Вы здесь

Голодомор в Україні (1929-1933 рр.)

(2017)

 1. Кудряченко А. І. Повернення історичної правди про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні - імператив часу // Стратег. пріоритети. - 2007. - № 1. - С. 77-82. - Бібліогр.: 14 назв.

 2. Трикоза М. З історії Голодомору: як вимирало село Фурси // Історія в шк. - 2007. - № 11/12. - С. 1-6.

 3. Доценко Р. Гамсун, голод і колаборанство // Київ. старовина. - 2007. - № 5. - С. 123-133. - Бібліогр.: с. 90-92.

 4. Сурик М. Уроки Голодомору. Віктор Ющенко: Всі наші трагедії відбулися тоді, коли не було порозуміння нації : [інтерв'ю Президента України укр. друк. вид. щодо 75-ї річниці Голодомору 1932-1933 рр.] // День. - 2007. - 6 листоп. - С. 1, 6. ; Сіл. вісті. - 2007. - 6 листоп.

 5. Дорофеев А. Голодомор в Украине — трагедия планетарная : [Президент Украины В. Ющенко провел урок в шк. Житомир. обл.] // Труд. - 2007. - 23 нояб. - С. 18.

 6. Палій О. Голодомор як масове вбивство за етнічною ознакою // Економіст. - 2007. - № 11. - С. 18-20.

 7. Кульчицький С. Голодомор 1933 р. Сталінський задум та його виконання // Історія України. - 2007. - № 47.

 8. Загоронюк Л. Голодомор в Україні: злочини проти народу // Військо України. - 2007. - № 11. - С. 34-37.

 9. Жнива скорботи: Голодомор 1932-1933 рр. Інформ. список літ. на допомогу вчителю // Історія України. - 2007. - № 45. - С. 7-9.

 10. Іваннікова Л. Усні меморати про голод : [1932-1933 рр.] // Слово Просвіти. - 2007. - № 31. - С. 5.

 11. Горячев О. Голодомор очима очевидця : [виставка робіт Євгенії Сакевич-Даллас у музеї Івана Гончара] // Вечір. Київ. - 2007. - 23 листоп. (№ 208). - С. 10.

 12. Ященко Є. Генеза Голодомору // Слово Просвіти. - 2007. - № 47.

 13. Махун С. Украинский голодомор в тисках политической и экономической целесообразности // Зеркало недели. - 2007. - № 42-43.

 14. Зисельс И. Встанет ли Голодомор вровень с Холокостом? / И. Зисельс, Г. Хараз // Зеркало недели. - 2007. - № 42-43.

 15. Сикорский Г. Две цены одного хлеба: Почему возник голод в урожайные 1932-1933 годы // Киев. Ведомости. - 2007. - 24 нояб.

 16. Шаповал Ю. Листи з Харкова. Правда про Голодомор очима італійських дипломатів (1932-1933 рр.) // День. - 2007. - 16 листоп. (№ 199).

 17. Кудряченко А. Голодомор в Україні 1932-1933 рр.: свідчення німецьких дипломатів // Пам'ять століть. - 2007. - № 2. - С. 153-161.

 18. Папуга Я. Висвітлення Голодомору і відгуків на нього в газеті “Діло” // Мандрівець. - 2007. - № 1. - С. 30-35.

 19. Кульчицький С. Загадки українського голодомору // Політика і час. - 2007. - № 5. - С. 38-45.

 20. Сидорук А. Унікальне дослідження про голодомор лишається за сімома печатками : [доповідь Дж. Мейса з дослідження голоду в Україні 1932-1933 рр.] // Іст. журн. - 2007. - № 2. - С. 84-105. - Бібліогр.: 107 назв.

 21. Шмиг Л. Щохвилини помирало 17 чоловік... Голодомор 1932-1933: стихійне лихо чи геноцид? : [листи читачів] // Сіл. вісті. - 2007. - 16 листоп.

 22. Ткаленко И. Правильный почет : [увековечение памяти жертв Голодомора в Украине] // Вечер. вести. - 2007. - 15 нояб. - С 5.

 23. Попов А. Почему в резолюции ЮНЕСКО по голодомору нет слова «геноцид»? // «2000». - 2007. - № 45.

