринок цінних паперів України. - 2015. - № 8. - С. 69-76. - Бібліогр.: 7 назв.

 14. Федотов О. Державна фіскальна служба: правові підстави утворення [Електронний ресурс] / О. Федотов // Юрид. вісн. - 2014. - № 3. - С. 292-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_3_55

 15. Чорна А. М. До проблеми співвідношення понять “завдання” та “функції” Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / А. М. Чорна // Право і Безпека. - 2015. - № 2. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2015_2_17

 16. Шулатова І. С. Аналіз деяких шляхів удосконалення діяльності Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / І. С. Шулатова // Форум права. - 2016. - № 3. - С. 283–288. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

 17. Шулатова І. С. Засадничі особливості створення Державної фіскальної служби України та встановлення її спеціального статусу [Електронний ресурс] / І. С. Шулатова // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ. - 2015. - № 2. - С. 203-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2015_2_29

 18. Шулатова І. С. Передумови становлення Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / І. С. Шулатова // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. «Право». - 2015. - Вип. 23. - С. 110-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2015_23_16

 19. Шулатова І. С. Поняття і сутність Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] / І. С. Шулатова // Форум права. - 2014. - № 3. - С. 447–455. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index