Вы здесь

Соціально-психологічна робота з сім’ями (у т.ч. прийомні сім'ї та дитячі будинки) (2015)

(2016)

Социально-психологическая работа с семьями (в т.ч. приемные семьи и детские дома) (2015)

 1. 975022 74.58 П24 Квас О. В. Організація та теоретико-методологічне забезпечення дослідно-експериментальної перевірки духовно-моральної вихованості в старшокласників-вихованців навчальних закладів інтернатного типу / О. В. Квас, С. Н. Волошин // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / КПУ ; [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: В. Й. Бочелюк та ін.]. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - Вип. № 39 (92). - С. 451-456.

 2. 975129 88.4 М54 Методичні рекомендації щодо врахування соціокультурних чинників в теорії та практиці психотерапевтичної допомоги особистості / за ред. З. Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : [Імекс-ЛТД], 2013. - 140 с.

  С. 63-70: Вплив типових соціальних уявлень про сім'ю в сучасних родинах на

формування стратегії психотерапевтичної допомоги особистості;

С. 71-79:Особливості стратегії психологічної допомоги з розвитку самодиференціації людини в роботі з вітчизняною сім'єю;

С. 103-106: Врахування особливостей дитячо-батьківських стосунків у вітчизняній сім'ї в роботі за методом транзакційного аналізу.

 1. Андрієнко С. Запобігання жорстокості та насильству щодо дитини : Матеріали до батьківських зборів // Завуч. - 2015. - № 22. - С. 19-23.

 2. Аргірова С. Техніки когнітивно-поведінкової психотерапії. На підтримку розвитку емоційної регуляції дітей сиріт // Соц. педагог. - 2015. - № 4. - С. 35-39.

 3. Богульська І. Стежинами любові. Семінар для батьків : [профілактика психолог. насильства над дітьми] // Психолог дошк. - 2015. - № 12. - С. 10-14.

 4. Бурбан Н. Позбавити прав чи змінити місце проживання? : [позбавлення батьківських прав за Сімейним кодексом України] // Юрид. газ. - 2015. - 31 берез. (№ 13). - С. 22-23.

 5. Влада прагне відновити поважний статус інституту сім'ї // Соц. педагог. - 2015. - № 10. - С. 8-9.

 6. Герц С. Мова любові на відстані серця: Заняття з елементами тренінгу для батьків дошкільників // Психолог дошкілля. - 2015. - № 7 (лип.). - С. 39-45.

 7. Глотов М. Ухилення від виконання батьківських обов'язків. Адміністративна відповідальність: проблемні питання правозастосування // Юрид. вісн. України. - 2015. - № 12. - С. 14.

 8. Дуб Н. Щаслива дитина - благополучна родина: Тренінгові заняття з батьками // Фантазії вихователя. - 2015. - № 12 (черв.). - С. 46-48.

 9. Іващенко Т. Ю. Оцінка сучасних заходів підтримки сімей з дітьми в Україні // Демографія та соц. економіка. - 2014. - № 2. - С. 90-100.

 10. Киселева Н. А. Динамика эмоциональных состояний приемных детей, воспитывающихся в замещающих семьях // Вопросы психологии. - 2015. - № 4. - С. 70-80.

 11. Ковальова Л. Особливості психологічного прийняття батьками дітей із вадами розвитки : [із досвіду роботи Сумського обл. центру соц. реабілітації дітей-інвалідів] // Психолог дошк. - 2015. - № 10. - С. 21-24.

 12. Крошка Н. Відносини в сім'ї та готовність дитини до навчання в школі // Психолог дошкілля. - 2015. - № 7. - С. 46-49.

 13. Лисенко Л. Сім'я як життєтворча система розвитку особистості // Психолог. дошк. - 2015. - № 11. - С. 21-27.

 14. Лопатченко І. М. Механізм реалізації державної політики профілактики соціального сирітства // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 8. - С. 131-135.

 15. Мачук І. Взаємодія сім'ї та позашкільного навчального закладу // Позашкілля. - 2015. - № 7. - С. 33-35.