 24. Таугер М. Б. Зерновой кризис или голод? Украинская правительственная комиссия по оказанию помощи потерпевшим от неурожая и украинский голод 1928-1929 гг. : [исследования амер. историка] // «2000». - 2007. - № 50.

 25. Крайній І. З пістолетом проти Голодомору : [студент Микола Лемик, чл. проводу ОУН, протестуючи проти геноциду українців, восени 1933-го вчинив замах на радянського консула у Львові] // Україна мол. - 2007. - 31 жовт. - С. 7.

 26. Кульчицький С. В. Голодомор 1932-1933 рр.: механізми сталінського терору // Укр. іст. журн. - 2007. - № 4. - С. 4-26. - Бібліогр.: с. 24-26.

 27. Кульчицький С. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид : прогалини у доказовій базі // День. - 2007. - 27 лют.

 28. Мейс Д. Штучний голод 1933 р. в Радянській Україні: що сталося й чому? // Укр. іст. журн. - 2007. - № 1. - С. 185-200.

 29. Хвостов Б. Рятуй нас, Боже, від напасти й брехні... : [Голодомор 1932-1933 рр. Спогади свідка] // Укр. слово. - 2007. - № 29. - С. 5.

 30. Веселова О. Меморіальні знаки та пам'ятники замученим голодом українським селянам // Іст. журн. - 2007. - № 4. - С. 27-38. - Бібліогр.: 44 назв.

* * *

 1. Ф78722 74.58 Н34 Капустян Г. Т. Документи із фонду Сталіна про обставини великого голоду в Україні (1932-1933) // Наукові пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. - Запоріжжя, 2006. - Вип. ХХ. - С. 243-245.

 2. Ф78722 74.58 Н34 Сербин Р. Анти-геноцидна конвенція ООН і український голодомор // Наукові пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту. - Запоріжжя, 2006. - Вип. ХХ. - С. 231-243.

 3. Звіглянич В. Український Голокост : історія і сучасність // Універсум. - 2006. - № 11/12. - С. 3-4.

 4. Палій О. Голодомор як масове убивство за етнічною ознакою // Універсум. - 2006. - № 11/12. - С. 5-7.

 5. Червак Б. Український рахунок за голодомор // Універсум. - 2006. - № 11/12. - С. 8-13.

 6. Папуга Я. Вплив голодомору 1932-1933 рр. на суспільно-політичне життя українців Польщі // Мандрівець. - 2006. - № 6. - С. 24-32. - Бібліогр.: 34 назв.

 7. Кульчицький С. В. Голод 1932 р. в затінку голодомору-33 // Укр. іст. журн. - 2006. - № 6. - С. 77-97.

 8. Сербин Р. Український голод 1932-1933 років у світлі Конвенції ООН про геноцид // Сучасність. - 2006. - № 11/12. - С. 61-66.

 9. Голодомор визнано геноцидом : [розгляд законопроекту у Верхов. Раді України] // Голос України. - 2006. - 29 листоп. (№ 225).

 10. Лозунько С. Считать ли голод 1932-1933 гг. геноцидом украинцев? // “2000”. - 2006. - № 47.

 11. Шаповал Ю. Голодомор 1932/1933: “втрата” та віднайдення // Дзеркало тижня. - 2006. - № 44.

 12. Варава Г. Український голодомор: хто повинен розплачуватись? // Закон і бізнес. - 2006. - № 48. - С. 15.

 13. Кульчицкий С. Голодомор-33: почему и как? // Зеркало недели. - 2006. - № 45.

 14. Скорина О. Слідами канібальського проекту: 25 листопада - День пам'яті голодомору та політичних репресій // Демократ. Україна. - 2006. - 24 листоп.

 15. Кульчицький С. Чи був голодомор 1933 року геноцидом? // День. - 2006. - 4 жовт.

 16. Марочко В. І. Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932-1933 рр. в Україні: нова чи стара інтерпретація? // Укр. іст. журн. - 2006. - № 3. - С. 186-199.

 17. Качуровський І. Генеральна реконструкція українського села в роки 1929-1933 // Сучасність. - 2006. - № 1. - С. 54-70.

