Вы здесь

Охорона праці та безпека життєдіяльності (2015)

(2016)

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности (2015)

 1. Аладишева Л. Про психологічну експертизу як інструмент зниження виробничого травматизму // Охорона праці. - 2015.- № 7. - С. 44-46.

 2. Андрющенко К. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві в контексті євроінтеграції // Публ. право. - 2015. - № 4. - С. 229-235.

 3. Безпечна поведінка в Інтернеті. Тренінгові вправи для дітей та молоді : [статті] // Соц. педагог. - 2015. - № 2. - С. 16-30.

 4. Богданова О. В. Впровадження програм з розвитку безпечної поведінки працівників на промислових підприємствах. Досвід застосування // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2014. - № 4. - С. 40-48.

 5. Богданова О. В. Кількісний аналіз потенційно небезпечних ситуацій для запобігання нещасним випадкам на виробництві // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2015. - № 3. - С. 75-86.

 6. Богданова О. Культура безпеки: від гасла до дії : [вибір моделі культури безпеки на підприємстві] // Охорона праці. - 2015. - № 10. - С. 12-15.

 7. Богданова О. Постановка цілей у сфері виробничої безпеки // Охорона праці. - 2014. - № 12. - С. 6-11.

 8. Величко Я. В. Особливості впровадження дистанційного навчання у сфері охорони праці // Довідник спеціаліста з охорони праці. - 2015. - № 8. - С. 28-25.

 9. Драб Я. Психологічна підготовка персоналу до роботи в умовах професійного стресу та ризику // Охорона праці. - 2015. - № 11. - С. 45-47.

 10. Енгстрем В. Б. Роль та інтереси держави як суб'єкта соціального партнерства в сфері охорони праці // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2015. - № 3. - С. 57-64.

 11. Європейська система оцінки відповідності та акредитації // Охорона праці. - 2014. - № 10 ; № 11. - С. 4-11.

 12. [Збірка інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школі] // Все для вчителя. - 2015. - № 7 . - (Спецвипуск).

 13. Інструкція з охорони праці № _ для скляра // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2015. - № 11. - С. 56-60. - Дод. до журн. “Охорона праці”.

 14. Інструкція з охорони праці № _ для слюсаря будівельного // Довідник спеціаліста з охорони праці. - 2015. - № 11. - С. 32-39.

 15. [Типова] інструкція з охорони праці № … для маляра // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2015. - № 10. - С. 52-58. - (Дод. до журн. “Охорона праці”)

 16. Колесник С. СІВ-ефективний інструмент мотивації персоналу : [система індивід. відповідальності персоналу (талонна система контролю за додержанням вимог безпеки праці): досвід ВП “Южно-Українська АЕС”] // Охорона праці. - 2014. - № 10. - С. 30-33.

 17. Конончук Г. В. Планування роботи школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності // Управління школою. - 2015. - № 34-36. - С. 37-43.

 18. Левченко О. Г. Розслідування та облік професійних захворювань, нещасних випадків і аварій // Сварщик. - 2015. - № 4. - С. 39-42.

 19. Левченко О.Г. Функції управління охорони праці на виробництві // Сварщик. - 2015. - № 2.- С. 37-41.

 20. Лисенко О. OHSAS 18001: крок за кроком : [управління за всіма істотними ризиками на всіх етапах процесу життєдіяльності підприємства] // Охорона праці. - 2014. - № 8-12.

 21. Макарчук А. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Правила поведінки // Здоров'я та фіз. культура. - 2015. - № 4. - С. 7-17.

 22. Макарчук А. Правила поведінки в надзвичайних ситуаціях природного характеру // Здоров'я та фіз. культура. - 2015. - № 1. - С. 18-25.

 23. Малихіна О. В. Дослідження стану виробничого травматизму за видами нагляду та за регіонами України : [за 9 міс. 2014 р.] / О. В. Малихін, Т. М. Тамрова, І. В. Левченко // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2014. - № 4. - С. 6-16.

 24. Методичні рекомендації з оцінки ефективності функціювання системи управління охороною праці на підприємстві : проект // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2014. - № 10. - С. 12-19. - Дод. до журн. “Охорона праці”.

 25. Міхеєва М. Ю. Методологічні засади оцінки та аналізу стану умов та безпеки праці на робочих місцях / М. Ю. Міхеєва, Ю. А. Кириченко, І. А. Богатчук // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2015. - № 3. - С. 57-64.

 26. Мурашкевич О. Вживання психоактивних речовин (соціально-педагогічний аспект та профілактика в роботі з підлітками) // Здоров'я та фіз. культура. - 2015. - № 4. - С. 4-6.

 27. Новік І. М. Культура охорони праці - абсолютно нова концепція // Інформ. бюл. з охорони праці. - 2015. - № 3. - С. 95-100.

 28. Основи безпеки життєдіяльності. 10-11-ті класи : [програма] / Н. Кучеренко, Т. Мороз // Здоров'я та фіз. культура. - 2014. - № 23. - С. 6-9.

 29. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять : ДСТУ 2293:2014 / Нац. стандарт України. - Надано чинності 2015-05-01 // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2015. - № 10. - С. 41-49. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).

 30. Пількевич О. Безпечна експлуатація електроустановок // Довідник спеціаліста з охорони праці. - 2015. - № 8. - С. 12-17.

 31. Полдякунин П.П. Охорона праці як важливий елемент в управлінні закладом освіти // Управління школою. - 2015.- № 19/21. - С. 2-14.

 32. Положение о нарядной системе предприятия : [комплекс организац. и техн. мероприятий, обеспечивающих безопасное производство] // Охорона праці. - 2014. - № 11. - С. 38-60.

 33. Положение о трехступенчатой системе контроля состояния охраны труда // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2014. - № 10. - С. 48-55. - Дод. до журн. “Охорона праці”.

 34. Радіонов М. Як виховати в собі потребу в безпеці : [про “людський фактор” на виробництві та в повсякденному житті] // Охорона праці. - 2014. - № 12. - С. 26-27.

 35. Романчук А. Філософія безпеки : [охорона праці] // Охорона праці. - 2014. - № 12. - С. 28-30.

 36. Сіногач Н. Охорона праці: важливий аспект діяльності школи // Дир. школи. - 2015. - № 17/18. - С. 33-62. - (Шкіл. світ).

 37. Стовбун А. Про першочергові заходи з поліпшення стану державного нагляду у сфері безпеки і гігієни праці в Україні // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2015. - № 10. - С. 36-40. - (Дод. до журн. “Охорона праці”).

 38. Стовбун А. Травматизм на виробництві в Україні: національний профіль за 2009-2013 роки: інформ.-аналіт. огляд // На допомогу спеціалісту з охорони праці. - 2014. - № 12. - С. 4-54. - (Дод. до журн. “Охорона праці”. - 2014. - № 12).

 39. Федоренко М. Безпека: поняття та напрями : [охорона праці, пром. безпека, санітарно-епідеміол. безпека та ін.] // Охорона праці. - 2014. - № 11. - С. 49-51.

 40. Федоренко М. Нова Гігієнічна класифікація праці: новації у визначенні класу умов праці / Микола Федоренко, Ольга Чернетенко // Довідник спеціаліста з охорони праці. - 2014. - № 10. - С. 9-11.

 41. Цивільний захист у ЗНЗ: Організація заходів, основні документи в школі та методичні рекомендації // Завуч. - 2015. - № 4. - С 5-18.

 42. Цопа В. Культура безпеки праці в сучасному менеджменті // Охорона праці. - 2014. - № 11. - С. 15-19.