 16. Мегедь В. В. Усилия Пигмалиона : [роль соционики в понимании поведения детей и установления взаимопонимания между родителями и детьми] // Психология и соционика межличностных отношений. - 2015. - № 8. - С. 16-17.

 17. Паньковець Т. Сім'я в навчально-реабілітаційному просторі : [тренінгові заняття для роботи з батьками дітей з особливими потребами] // Завуч. - 2015. - № 13. - С. 23-38.

 18. Перехейда О.М. Сім'я та батьки очима дитини : [анкета] // Управління школою. - 2015. - № 31/33.

 19. Петрова С. Економічна соціалізація вихованців дитячого будинку / С. Петрова, Т. Бабаєнко // Соц. педагог. - 2015. - № 4. - С. 44-46.

 20. Петрова С. Патріотичне виховання в дитячому будинку / С. Петрова, Ю. Колісніченко // Соц. педагог. - 2015. - № 4. - С. 33-34.

 21. Петрушенко М. Виховання дитини починається в родині : [про результати дослідження дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) “Здоров'я та поведінкові орієнтації учнів. молоді”] // Уряд. кур'єр. - 2015. - 4 черв. (№ 98).

 22. Полозюк Ю. Діти, які опинилися в несприятливих сімейних умовах. Робота з використанням мандал // Психолог. - 2015. - № 5. - С. 49-51.

 23. Попередження насильства в сім'ї // Позаклас. час. - 2015. - № 12. - С. 61. - (Розкажіть про це учням).

 24. Потоцька Ю. Робота із сім'єю поза навчальним закладом. Правила безпечних умов праці соціального педагога поза навчальним закладом // Соц. педагог. - 2015. - № 12. - С. 6-8.

 25. Романчук О.В. Взаємовідносини в сім'ї // Розкажіть онуку. - 2015. - № 8. - С. 12.

 26. Савонік Ю. Вчимося спілкуватися з дитиною. Тренінг для батьків // Дошк. виховання. - 2015. - № 9. - С. 25-27.

 27. Сім'я і діти у період конфлікту в суспільстві: Круглий стіл для батьків учнів 5-9-х класів // Соц. педагог. - 2015. - № 11. - С. 23-30.

 28. Слюсар Л. І. Розлучення в Україні в демографічному вимірі: минуле і сучасність // Демографія та соціальна економіка. - 2014. - № 2. - С. 78-89.

 29. Твердюк О. Парадокс ситуації полягає в тому, що дитячі будинки переповнені, а на всиновлення стоять черги : [про те, що треба знати аби всиновити дитину] // Юрид. газ. - 2015. - 3 берез. - С. 42-43.

 30. Тіунова О. Психологічна готовність до майбутнього материнства. Тренінгові заняття для старшокласниць // Психолог. - 2015. - № 19/20. - С. 30-56. - Бібліогр.: 21 назв.

 31. Третиннікова Л. Соціальний захист: діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування // Соц. педагог. - 2015. - № 5. - С. 14-41.

 32. Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін до постанови КМ України від 25 серп. 2005 р. № 823 [“Надання однораз. допомоги дітям сиротам і дітям позбавл. батьків. піклування після досягнення 18-річного віку”] : Постанова від 23 верес. 2015 р. № 762 // Уряд. кур'єр. - 2015. - 7 жовт. (№ 186). - С. 13.

 33. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення : Постанова від 31 берез. 2015 р. № 149 // Уряд. кур'єр. - 2015. - 7 квіт. (№ 63).

 34. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції : Постанова від 4 черв. 2015 р. № 356 // Уряд. кур'єр. - 2015. - 4 черв. (№ 356). - С. 9.

 35. Фатхутдінова І. Особливості розвитку соціального призначення та функцій української сім'ї в умовах демократизації суспільства // Гілея. - 2015. - № 9. - С. 185-190.

 36. Черніс О. Виховний потенціал музейної педагогіки. Соціалізація дітей сиріт // Соц. педагог. - 2015. - № 4. - С. 40-43.

 37. Ящук, Л. П. Ресурсне забезпечення в організації протидії соціальному сирітству на рівні місцевого самоврядування // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 7-8. - С. 94-102.