* * *

 1. Граціозі А. Голод у СРСР 1931-1933 рр. та український голодомор: чи можлива нова інтерпретація? // Укр. іст. журн. - 2005. - № 3. - С. 120-131.

 2. Лук'яненко Л. Голодомори як спосіб винищення українського народу // Персонал плюс. - 2005. - № 48.

 3. Жулинський М. Голодомор 1932-1933 років: вимогливий погляд історії // Голос України. - 2005. - 2 груд.

 4. Бабурін О. Голод в Україні 1932-1933 рр. Хто винен? / О. Бабурін, В. Никоноров // Комуніст. - 2005. - 9 груд.

 5. Кушнеж Р. Участь української громадськості Польщі в допомогових та протестанційних акціях проти голодомору в Україні : [1932-1933] // Укр. іст. журн. - 2005. - № 2. - С. 131-140.

 6. Зімон Г. Чи був голодомор 1932-1933 рр. інструментом “ліквідації” українського націоналізму? // Укр. іст. журн. - 2005. - № 2. - С. 18-130.

 7. Белебеха І. Українці в пеклі голодоморів // Персонал. - 2005. - № 2. - С. 10-13.

* * *

 1. Олійник О. Наші дні і наші дати: в Україні відзначають трагічну дату - День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій // Юрид. вісн. України. - 2004. - № 48.

 2. Соболь П. Голодомор як специфічний інструмент політики тоталітаризму // Людина і політика. - 2004. - № 4. - С. 83-92.

 3. Яценко А. Голодомор 1932-1933 рр. в усній народній творчості. (За матеріалами сучасної періодики) // Пам'ять століть. - 2004. - № 3-4. - С. 309-314.

 4. Веселова О. М. Увічнення пам'яті жертв голоду-геноциду 1932-1933 рр. в Україні // Укр. іст. журн. - 2004. - № 2. - С. 50-67.

 5. Капустян Г. За матеріалами московських архівів про голодомор 1932-1933 рр. в Україні // Пам'ять століть. - 2004. - № 1. С. 89-105.

 6. Бадзьо Ю. Идеологическая основа голодомора 1932-1933 годов // Персонал. - 2004. - № 1. - С. 26-29.

* * *

 1. Король В. Трагедія голоду 1932-1933 років: погляд з відстані часу // Історія в шк. - 2003. - № 11/12. - С. 27-33.

 2. Славутич Яр. Свідчення перед міжнародною комісією розслідування голоду в Україні (Нью-Йорк, жовтень-листопад 1988 року) // Визвол. шлях. - 2003. - № 10. - С. 3-7.

 3. Граціозі А. Усвідомлювання Голодомору : [1932-1933] // Критика. - 2003. - № 12. - С. 18-20.

 4. Марченко В. Мертві 1933 і голодної весни 1947 років : [голод 1933 і 1947 років] // Визвол. шлях. - 2003. - № 12. - С. 13-26.

 5. Щербатюк В. Голодомор 1932-1933 років — геноцид над українським народом // Визвол. шлях. - 2003. - № 12. - С. 4-12.

 6. Литовченко С. “Украинский голодомор — часть истории, о которой мало знают” // Сегодня. - 2003. - 1 дек.

 7. Заставний Ф. Український голодомор 1932-1933 рр. через призму демографічної статистики // Розбудова держави. - 2003. - № 9-12. - С. 18-32.

 8. Даниленко В. М. Науково-педагогічна інтелігенція в роки голоду // Укр. іст. журн. - 2003. - № 5. - С. 145-155.

 9. Солдатенко В. Голодный тридцать третий. Субъективные мысли об объективных процессах // Зеркало недели. - 2003. - 28 июня (№ 24). - С. 20-21.

 10. Єфіменко Г. Г. Зміна векторів у національній політиці Москви в голодоморний 1933 р. // Укр. іст. журн. - 2003. - № 5. - С. 25-50.

 11. Гриневич Л. В. Сталінська “революція згори” та голод 1933 р. як фактори політизації української спільноти // Укр. іст. журн. - 2003. - № 5. - С. 50-65.

 12. Вронська Т. В. Участь українських зарубіжних політичних та громадських організацій в акціях протесту 30-х рр. ХХ ст. проти голодомору в УСРР / Т. В. Вронська, Т. С. Осташко // Укр. іст. журн. - 2003. - № 5. - С. 65-81.

 13. Організація Об'єднаних Націй визнала голодомор в Україні наслідком тоталітарного режиму // Демократ. Україна. - 2003. - 21 листоп.

 14. Кульчицький С. Причини голоду 1933 року в Україні (по сторінках однієї забутої книги) // Історія України. - 2003. - № 42. - С. 1-10.; № 43. - С. 7-12.

 15. Кульчицкий С. Причины голода в 1933 году в Украине-2 : [анализ голодомора в национальном измерении] // Зеркало недели. - 2003. - 4-10 окт. (№ 38).

 16. Онищенко І. [Оповідання до 70 роковин Голодомору в Україні] // Визвол. шлях. - 2003. - № 8. - С. 4-13.

 17. Грицик М. Великі твої жертви, Україно : (сценарій вечора до 70-річчя голодомору 1932-1933 рр.) // Укр. культура. - 2003. - № 9. - С. 31-33.

 18. Майс Д. Урок геноцида : [голодомор в Украине 1933 г.] // День. - 2003. - 25 сент.

 19. Федоренко Є. Геноцид проти українського народу : [до 70-річчя Голодомору] // Освіта. - 2003. - № 40-41.

 20. Кульчицкий С. Причины голода 1933 г. в Украине по страницам одной подзабытой книги // Зеркало недели. - 2003. - 16 авг.

 21. Злупко С. Голодомор 1932-1933 років у контексті українського державотворення // Молодь України. - 2003. - 15 лип.

 22. Гунчак Т. Голодомор — 32/33 — боль сердца всей Украины // День. - 2003. - 1 авг. - С. 18.

 23. Шаповал Ю. Голод 1932-1933 років: політичне керівництво УСРР і Кремль // Сучасність. - 2003. - № 6. - С. 78-101.

 24. Марочко В. “Торгсин”: золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932-1933) // Укр. іст. журн. - 2003. - № 3. - С. 90-102.

 25. Мирошніченко А. Для всіх, хто вивчає або просто цікавиться темою Голодомору 1932-1933 рр. // Для всіх, хто вивчає або просто // Україна мол. - 2003. - 24 черв. - С. 7.

 26. Кульчицький С. Великий голод : [1932-1933 рр.] // Історія в шк. України. - 2003. - № 3. - С. 51-52.

 27. Голодомор - геноцид українського народу // Пам'ять століть. - 2003. - № 3. - С. 4-136.

 28. Сафронова І. Голодомор в Україні на початку 30-х років ХХ сторіччя // Вісн. Акад. прав. наук України. - 2003. - № 1. - С. 61-69.

 29. Заєць В. Голодомори прийшли, коли Україна втратила державність : [із парламент. слухань 12 лют. “Щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр.”] // Культура і життя. - 2003. - 19 берез.

 30. Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання ВР України щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 рр. // Уряд. кур'єр. - 2003. - 29 трав. (№ 97).; Голос України. - 2003. - 23 трав. (№ 94).

 31. Музиченко Я. Війна з самобутністю : [Голодомор 1932-1933 рр. в Україні] // Чумац. шлях. - 2003. - № 1/2. - С. 11-14.

 32. Головко О. Це був геноцид проти українського народу : [засідання оргкомітету з підготовки та проведення заходів у зв'язку з 70-ми роковинами Голодомору в Україні] // Уряд. кур'єр. - 2003. - 1 лют. (№ 20).

 33. Шаповал Ю. “Повелительная необходимость” : год 1933-й : [70-летие Голодомора в Украине] // День. - 2003. - 1 фев.

 34. Таке не повинно повторитися! : Заява фракції комуністів у ВР України у зв'язку з 70-ю річницею голоду 1932-1933 років в Україні // Голос України. - 2003. - 11 лют. (№ 26).

 35. Ющенко В. Голодомор: почути голоси крізь мовчання // Голос України. - 2003. - 11 лют. (№ 26).

 36. Біттнер О. Історія свідчить: це був геноцид проти українського народу : [Голодомор 1933 р.] // Уряд. кур'єр. - 2003. - 14 лют. (№ 29).

 37. Хижняк І. Національний вимір у передумові виникнення Голодомору 1932-1933 років в Україні // Человек и закон. - 2003. - № 1. - С. 14-25.

 38. Заставний Ф. Український голодомор 1932-1933 років та його географія: через призму сучасної демографічної статистики : (до 70-річчя вшанування пам'яті жертв голодомору) // Географія та основи економіки в шк. - 2003.- № 1. - С. 33-37.

 39. Тевнен Е. Голод 1932-1933 років в Україні очима французів, американців та інших людей заходу // Всесвіт. - 2003. - № 1-2. - С. 151-160.

 40. В Україні вперше започаткована загальнодержавна, загальносуспільна розмова про геноцид 1932-1933 рр. : [Голод-33] // Віче. - 2003. - № 3. - С. 23-38.

 41. Табачник Д. Голод 33-го — цинічна форма політичного терору // Віче. - 2003. - № 3. - С. 24-27.

 42. Воля О. Мор : Книга буття України : [сторінки голодомору в Україні 1932-1933 рр.] // Київ. - 2003. - № 2-3. - С. 135-149.

* * *

 1. Лук'яненко Л. У листопадові жалобні дні; Голодомор та інші механізми терору : [до 70-річчя Голодомору 1932-1933 рр.] // Персонал. - 2002. - № 12. - С. 10-21.

 2. Веселова О. Подібність та розрізнення голодоморів в Україні 1932-1933 і 1946-1947 рр. // Демократ. Україна. - 2002. - 24, 27 груд.

 3. Скуратівський В. Де зараз ви, кати мого народу?! (сумні річниці про голодомори в Україні) // Берегиня. - 2002. - № 4. - С. 3-20.

 4. Звернення до ООН учасників Всеукраїнської наук. конф. “Голодомор 1932-1933 рр. як величезна трагедія українського народу” (Київ, 15 листоп. 2002 р.) // Персонал. - 2002. - № 11. - С. 3-4.

 5. Голодомор : [статті : факт геноциду проти укр. народу, духов.-морал. наслідки Голодомору в Україні; Голодомор як форма репресив. політики керівництва СРСР в Україні та ін.] // Персонал. - 2002. - № 11. - С. 8-31.

 6. Кульчицкий С. Сколько нас погибло от голодомора 1933 года? // Зеркало недели. - 2002. - № 45.

 7. Литовченко Т. “Тиха” смерть : 27 листопада — 70-ті роковини Великого Голодомору // ПіК. - 2002. - № 42. - С. 33-36.

 8. Шульга І. 33-й : голод : Неоплатний борг хліборобам... // Персонал. - 2002. - № 10. - С. 12-22.

 9. Шаповал Ю. Пролог трагедії голоду. ІІІ конференція КП(б)У та її наслідки // Персонал. - 2002. - № 10. - С. 23-29.

 10. Шаповал Ю. “Повелительная необходимость”: год 1932-й. К Дню памяти жертв Голодомора и политических репрессий // День. - 2002. - 23 нояб.

 11. Лук'яненко Л. Пам'ятаймо про це : (до 70-річчя голодомору 1932-1933 рр.) // Укр. культура. - 2002. - № 9-10. - С. 18-19.

 12. Шаповал Ю. Пролог трагедії голодомору. ІІІ Конференція КП(б)У // Історія України. - 2002. - № 43. - С. 1-8.

 13. Кульчицький С. 1933 рік : сталінський терор голодом // Уряд. кур'єр. - 2002. - 8 листоп. (№ 208).

 14. Голод 1932-1933 рокі: “Україна стоїть не по коліна, по горло в крові” // Укр. мова та літ. - 2002. - № 42.

 15. Довбня О. Залучення селян у промисловість та будівництво в результаті організованого набору у 1929-1932 рр. // Схід. - № 2. - С. 40-44.

 16. Марочко В. Голодомор в Україні : [30-ті рр.] // Персонал. - 2002. - № 9. - С. 21-23.

 17. Головатый Н. Голодомор: колокола нашей горькой памяти : [32-33 гг. на Украине] // Персонал. - 2002. - № 8. - С. 10-11.

 18. За новими знахідками про голодомор в Україні // Укр. культура. - 2002. - № 3. - С. 15.

* * *

 1. 951828 63.3(4Укр)6 З-11 Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ під час голодомору в УСРР (1932-1933 рр.) // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ : наук. і документ. журн. 2 (17) 2001. - К., 2001. - 477-496.

 2. 877024 63.3(4Укр)6 Ш24 Стенограма і протокол ІІІ конференції КП(б)У як джерело вивчення голоду 1931-1932 років і голодомору 1932-1933 років // Шаповал Ю. І. Україна ХХ століття. - К., 2001. - С. 59-71. - Бібліогр.: 28 назв.

 3. Сербин Р. Голодомор 1932-1933: проблема історичної пам'яті // Молодь України. - 2001. - 6 груд.

* * *

 1. Кульчицький С. День пам'яті жертв голодомору [остання субота листопада] // Історія України. - 2000. - № 46.

 2. Романець А. Початком 1937 року в Україні став 1933-й: ХХ століття увійшло в історію України як епоха наймасовішого знищення українців // Україна молода. - 2000. - 1 груд.

 3. Кульчицький С. Геноцид українського народу : [до Дня скорботи і пам'яті жертв Голодомору] // Уряд. кур'єр. - 2000. - 25 листоп. (№ 220). - С. 8-9.

 4. Зінченко А. Весна 1930 року. Українське селянство: Геть комуністів! Дайте нам волю! (Фрагмент з нового дослідження “Українське селянство під більшовицьким режимом, 1920-ті початок 30-х років”) // Укр. слово. - 2000. - № 11-13.

 5. Москаленко В. Місцеві ради УСРР у період голоду 1931-1933 років // Історія в шк. України. - 2000. - № 1. - С. 13-15.

* * *

 1. Рудницька М. Боротьба за правду про великий голод // Наша віра. - 2000. - № 2.

 2. Мазур В. Голод 1921-1923 років в Україні (політико-демографічний аналіз) // Історія України. - 1999. - № 37. - С. 8-9.

* * *

 1. Ф67937 63.3(4Укр)6 Ч75 Національна катастрофа України (голодомор 30-х) // Чорна книга України. - К., 1998. - С. 123-219.

 2. Кульчицький С. Тридцять третій рік. Чи потрібна пам'ять про нього українському суспільству? // Політика і час. - 1998. - № 11/12. - С. 68-83.

 3. Костюк Б. Топор голодомора : [65-летие голодомора на Украине] // Новое время. - 1998. - № 46. - С. 38-39.

 4. Украинский холокост : [документы и свидетельства очевидцев голодомора 1933 года на Украине] // Независимость. - 1998. - 6 нояб. (№ 328).

 5. Голодомор. 1933. Чи буде розплата за цей злочин? : [Голодомор мовою документів] // Час. - 1998. - № 5.

 6. Гейко С. Перший удар : до 65-річчя голодомору // Молодь України. - 1998. - 12 листоп.

* * *

 1. Плющ Л. Тридцять чорний рік : [голодомор на Україні, соц.-екон. становище в 30-ті рр.] // Сучасність. - 1997. - № 7-8, 9.

* * *

 1. 842791 63.5 К82 Міжнародна комісія з розслідування голоду в Україні 1932-1933 років // Крисаченко В. С. Українознавство. - К., 1996. - Кн. 1. - С. 194-203.

 2. 842791 63.5 К82 Мейс Джеймс Е. Висновки та перспективи дослідження голодомору 1933 року :[ст. амер. історика та політолога] // Крисаченко В. С. Українознавство. - К., 1996. - Кн. 1. - С. 204-209.

* * *

 1. 839306 63.3(7США9) У45 Давиденко В. “Свобода” про голод 1933 р. // Українська заморська твердиня. - Джерзі Ситі, Нью-Йорк, 1969. - С. 250-263.

 2. Сахно А. Дневник «контрреволюционера» : [дневник. записи 1929-1935 гг. осужденного парт. функционера о причинах голодомора 1932-1933 гг. на Украине] // Радуга. - 1995. - № 7. - С. 56-89.

 3. Мейс Д. Політичні причини голодомору в Україні (1932-1933 рр.) // Укр. іст. журн. - 1995. - № 1. - С. 34-48.

* * *

 1. Хонигеман Я. Голодомор 1933 года и упадок еврейского земледелия // Евр. вести. - 1993. - № 17-18. - С. 4.

 2. Марочко В. І. Про діяльність Міжнародної комісії для розслідування голоду в Україні 1932-1933 рр. // Укр. іст. журн. - 1993. - № 10. - С. 47-52.

 3. Панихида за померлими з голоду (1922, 1932, 1933, 1946 рр.) : вірші Д. Павличка, музика Є. Станкевича // Голос України. - 1993. - 9 верес. (№ 170). - С. 1.

 4. Короленко С. В. Фабрика смерті : [дочка В. П. Короленка про голод 1933 року в Україні] // Світ про Україну. - 1993. - 14 лип.

 5. Янко Д. Меморіал народної скорботи : [Меморіал “Голодомор-33”] // Родослав. - 1993. - № 10/11.

 6. Бугаєвич І. “Пухнуть люди, мруть-конають...” : [про голодомор 1933 р. в укр. співанках] // Укр. культура. - 1993. - № 5/6. - С. 2-3.

* * *

 1. Ф62162 63.3(2Ук)7 П78 Марочко В. І. Голод на Україні (1931-1933 рр.): причини та наслідки // Проблеми історії України. - К., 1991. - Вип. 1. - С. 59-68.

 2. Субтельний О. Україна. Історія. Голод 1932-1933 р. // Укр. іст. журн. - 1991. - № 12. - С. 102-103.

 3. Слово, що здолало смерть: Записи народної поетичної творчості про насильницьку колективізацію та штучний голод 1933 року / Записав І. В. Бугаєвич // Нар. творчість та етнографія. - 1991. - № 6. - С. 51-54.

 4. Кульчицький С. В. Втрати населення України від голоду 1933 р. / С. В. Кульчицький, С. Максудов // Укр. іст. журн. - 1991. - № 2. - С. 3-10.

 5. Ткаченко В. В. 1933-й: хроніка голодного геноциду // Філос. і соціол. думка. - 1991. - № 1. - С. 112-123. - Бібліогр.: 40 назв.

* * *

 1. Голодомор 1932-1933. Свідчать документи / підгот. В. Северин // Соц. культура. - 1990. - № 10. - С. 16-17.

 2. Біла книга. Правда про голод на Україні 1933 року: [ст.] // Дзвін. - 1990. - № 12. - С. 71-73. - Зміст: Запаско М. Діти 1933-го року. - С. 71-73 ; Лук'яненко В. Біла книга. - С. 73.

 3. Сизоненко Ф. Біла книга: Правда про голод на Україні 1933 р. // Дзвін. - 1990. - № 9. - С. 84-88.

 4. Хандрос Б. Мор : докум. повість : [про голод 1933 р. на Україні] // Вітчизна. - 1990. - № 7 ; № 8. - С. 108-127.

 5. Кульчицький С. Відлуння голоду 1933-го року у переписі населення 1959-го // Наука і сусп-во. - 1990. - № 7. - С. 38-41.

 6. Документарій. Ушанування в Харкові пам'яті жертв голоду 1932-1933 років на Україні / документарій підгот. Є. Слобожан // Прапор. - 1990. - № 6. - С. 141-144.

 7. Голод на Україні (1931-1933 рр.): Документи та матеріали / передм. В. І. Марочко, Є. П. Шаталіної // Укр. іст. журн. - 1989. - № 7 ; 1990. - № 1. - С. 104-112.

 8. Конквест Р. Жнива розпачу : фрагм. з кн. : [Україна, 30-ті рр., голод] // Всесвіт. - 1990. - № 1; № 2. - С. 156-169.

* * *

 1. Україна. Голод 1932-1933 років. За повідомленнями британських дипломатів : [пер. з англ.] / вступ. слово С. Кульчицького // Всесвіт. - 1989. - № 11. - С. 153-161.